Informacje ogólne o praktykach studenckich

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i podlegają takim samym rygorom jak inne zajęcia dydaktyczne.
Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze wynikającym z obowiązującego dla danego kierunku i poziomu kształcenia programu studiów.

Szczegółowe warunki odbywania praktyk studenckich reguluje Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 03.02.2023 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do Zarządzenia dołączone są 3 załączniki: wzór skierowania na praktykę, wzór porozumienia o prowadzeniu praktyki oraz wzór dziennika praktyk.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.