Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października br. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 wraz z dokumentacją osiągnięć i załącznikami studenci składają odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Artystycznego i Dziekanacie Wydziału Projektowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 r. w godzinach pracy dziekanatów w formie papierowej i elektronicznej.

Wniosek musi być wypełniony starannie, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.

Wnioski, które zostaną ocenione jako najlepsze, zostaną przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyznaczonym terminie tj. do 15 października 2023 r. przez Jego Magnificencję Rektora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.