ERASMUS+

Procedury aplikacji dla studentów

Rekrutacja na praktyki w programie Erasmus+

Rekrutacja na wyjazd na praktyki zagraniczne Erasmus+ odbywa się zawsze na początku semestru letniego, czyli na przełomie lutego/marca i dotyczy wyjazdu w tym samym roku akademickim. Studenci mogą wyjeżdżać na minimum 2 miesiące w czasie wakacji czyli w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku. Prawo do wyjazdu na praktyki mają także absolwenci, o ile wzięli udział w naborze w czasie trwania studiów. W ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjeżdżać w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w I i II cyklu studiów oraz 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich.


Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, instytucjach prowadzących działalność edukacyjno-dydaktyczną.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  1. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ osobami uprawnionymi do korzystania z programu Erasmus+ są studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym (do poziomu doktoratu włącznie).
  2. Wyjazdy studentów ASP w Katowicach w ramach programu Erasmus+ odbywają się według zasad określonych w umowie podpisywanej co roku przez ASP w Katowicach z Narodową Agencją Programu Erasmus+.
  3. Osobami uprawnionymi do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w ASP w Katowicach są:
  a) studenci ASP w Katowicach, którzy w chwili wyjazdu będą mieli ukończony:
  • co najmniej pierwszy rok w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • co najmniej I semestr I roku w przypadku studiów II stopnia.
  b) absolwenci ASP w Katowicach, którzy wzięli udział w rekrutacji i posiadali wtedy status studenta. Wyjazd na praktykę może się odbyć do 12 miesięcy od momentu obrony pracy dyplomowej.

   

   


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 13 marca 2024 r.

  Wymagane dokumenty

  - formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktyki Erasmus+w terminie
  - opinia pedagoga prowadzącego o kandydacie wraz z rekomendacją wybranego miejsca praktyk
  - portfolio na CD lub pendrivie

  Zgłoszone wnioski są weryfikowane przez komisje wydziałowe (złożone z przedstawicieli wszystkich kierunków danego wydziału), które - na podstawie oceny portfolio prac, oceny z egzaminu językowego oraz średniej ocen za poprzedni semestr - tworzą ranking kandydatów. Następnie rankingi z obu wydziałów weryfikuje senacka komisja ds. umiędzynarodowienia (złożona z przedstawicieli pedagogów wszystkich kierunków, studentów, administracji) i na podstawie informacji z Narodowej Agencji Erasmus+ o ilości miejsc przyznanych uczelni na dany rok wyłania ostateczną listę kandydatów. Wszyscy kandydaci informowani są o wynikach e-mailowo. Wyłonieni kandydaci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania "Porozumienia o programie praktyk" i uzgodnienia ich z instytucją przyjmującą.

  Pliki do pobrania


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.