Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach poprzez: umiędzynarodowienie programów kształcenia, wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych oraz podniesienie kompetencji studentów w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 994 126,57 zł
Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z208/17

 • Główne rezultaty

  - uruchomienie międzywydziałowej pracowni międzynarodowej prowadzonej przez profesorów wizytujących z zagranicy (od roku akademickiego 2018/19),
  - uruchomienie ścieżek kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia na kierunkach Projektowanie graficzne oraz Wzornictwo (od naboru 2019/20),
  - usprawnienie procesów administracyjnych,
  - modernizacja narzędzi informatycznych do zarządzania uczelnią,
  - utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (archiwa cyfrowe).

 • Zadania

  1. Umiędzynarodowienie programów kształcenia i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez włączenie krajowych i zagranicznych ekspertów w prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami oraz uruchomienie ścieżek kształcenia w j.angielskim.
  2. Utworzenie międzywydziałowej pracowni międzynarodowej.
  3. Organizacja zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych, zajęć praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla studentów czterech ostatnich semestrów.
  4. Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania uczelnią (audyt).
  5. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym.
  6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.
  7. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr uczelni, w tym związane z zarządzaniem finansami i zarządzaniem informacją.

 • Grupy docelowe

  - 42 studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach Projektowanie graficzne i Wzornictwo, w tym 4 studentów cudzoziemców (Zad.1)
  - 48 studentów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów (Zad.2)
  - 40 studentów czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich wydziałów (Zad.3)
  - kadra kierownicza i administracyjna, 20 osób (Zad.4 i 7)
  - kadra dydaktyczna, 38 osób (Zad.5)
  Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte minimum 154 osoby, w tym 110 studentów oraz 44 pracowników (te same osoby mogą brać udział w różnych zadaniach i/lub w różnych formach zajęć w ramach tego samego zadania).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.