Wzornictwo / studia II stopnia

Inclusive Design: Health and Social Well-Being – nowy, interdyscyplinarny program studiów drugiego stopnia / studia w języku polskim lub w języku agielskim

Inclusive Design: Health and Social Well-Being to nowy, interdyscyplinarny program kształcenia projektantów, przygotowujący absolwentów do podejmowania złożonych wyzwań projektowych w obszarach związanych z podnoszeniem jakości życia i troską o zdrowie odbiorców poprzez włączanie ich w proces projektowy w różnych dyscyplinach projektowych: od usług czy aplikacji, poprzez projektowanie sprzętów medycznych, do współtworzenia miejsc lub wydarzeń wzmacnianie więzi lokalnych społeczności.

Unikalny, dwuletni program magisterski, został opracowany w oparciu o kadrę kierunku Wzornictwo ASP Katowice, poszerzoną o zewnętrznych ekspertów z takich instytucji jak The Helen Hamlyn Centre For Design, EIDD, TU Delft, University of Hasselt, Gehl People oraz ekspertów aktywnie funkcjonujących na rynku.

Program kształcenia zapozna Cię z metodami badawczymi i narzędziami, które umożliwią Ci naukowe i praktyczne podejście do szeroko rozumianej aktywności projektowej. Nauczysz się trafnego definiowania problemów projektowych oraz doboru odpowiednich narzędzi i sposobów pracy z użytkownikiem, wykorzystując najnowsze metody projektowania zorientowanego i angażującego użytkownika w obszarach: zintegrowanego produktu, projektowania doświadczeń i interakcji, systemów informacji wizualnej oraz projektowania społecznego i usług (Human-Centered Design, Inclusive Design, Integrated Product Design, Experience & Interaction Design, Social & Service Design). Zdobędziesz dogłębną wiedzę i doświadczenie poznając metodologie badawcze oraz prowadząc własne badania, eksperymenty, czy tworząc prototypy, stosując najnowsze technologie oraz skuteczne narzędzia wdrażania. Będziesz miał możliwość poznawania praktycznej strony zawodu projektanta poprzez udział w stażach i projektach realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak: Fundacja Kardiochirurgii w Zabrzu, Klaster Medyczny MedSilesia zrzeszające firmy medyczne woj. śląskiego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ROCA.

Zdobyte u nas doświadczenie i wiedza przygotowuje Cię do pracy w zawodzie projektantów produktów, usług, interakcji, konsultantów w obszarze projektowania w sektorze prywatnym i publicznym, daje też podstawy do pracy w zespołach badawczo-rozwojowych w firmach komercyjnych i instytucjach naukowych.

 

 • Treści kształcenia

  Program jest realizowany w oparciu o trzy pracownie projektowe, z których wybierzesz jedną, w której będziesz realizował pracę dyplomową. Pracownie specjalizują się w następujących dziedzinach:

  Zintegrowane projektowanie produktów

  Projektowanie produktów i usług staje się coraz bardziej złożone. W tej pracowni dowiesz się jak odpowiadać na potrzeby użytkowników, łącząc w procesie projektowym aspekty biznesowe, wyzwania społeczne z możliwościami technologicznymi.


  Projektowanie interakcji

  Zadaniem pracowni interakcji jest przekazanie wiedzy na temat procesów i zasad dotyczących interakcji ludzi z produktami czy usługami. Poznasz w jaki sposób ludzie rozumieją, używają i jakie mają doświadczenia w codziennym życiu. Dowiesz się jak projektować w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania oraz jak wykorzystać aktualne technologie w prototypowaniu nowych rozwiązań.


  Projektowanie społeczne

  Projektowanie usług, produktów, informacji i otoczenia wiąże się z odpowiedzialnością. Nowe rozwiązania mogą być impulsem do zmian nawyków, zachowań, aktywizacji czy innowacji społecznych. W pracowni zdobędziesz praktyczne umiejętności pozyskiwania informacji i weryfikacji rozwiązań projektowych poprzez angażowania odbiorców w proces współtworzenia . Dzięki temu projekty będą odpowiedzią na aktualne, realne i przyszłe oczekiwania społeczne (w duchu zrównoważonego rozwoju).


