Zakończone

Postępowania habilitacyjne zakończone w latach 2011-2023

 • 2024
  1. Václav Rodek (Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie - Czechy)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 18 maja 2023 r.
   Wskazane osiągnięcieSieci Morfeusza
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 5 lipca 2023 r.
   Powołanie komisji habilitacyjnej: 24 października 2023 r.
   Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Szot z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu recenzja
   dr hab. Monika Korona z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu recenzja
   dr hab. Robert Manowski z Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie recenzja
   prof. dr hab. Joanna Gołaszewska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Banachowicz z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
   Sekretarz: dr hab. Aleksander Kozera z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
   Członek: dr hab. Judyta Bernaś z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
   Uchwała komisji habilitacyjnej: 15 marca 2024 r. uchwała 
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 16 kwietnia 2024 r decyzja
 • 2023
  1. Grzegorz Frydryk (Uniwersytet Rzeszowski)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 18 sierpnia 2022 r. wniosek
   Wskazane osiągnięcie: Walizka wspomnień - cykl prac graficznych i instalacji graficznych prezentowanych publicznie w formie 3 wystaw indywidualnych w latach 2021-2022
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 16 września 2022 r.
   Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysław Strzemińskiego w Łodzi) recenzja
   dr hab. Piotr Szwiec (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) recenzja
   dr hab. Michał Kacperczyk (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
   prof. dr hab. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Sybilla Skałuba (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Uchwała komisji habilitacyjnej: 15 czerwca 2023 r. uchwała
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 10 lipca 2023 r. decyzja

  2. Zofia Oslislo-Piekarska (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 25 lipca 2022 r.  wniosek
   Wskazane osiągnięcie: 
   Rola typografa w zespołach interdyscyplinarnych na przykładzie projektów:
   The insects Project. Problems of Diacritic Design for Central European Languages – projekt badawczy i edytorski (2016)
   Apetyt na Radykalną Zmianę. Katowice 1985-2015|Appetite for Radical Change. Katowice 1985-2015 – projekt wystawienniczy (2015)
   System Informacji Miejskiej dla Katowic (cz. I tablice ulicowe i numeryczne) – projekt z zakresu komunikacji wizualnej (2021)
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 16 września 2022 r.
   Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bogusławski (ASP Gdańsk) recenzja
   prof. dr hab. Grażyna Lange (ASP Warszawa) recenzja
   prof. dr hab. Krzysztof Białowicz (UMK Toruń) recenzja
   dr hab. EWA Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Anna Sielska (ASP Katowice)
   Członek: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
   Uchwała komisji habilitacyjnej: 21 czerwca 2023 r. uchwała
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 10 lipca 2023 r. decyzja

  3. Weronika Siupka (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 30 listopada 2022 r. wniosek
   OsiągnięcieCykl prac graficznych „Auto-da-fé”
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 19 grudnia 2022 r.
   Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Witkowski (ASP Gdańsk) recenzja
   prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski (ASP Warszawa) recenzja
   dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska) recenzja
   dr hab. Krystyna Szwajkowska (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Judyta Bernaś (ASP Katowice)
   Uchwała komisji habilitacyjnej: 18 września 2023 r. uchwała
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 24 października 2023 decyzja

  4. Marcin Hajewski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 5 grudnia 2022 r. wniosek
   OsiągnięcieMyśl niezapowiedziana - cykl grafik
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 31 stycznia 2023 r.
   Recenzenci: prof. dr hab. Anna Wysocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) recenzja
   prof. dr hab. Andreas Guskos (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
   dr hab. Rafał Łubowski (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) recenzja
   prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski (ASP Warszawa) recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Sybilla Skałuba (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Uchwała Komisji habilitacyjnej: 25 października 2023 r. uchwała
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 22 listopada 2023 r. decyzja
 • 2022
  1. Anna Witkowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki wszczęte 2 grudnia 2021 r. wniosek
   Osiągnięcie: Identyfikacja wizualna oraz materiały graficzne dla NOMUS-u Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku
   Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania: 21 stycznia 2022 r.
   Recenzenci: dr hab. Barbara Widłak (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. dr hab. Artur Frankowski (ASP Warszawa) recenzja
   dr hab. Maciej Dojlitko (ASP Gdańsk) recenzja
   dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska (UAP im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) recenzja
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Adamczewski (ASP Gdańsk)
   Sekretarz: dr hab. Damian Pietrek (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn (ASP Katowice)
   Uchwała komisji habilitacyjnej: 9 listopada 2022 r. uchwała
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: decyzja z dnia 2 grudnia 2022 r. decyzja Rady Dyscypliny - nadanie stopnia
 • 2020
  1. Ksawery Kaliski
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Projektowy)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Instalacje multimedialne: Źródło, Jednia autoreferat
   Recenzenci: prof. Zbigniew Szot (UAP Poznań)
   dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (AS Szczecin)
   dr hab. Marek Grzyb (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Marek Adamczewski (ASP Gdańsk)
   Sekretarz: dr hab. Justyna Kucharczyk (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Ireneusz Kopacz (UMK Toruń)
   Członek: dr hab. Piotr Muschalik (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 17 lutego 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   Uchwała Rady Dyscypliny

