Projektowanie graficzne / studia II stopnia

Designing Reading Experience and Interactive Storytelling – nowy, interdyscyplinarny program studiów drugiego stopnia / studia w języku polskim lub w języku agielskim

Egzaminy wstępne 16 i 17 września

Designing Reading Experience and Interactive Storytelling to interdyscyplinarny program studiów drugiego stopnia prowadzony w języku polskim lub angielskim w ramach kierunku Projektowanie Graficzne w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dzięki niemu, przyszli absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania złożonych wyzwań projektowych w obszarach związanych z doświadczeniem formułowania i czytania komunikatów wizualnych zarówno w oparciu o tekst jak i narrację w połączeniu z interakcją. 

Studiując Projektowanie graficzne na ASP w Katowicach poznasz podstawy teoretyczne, metody badawcze i narzędzia, które umożliwią Ci naukowe i praktyczne podejście do szeroko rozumianej aktywności projektowej. Nauczysz się trafnego definiowania problemów projektowych, wnikliwej analizy specyfiki odbiorcy oraz doboru odpowiednich narzędzi. Zrozumienie  różnorodnych potrzeb, możliwości czy aspiracji jest kluczem do tego, co nazywamy „odpowiedzialnym projektowaniem”. Projektowanie to postawa wobec świata, wobec środowiska naturalnego, wobec społeczności, w której żyjemy, wobec najbliższych i wreszcie wobec samego siebie. Staramy się zatem pokazywać projektowanie graficzne w szerszym kontekście, także kulturowym by mogło odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Rzeczywistość, w której żyjemy, złożona jest z ogromu informacji zakodowanych za pomocą znaków, tekstów, ideogramów czy symboli. Z jednej strony wymagają one ciągłego dekodowania, z drugiej tworzenia i kodowania. Doświadczenie czytania jest zatem niezbędne nie tylko do zrozumienia ale także do nadawania nowych znaczeń. Tutaj, w Akademii, rozumiemy, że umiejętność tworzenia celowych komunikatów jest kluczowa. Program studiów drugiego stopnia został ukształtowany przez nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe, zbudowany w oparciu o kadrę akademicką i ekspertów zewnętrznych oraz wiedzę, świadomość i umiejętność rozpoznawania najnowszych trendów w projektowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem typografii.

Zdobyte u nas doświadczenie i wiedza przygotowują Cię do pracy nad projektami z obszaru edytorstwa, typografii (w tym projektowania  krojów pisma), identyfikacji wizualnej, wizualizacji danych, publikacji cyfrowych, interfejsów (zarówno UI jak i UX) oraz nowych mediów (animacji, filmu, gier, instalacji, VR) m. in. dla sektora publicznego, instytucji kultury czy biznesu.

 • Treści kształcenia

  Program prowadzony jest w oparciu o pracownie z dwóch obszarów projektowych: Projektowania doświadczenia czytania oraz Narracji interaktywnych. Studenci wybierają jedną pracownię, w której przygotowują pracę dyplomową oraz przedmioty uzupełniające.

  Projektowanie doświadczenia czytania

  Typografia jest obecna we wszystkich formach projektowania graficznego – od tradycyjnych form drukowanych, poprzez publikacje cyfrowe, interfejsy użytkownika, aż po film i animację oraz projekty interaktywne. W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach typografia jest traktowana ze szczególną uwagą, poświęcamy jej dużo czasu, zwracamy uwagę na detale.

  Typografia to dla nas projektowanie doświadczenia czytania – uczymy naszych studentów analizować i rozumieć treści, a następnie przekładać je na odpowiednią formę komunikatu wizualnego. Następnie badamy skuteczność tych rozwiąz­ań. 