  Praca nad dyplomem

  Po pierwszym semestrze dokonasz wyboru jednego z trzech obszarów seminaryjnych (Out of the Box, Commercial lub Social), jednej pracowni projektowej–dyplomowej oraz modułów dodatkowych, które będą wspierać realizację dyplomu. Na pracę nad dyplomem masz 3 semestry (II–III–IV). Pierwszy to czas poszukiwania wyzwań projektowych, mapowania kontekstów, analiz, sfinalizowany określeniem wizji i założeń projektowych. Drugi semestr to praca nad koncepcją i prototypowanie, a trzeci to testowanie gotowego rozwiązania oraz ewentualne wdrożenie. Projekty dyplomowe mogą być realizowane we współpracy z partnerem zewnętrznym.

   Programy realizowane w pracowniach są uzupełniane przez następujące moduły:

  1. Zaawansowany design management 
   zarządzanie innowacją, rozwojem nowego produktu, budowanie strategii, struktura i wdrażanie designu – budowanie efektywnego środowiska wdrażania misji i strategii organizacji poprzez design z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju  upcycling, circular economy, sharing economy, budowanie świadomego społeczeństwa.
  2. Podstawowy warsztat projektanta 
   – kurs obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu projektowania produktu t.j.: wspomaganie komputerowe, ergonomia, rysunek prezentacyjny, prototypowanie
  3. Materiały i konteksty
   metody eksperymentalnego poszukiwania nowych materiałów, mieszanek lub kompozytów
  4. Badania percepcji i zachowań 
   metody badania percepcji i zachowań użytkowników z wykorzystaniem metod z obszaru etnografii, socjologii, psychologii,
  5. Connected technology / Technologie przyszłości
   Technologie wspierające tworzenie inteligentnych przestrzeni tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym.
  6. Inclusive design
   metody włączania użytkowników w proces projektowy, w tym badania potrzeb, co-creation

  Inne zalecane programy i kursy znajdujące się w ofercie Akademii:

  • Pracownia międzynarodowa 
  • Designing Reading Experience
  • Narrative Design and Interactive Storytelling
  • Scenografia

  Kursy wprowadzające

  Research-driven Design

  Unikatową wartością wyróżniającą nas na rynku edukacyjnym w Europie środkowo-wschodniej jest badawcze podejście do projektowania (research–driven design). Jeden moduł przeznaczony jest na poznanie i przetestowanie współczesnych metod badawczych przydatnych w projektowaniu – od badań ze ściśle określoną procedurą, poprzez projektowanie partycypacyjne, badania potrzeb aż po interwencje projektowe/happening/instalacje czy design spekulatywny.

   Seminaria i konwersatoria

  Konwersatoria i seminaria to przestrzeń spotkania – studentów ścieżki anglojęzycznej i polskojęzycznej, projektowania graficznego i wzornictwa. To moment na wymianę doświadczeń i pracę interdyscyplinarną. To także czas na rozpoznanie i zdefiniowanie własnych zainteresowań i określenie obszaru realizacji dyplomu.  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat kontekstu kulturowego, społeczno-ekonomicznego i ich związków z projektowaniem. Zagadnienia z zakresu historii designu, etyki, filozofii, socjologii, semiotyki będą prezentowane wokół trzech obszarów tematycznych – alternatywnie o projektowaniu (design out of the box); projektowanie społeczne (social design); projektowanie w ujęciu wdrożeniowym (commercial practice).

  Seminaria dyplomowe będą realizowane w trzech powyższych blokach tematycznych, związanych z tematem pracy dyplomowej. Zajęcia będą miały charakter dyskusji, wykładów, prezentacji przygotowywanych przez nauczycieli akademickich, również ekspertów zewnętrznych zaproszonych w ramach umiędzynarodowienia programu studiów. Co roku będzie aktualizowany temat przewodni dla wszystkich seminariów, który odpowiada aktualnym wyzwaniom współczesnego świata.

  Tryby studiowania / metody nauczania:

  • briefy projektowe,
  • seminaria i konwersatoria,
  • wykłady,
  • warsztaty,
  • praca w interdyscyplinarnych zespołach,
  • indywidualne sesje / konsultacje,
  • dyskusje grupowe, krytyki, recenzje,
  • wspólne badania terenowe,
  • współpraca z zewnętrznymi partnerami/ klientami,
  • uczenie się od innych,
  • udział ekspertów zewnętrznych,
  • praca indywidualna.
 • Co stanowi o wyjątkowości programu?