  2. Tomáš Rafa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 26 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Wideoaktywizm i zaangażowanie społeczne: warszaty malarskie w osiedlach romskich autoreferat
   Wideoaktywizm i zaangażowanie polityczne: projekt filmowy: Nowy nacjonalizm w sercu Europy".
   Recenzenci: prof. Katarzyna Podgórska-Glonti (UAP Poznań)
   dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
   dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Krzysztof Hejke (PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi)
   Sekretarz: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
   Członek: prof. Grażyna Brylewska (UP im. KEN w Krakowie)
   Członek: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 17 lutego 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   Uchwała Rady Dyscypliny

  3. Aleksander Kozera
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 10 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Wewnątrz obrazu – cykl 27 obrazów autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Jacek Kornacki (ASP Gdańsk)
   prof. Stanisław Białogłowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
   prof. Roman Maciuszkiewicz (UŚ Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Andrzej Banachowicz (UAP Poznań)
   Sekretarz: dr hab. Piotr Kossakowski (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Wioletta Jaskólska (UWM Olsztyn)
   Członek: dr hab. Jakub Adamek (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 17 lutego 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała

  4. Olga Pałka-Ślaska
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Rejestr osobliwości - cykl grafik autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Renata Jackowiak (ZUT Szczecin)
   prof. Jarosław Kweclich (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie)
   dr hab. Katarzyna Winczek (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Andrzej Bobrowski (UAP Poznań)
   Sekretarz: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Andrzej Moczydłowski (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
   Członek: dr hab. Marcin Białas (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 17 lutego 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała

  5. Dorota Nowak-Rodzińska
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 15 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Ad Lucem - cykl 26 grafik w technice sitodruku i druku cyfrowego oraz 8 miniatur wklęsłodrukowych w technice fotopolimeru. autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Marcin Surzycki (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Izabela Gustowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   dr hab. Małgorzata Warlikowska (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   dr hab. Aleksandra Janik (ASP im. eugeniusza Geperta we Wrocławiu)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Ireneusz Kopacz (UMK Toruń)
   Członek: dr hab. Dominika Kowynia (ASP Katowice)
   Skład komisji 
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki (w trybie zdalnym): 15 maja 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała

  6. Agnieszka Lech-Bińczycka
   Uniwersytet Rzeszowski
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 10 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Ja–Ona – cykl grafik autoreferat
   Recenzenci: prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk)
   dr hab. Rafał Kochański (ASP Warszawa)
   dr hab. Marcin Białas (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Eugeniusz Skorwider (UAP Poznań)
   Sekretarz: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
   Członek: prof. Andrzej Gieraga (AHE Łódź)
   Członek: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki (w trybie zdalnym): 15 maja 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała

  7. Sybilla Skałuba
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Transformacje liminalne - cykl prac graficznych autoreferat
   Recenzenci: prof. Jan Nuckowski (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Stefan Ficner (UAP Poznań)
   dr hab. Aleksandra Janik (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Paweł Nowak (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Marcin Białas (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Włodzimierz Kulej (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie)
   Członek: dr hab. Dominika Kowynia (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki (w trybie zdalnym): 23 lipca 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała Rady Dyscypliny

  8. Paweł Nocuń
   Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 24 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Ścieżka Canoe - cykl obrazów oraz instalacja artystyczna autoreferat
   Recenzenci: prof. Urszula Ślusarczyk (UJK Kielce)
   prof. Janusz Marciniak (UAP Poznań)
   dr hab. Jakub Adamek (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Marek Adamczewski (ASP Gdańsk)
   Sekretarz: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
   Członek: prof. Krzysztof Gliszczyński (ASP Gdańsk)
   Członek: dr hab. Piotr Kossakowski (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki: 23 lipca 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała Rady Dyscypliny

  9. Judyta Bernaś
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Trójca w Jedni - 3 cykle graficzne autoreferat
   Recenzenci: prof. Tomasz Chojnacki (ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
   prof. Grzegorz Mazurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
   prof. doc. PhDr. Zbyněk Janáček (Uniwersytet Ostrawski - Czechy)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)
   Członek: prof. Przemysław Tyszkiewicz (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
   Harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki (sztuki plastczne i konserwacja dzieł sztuki): 27 października 2020 r. (Rada Dyscypliny)
   Uchwała Rady Dyscypliny
 • 2019
  1. Małgorzata Szymankiewicz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 27 kwietnia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Office Works – seria 20 prac autoreferat
   Recenzenci: prof. Andrzej Bednarczyk (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Wojciech Leder (ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
   prof. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Marek Adamczewski (ASP Gdańsk)
   Sekretarz: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Dominik Lejman (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Członek: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
   skład komisji habilitacyjnej
   Harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 18 stycznia 2019 r.
   Uchwała Rady Wydziału Artystycznego
  2. Marcin Jachym
   Uniwersytet Rzeszowski
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 3 września 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Arte-fakty - cykl prac graficznych autoreferat
   Recenzenci: prof. Jan Nuckowski (ASP Kraków)
   prof. Stefan Ficner (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   dr hab. Tomasz Daniec (ASP Kraków)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: prof. Zdzisław Olejniczak (ASP Łódź)
   Członek: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
   Skład komisji 
   harmonogram postępowania
   Odmowa nadania stopnia doktora habilitoanego sztuki: 15 kwietnia 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   uchwała Rady Wydziału Artystycznego

  3. Witold Zaręba
   Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 31 sierpnia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Non omnis moriar – zestaw prac graficznych autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Marek Basiul (UMK Toruń)
   dr hab. Marek Herbik (ASP Łódź)
   dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Labuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Rafał Kochański (ASP Warszawa)
   Członek: prof. Jan Szmatloch (ASP Katowice)
   skład komisji 
   harmonogram postępowania 
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 15 kwietnia 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   uchwała Rady Wydziału Artystycznego

  4. Marcin Białas
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 29 sierpnia 2018 r. wniosek 
   Osiągnięcie: Pokój z widokiem - cykl grafik autoreferat
   Recenzenci: prof. Grzegorz Nowicki (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   prof. Grzegorz Banaszkiewicz (UJD Częstochowa)
   prof. Krzysztof Tomalski (ASP Kraków)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: (dr hab. Dariusz Gajewski)
   Członek: prof. Andrzej Bator (ASP Wrocław)
   Członek:prof. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Skład komisji  
   harmonogram postępowania  
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 15 kwietnia 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   uchwała Rady Wydziału Artystycznego

  5. Monika Starowicz
   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 5 grudnia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Wcielenia - cykl plakatów i rysunków autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Krzysztof Wróblewski (Politechnika Gdańska)
   dr hab. Tomasz Myjak (ASP Warszawa)
   prof. Leszek Żebrowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Damian Pietrek (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Michał Kacperczyk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   Członek: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   N
   adanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 13 czerwca 2019 r. (Wydział Projektowy)
   Uchwała

  6. Joanna Hrk
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 10 sierpnia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Cykl 50 fotoilustracji do książki "Dzieci Marsa" jako przekład intersemiotyczny poezji na grafikę koncepcyjną. autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Jarosław Chrabąszcz (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
   dr hab. Grzegorz Protasiuk (ASP w Gdańsku)
   dr hab. Jacek Mrowczyk (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Anna Kmita (ASP Katowice)
   Członek: prof. Marek Basiul (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
   Członek: dr hab. Dawid Korzekwa (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Odmowa nadania stopnia doktora habilitoanego sztuki: 10 lipca 2019 r. (Wydział Projektowy)
    uchwała