  • program prowadzony na Wydziale, który uzyskał kategorię A+, najwyższą ocenę parametryczną w kraju oraz na kierunku ocenionym przez Państwową Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą
  • autorskie seminaria odpowiadające na wyzwania współczesności.
  • unikatowe na skalę Europy środkowej podejście badawcze do projektowania (research driven design)
  • dostęp do najnowszych metod i technologii – uczelnia dysponuje najlepiej wyposażonym zapleczem technologicznym w Polsce, nowocześnie wyposażonymi pracowniami modelarskimi oraz laboratoriami badawczymi systematycznie aktualizowany o najnowsze technologie i metody.

  Międzynarodowe możliwości

  • międzynarodowa kadra – kadra poszerzona o zewnętrznych ekspertów z wiodących europejskich instytucji jak: The Helen Hamlyn Centre For Design, EIDD, TU/e Delft, University of Hasselt
  • możliwość studiowania w pracowni międzynarodowej, do której zapraszani są eksperci z różnych obszarów sztuki i projektowania
  • udział w szkoleniu Design Academy prowadzonym przez ekspertów Design Council, organizacją wspierającą brytyjski rząd w efektywnym wykorzystywaniu designu w rozwoju gospodarczym. Kurs rekomendują m.in: Mustafa Kurtuldu, Design Advocate, Google; Digital CTO & Non-Exec Director, Department for Work and Pensions (DWP)
  • w ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu na studia i praktykę za granicą

 • Wymagania wobec kandydatów

  Kto może aplikować? 

  Poszukujemy kandydatów o otwartych umysłach, chętnych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Ten międzynarodowy program drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim skierowany jest do kreatywnych, odpowiedzialnych i patrzących w przyszłość absolwentów takich kierunków jak wzornictwo, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, architektura, urbanistyka, projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw i architektura, multimedia, projektowanie doświadczeń użytkowników, projektowanie środowiskowe, kulturoznawstwo, nauki humanistyczne i społeczne. Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcący studiować w języku angielskim  dokument potwierdzający znajomość angielskiego (poziom B2 lub wyższy).

  Egzamin obejmuje:

  • Przegląd portfolio (plik pdf nie przekraczający 3 mb).
  • Rozmowa kwalifikacyjna  (Dotycząca zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związaną z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej)
 • Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunków projektowych są bardzo poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Istnieje kilka możliwych ścieżek kariery: założenie własnej firmy lub kolektywu, praca dla sektora publicznego lub prywatnego.

  W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się podejście do projektowania produktów i usług. Udane rozwiązania projektowe to te, które poprawiają jakość życia jednostek i społeczności. Zrozumienie różnorodnych potrzeb, możliwości czy aspiracji użytkowników jest kluczem do projektowania odpowiedzialnego. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na projektantów, którzy potrafią spojrzeć na projekt z perspektywy różnych użytkowników, niezależnie od ich pochodzenia, umiejętności i wieku.

  Program przygotowuje do pracy w zawodzie projektanta produktów, usług, interakcji oraz konsultanta projektowego dla prywatnych i publicznych przedsięwzięć. Przygotowuje również absolwentów do pracy w zespołach badawczo-rozwojowych zajmujących się opracowywaniem nowych produktów i usług.

  Dzięki bogatej ofercie specjalizacji w ramach programu studiów drugiego stopnia, absolwenci posiadają kompetencje pozwalające na podjęcie współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących projekty produktów, systemy informacji wizualnej i interfejsy, zajmujących się projektami wystaw i kształtowania otoczenia. Ukończenie kursu pozwoli studentom uzyskać kompetencje, które wspierają rozwój kariery jako eksperta projektowania innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

  Umiejętności i kompetencje absolwentów

  • kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • krytyczne myślenie poprzez wieloaspektową analizę złożonych problemów i wyzwań współczesnego świata wraz z umiejętnością przełożenia wynikających z niej wniosków na nowe drogi rozwoju
  • kreatywne myślenie, powiązane z umiejętnością trafnego diagnozowania potrzeb i tworzenia w oparciu o nie nowych pomysłów
  • inteligencja emocjonalna – empatia i głębokie zrozumienie potrzeb innych ludzi, w oparciu o te umiejętności kreowanie odpowiedzialnego projektowania
  • umiejętność budowania i koordynowania pracy złożonych, interdyscyplinarnych zespołów projektowych
  • świadomość roli designu w zwiększaniu efektywności usług oraz rozwoju firm i instytucji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.