  7. Paweł Książek
   Akademia Sztuki w Szczecinie
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 15 marca 2019 r. wniosek
   Osiągnięcie: Paralele – cykl obrazów autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   prof. Zbigniew Szot (UAP Poznań)
   dr hab. Jakub Adamek (ASP Katowice)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: 
   prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
   Członek: dr hab. Piotr Kossakowski (ASP Katowice)
   Skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki: 17 grudnia 2019 r. (Rada Dyscypliny)
   uchwała
 • 2018
  1. Jakub Adamek
   ASP Katowice (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 24 maja 2017 r. wniosek
   Osiągnięcie: Superpatron – zestaw 24 prac malarskich autoreferat
   Recenzenci:
   prof. Jarosław Modzelewski (ASP Warszawa)
   prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk)
   prof. Kamil Kuskowski (ASP Szczecin)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Piotr Kowalski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Michal Minor (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Marian Stępak (UMK Toruń)
   Członek: prof. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 15 stycznia 2018 r.
   Uchwała Rady Wydziału Artystycznego

  2. Joanna Janowska-Augustyn
   Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Sztuki)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 12 września 2017 r. wniosek
   Osiągnięcie: Tabula Rasa - cykl prac graficznych autoreferat
   Recenzenci:
   prof. Sławomir Witkowski (ASP Gdańsk)
   prof. Andrzej Węcławski (ASP Warszawa)
   dr hab. Sławomir Kosmynka (ASP Łódź)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (UAP Poznań)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Ireneusz Kopacz (UMK Toruń)
   Członek: prof. Adam Romaniuk (UTH Radom)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 25 stycznia 2018 r.
   uchwała

  3. Paweł Bińczycki
   Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Sztuki)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 26 maja 2017 r. wniosek
   Osiągnięcie: Cykl prac graficznych: „Formy przejściowe” autoreferat
   Recenzenci: 
   prof. Grzegorz Chojnacki (ASP Łódź)
   prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
   prof. Janusz Akermann (ASP Gdańsk)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Bobrowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Rafał Kochański (ASP Warszawa)
   Członek: prof. Mariusz Pałka (ASP Katowice)
   skład komisji
   harmonogram postępowania
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 25 stycznia 2018 r.
   uchwała

  4. Dominika Kowynia
   Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 16 stycznia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Przeterminowana egzotyka - cykl obrazów autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Wojciech Pukocz (ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu)
   prof. Zbigniew Bajek (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
   dr hab. Bogusław Bachorczyk (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Michał Borys (ASP Warszawa)
   Członek: dr hab. Jakub Adamek (ASP Katowice)
   Harmonogram
   skład komisji
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 27 czerwca 2018 r.
   uchwała

  5. Bartłomiej Trzos
   Uniwersytet Opolski (Wydział Sztuki)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 25 stycznia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: INTERIOR-W poszukiwaniu własnej przestrzeni autoreferat
   Recenzenci: dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
   prof. Grzegorz Chojnacki (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
   dr hab. Przemysław Łopaciński (ASP Gdańsk)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Bator (ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu)
   Sekretarz: dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Grzegorz Wnęk (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
   Członek: dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2018 r.
   Uchwała Rady Wydziału Artystycznego
   skład komisji
   harmonogram

  6. Andrzej Klisz
   ASP Katowice (Wydział Projektowy) 
   postępowanie habilitacyjne wszczęte 7 lutego 2018 r. 
   Osiągnięcie: Zestaw projektów klocków dla fundacji ekonomii społecznej BYĆ RAZEM
   Nadanie stopnia: 15 czerwca 2018 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

  7. Piotr Bąk
   Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Projektowy)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 2 marca 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Poszukiwanie siebie autoreferat
   Recenzenci: prof. Jędrzej Gołaś (UMK w Toruniu)
   dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
   dr hab. Tomasz Chudzik (AJD w Częstochowie)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
   Sekretarz: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Anna Bochenek (UTP Bydgoszcz)
   Członek: dr hab. Dawid Korzekwa (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 10 października 2018 r. (Wydział Projektowy)
   uchwała Rady Wydziału Projektowego
   skład komisji 
   harmonogram

  8. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
   Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Projektowy)

   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 27 kwietnia 2018 r.  wniosek
   Osiągnięcie: The Insects Project - Problems of Diacritic Design for Central European Languages (The Insects Project - problem projektowania znaków diakrytycznych dla języków środkowoeuropejskich) autoreferat
   Recenzenci: prof. Jacek Dyrzyński (ASP Warszawa)
   dr hab. Wioletta Jaskólska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
   dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Sekretarz: dr hab. Justyna Kucharczyk (ASP Katowice)
   Członek: dr hab. Jarosław Dzięcielewski (Uniwersytet Zielonogórski)
   Członek: dr hab. Dawid Korzekwa (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 10 października 2018 r. (Wydział Projektowy)
   harmonogram
   uchwała Rady Wydziału Projektowego
   skład komisji

  9. Anna Sielska
   Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Projektowy)
   Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 16 stycznia 2018 r. wniosek
   Osiągnięcie: Sztuka fotografii - sztuka przetrwania autoreferat
   Recenzenci: prof. Wojciech Zamiara (ASP Gdańsk)
   prof. Artur Tajber (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Grzegorz Przyborek (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
   Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
   Przewodniczący: prof. Paweł Nowak (ASP Warszawa) 
   Sekretarz: prof. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Członek: dr hab. Maciej Rawluk (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
   Członek: prof. Andrzej Florkowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Skład komisji   
   harmonogram postępowania
   N
   adanie stopnia doktora habilitowanego: 28 listopada 2018 r. (Wydział Projektowy)
   Uchwała Rady Wydziału Projektowego
 • 2015

  1. Justyna Szklarczyk-Lauer
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 4 lutego 2015 r.
  Osiągnięcie: Dokumentacja przebiegu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  nadanie stopnia: 11 czerwiec 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

  2. Anna Kmita
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 18 listopada 2014 r. 
  Osiągnięcie:
  Zestaw trzech realizacji związanych z projektowaniem kolorystyki w komunikacji wizualnej
  nadanie stopnia: 12 maj 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa)

  3. Andrzej Sobaś
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 11 czerwca 2014 r.
  Osiągnięcie:
  Seria tokarek do zestawów kołowych firmy Koltech sp. z o.o. w Raciborzu
  nadanie stopnia: 4 luty 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

 • 2014

  1. Dawid Korzekwa
  (ASP Katowice)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 22 stycznia 2014 r.
  Osiągnięcie: zestaw 3 realizacji związanych z identyfikacją wizualną oraz grafiką wydawniczą
  Recenzenci: prof. Marian Oslislo
  prof. Mirosław Adamczyk
  dr hab. Marek Herbik
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  prof. Maciej Buszewicz (przewodniczący)
  dr hab. Ewa Stopa-Pielesz (sekretarz)
  dr hab. Tomasz Bierkowski (członek)
  dr hab. Rafał Kochański (członek)
  nadanie stopnia: 28 listopad 2014 (Wydział Projektowy)

  2. Teresa Frodyma
  (Wyższa Szkoła Techniczna)
  Temat pracy: Marginalia
  Recenzenci: prof. Józef Budka
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Sławomir Iwański
  prof. Joanna Piech-Kalarus
  nadanie stopnia: 23 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  3. Katarzyna Gawrych-Olender
  ASP Katowice
  Temat pracy: Spotkania i inny
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  prof. Stanisław Tabisz
  prof. Zdzisław Olejniczak
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  nadanie stopnia: 23 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  4. Dariusz Gajewski
  ASP Katowice
  Temat pracy: Ruch obrazu
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  doc. PhDr. Zbyněk Janáček
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Jan Pamuła
  nadanie stopnia: 24 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  5. Zbigniew Furgaliński
  ASP Katowice
  Temat pracy: Horyzonty
  Recenzenci: prof. Roman Kalarus
  prof. Lech Wolski
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Lech Majewski
  nadanie stopnia: 25 wrzesień 2014 (Wydział Projektowy)

  6. Michał Minor
  ASP Katowice
  Temat pracy: Niż obywatelski
  Recenzenci: prof. Kazimierz Cieślik
  dr hab. Sławomir Toman
  prof. Andrzej Banachowicz
  dr hab. Krzysztof Polkowski
  nadanie stopnia: 27 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  7. Andrzej Łabuz
  ASP Katowice
  Temat pracy: Pokrycie
  Recenzenci: prof. Piotr Gojowy
  prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
  dr hab. Christopher Nowicki
  dr hab. Grzegorz Hańderek
  nadanie stopnia: 11 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  8. Jarosław Sankowski
  Uniwersytet Rzeszowski
  Temat pracy: Przenikanie
  Recenzenci: prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka
  prof. Joanna Imielska
  prof. prof. Lech Kołodziejczyk
  prof. Kazimierz Cieślik
  nadanie stopnia: 6 maj 2014 (Wydział Artystyczny)

  9. Agata Chmielarz
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  Temat pracy: Miasteczko kulodrom jako element kształcenia przez zabawę dzieci w wieku przedszkolnym
  nadanie stopnia: 29 kwiecień 2014 (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

  10. Jacek Mrowczyk
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  nadanie stopnia: 26 marzec 2014 (Vysoká škola výtvarných umení: Bratysława)

  11. Lesław Tetla
  ASP Katowice
  Temat pracy: Strukturaklna jednostka mieszkaniowa
  Recenzenci: prof. Teresa Miszkin
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Stanisław Baj
  prof. Zbigniew Blukacz
  nadanie stopnia: 13 marzec 2014 (Wydział Artystyczny)

  12. Piotr Muschalik
  ASP Katowice
  Temat pracy: Vanitas
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  doc. PhDr. Zbyněk Janáček
  prof. Andrzej Florkowski
  prof. Grzegorz Przyborek
  nadanie stopnia: 13 marzec 2014 (Wydział Artystyczny)

 • 2013

  1. Kazimierz Frączek
  PWSZ Racibórz
  Temat pracy: Meditatio Mortis - człowiek w przestrzeni odwróconej
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  kw. II st. Grzegorz Bednarski
  prof. Antoni Kowalski
  nadanie stopnia: 1 lipiec 2013 (Wydział Artystyczny)

  2. Franciszek Nieć
  PWSZ Racibórz
  Temat pracy: Międzypola. Linoryty 2010-2012
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  dr hab. Tomasz Chudzik
  dr hab. Grzegorz Hańderek
  nadanie stopnia: 1 lipiec 2013 (Wydział Artystyczny)

 • 2012

  1. Renata Szyszlak
  Uniwersytet Rzeszowski
  Temat pracy: Znaki niecierpliwe jak chwile
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Leszek Misiak
  prof. Janusz Karbowniczek
  nadanie stopnia: 19 październik 2012 (Wydział Artystyczny)

  2. Tomasz Bierkowski
  ASP Katowice
  Temat pracy: Cykl publikacji poświęconych percepcji i zrozumieniu dzieł sztuki
  Recenzenci: prof. Marian Oslislo
  kw. II st. Janusz Górski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 8 maj 2012 (Wydział Projektowy)

  3. Krzysztof Rumowski
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Temat pracy: Wygląda pani pięknie – pieśni o miłości Wojciecha Waglewskiego
  Recenzenci: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
  prof. Lech Majewski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Eugeniusz Delekta
  nadanie stopnia: 8 maj 2012 (Wydział Projektowy)

 • 2011

  1. Ryszard Grazda
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Temat pracy: Róże – drzeworyty, kolaże graficzne
  Recenzenci: dr hab. Agnieszka Półrola-Koćwin
  kw. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 22 luty 2011 (Wydział Artystyczny)

  2. Jolanta Jastrząb
  ASP Katowice
  Temat pracy: Sztuka narzędziem społecznej terapii
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  prof. Wiesław Karolak, prof. ASP
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 4 październik 2011 (Wydział Artystyczny)

  3. Grzegorz Stachańczyk
  ASP Warszawa
  Temat pracy: Deliciae humani Generis – młoda, mądra i gasnąca – cykl obrazów
  Recenzenci: prof. Jacek Rykała
  dr hab. Tadeusz Boruta
  prof. Stanisław Rodziński
  prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
  nadanie stopnia: 11 październik 2011 (Wydział Artystyczny)

  4. Grzegorz Hańderek
  ASP Katowice
  Temat pracy: Powierzchowność/Exterior – cykl grafik
  Recenzenci: prof. Waldemar Węgrzyn
  prof. Mirosław Pawłowski
  prof. Eugeniusz Delekta
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 20 grudzień 2011 (Wydział Artystyczny)

  5. Maciej Linttner
  ASP Katowice
  Temat pracy: Notatki/Notatki towarzyszące/Notatki w szafie
  Recenzenci: prof. Kazimierz Cieślik
  kw. II st. Andrzej Bednarczyk
  prof. Mirosław Pawłowski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  nadanie stopnia: 20 grudzień 2011 (Wydział Artystyczny)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.