  Narracje interaktywne

  Narracja jest obecna we wszystkich działaniach projektowych a w szczególności w ilustracji, animacji, edytorstwie, publikacjach cyfrowych, multimediach czy animacji. Narracja to opowiadanie historii, na etapie formułowania problemu, które łączy syntezę i analizę, czyniąc abstrakcyjne pojęcia realnymi. Naucz się budować i komunikować pomysły, koncepcje i rozwiązania przy użyciu uniwersalnych technik i narzędzi służących do budowania komunikatu i opowiadania historii.

  Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać teorię komunikacji i struktury narracyjne, aby wywołać celowe, silne i znaczące reakcje odbiorcy. Projektowanie narracyjne i interaktywne odbywa się także w oparciu o najnowocześniejszy warsztat w doskonale wyposażonym studiu filmowym – media LAB oraz technologii V-

  Praca nad dyplomem

  Po pierwszym semestrze dokonasz wyboru jednego z trzech obszarów seminaryjnych (Out of the Box, Commercial lub Social), jednej pracowni projektowej–dyplomowej oraz modułów dodatkowych, które będą wspierać realizację dyplomu. Na pracę nad dyplomem masz 3 semestry (II–III–IV). Pierwszy to czas poszukiwania wyzwań projektowych, mapowania kontekstów, analiz, sfinalizowany określeniem wizji i założeń projektowych. Drugi semestr to praca nad koncepcją i prototypowanie, a trzeci to testowanie gotowego rozwiązania oraz ewentualne wdrożenie. Projekty dyplomowe mogą być realizowane we współpracy z partnerem zewnętrznym.

  Dyplom i dodatkowe pracownie:

  • Typografia 
  • Projektowanie pisma 
  • Informacja wizualna 
  • Grafika Edytorska
  • Ilustracja 
  • Animacja i Gry Komputerowe 
  • Działania Multimedialne
  • Publikacje cyfrowe 
  • Fotografia
  • Plakat
  • Wizerunek, promocja i identyfikacja wizualna

  Moduły uzupełniające:

  • Reading experience
  • Inclusive design
  • Pracownia międzynarodowa
  • Pracownie artystyczne
  • Fotografia

  Kursy wprowadzające

  Research-driven Design

  Unikatową wartością wyróżniającą nas na rynku edukacyjnym w Europie środkowo-wschodniej jest badawcze podejście do projektowania (research–driven design). Jeden moduł przeznaczony jest na poznanie i przetestowanie współczesnych metod badawczych przydatnych w projektowaniu – od badań ze ściśle określoną procedurą, poprzez projektowanie partycypacyjne, badania potrzeb aż po interwencje projektowe/happening/instalacje czy design spekulatywny.

  Seminaria i konwersatoria

  Konwersatoria i seminaria to przestrzeń spotkania – studentów ścieżki anglojęzycznej i polskojęzycznej, projektowania graficznego i wzornictwa. To moment na wymianę doświadczeń i pracę interdyscyplinarną. To także czas na rozpoznanie i zdefiniowanie własnych zainteresowań i określenie obszaru realizacji dyplomu.  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat kontekstu kulturowego, społeczno-ekonomicznego i ich związków z projektowaniem. Zagadnienia z zakresu historii designu, etyki, filozofii, socjologii, semiotyki będą prezentowane wokół trzech obszarów tematycznych – alternatywnie o projektowaniu (design out of the box); projektowanie społeczne (social design); projektowanie w ujęciu wdrożeniowym (commercial practice).

  Seminaria dyplomowe będą realizowane w trzech powyższych blokach tematycznych, związanych z tematem pracy dyplomowej. Zajęcia będą miały charakter dyskusji, wykładów, prezentacji przygotowywanych przez nauczycieli akademickich, również ekspertów zewnętrznych zaproszonych w ramach umiędzynarodowienia programu studiów. Co roku będzie aktualizowany temat przewodni dla wszystkich seminariów, który odpowiada aktualnym wyzwaniom współczesnego świata.

   Tryby studiowania / metody nauczania:

  • briefy projektowe,
  • seminaria i konwersatoria,
  • wykłady,
  • warsztaty,
  • praca w interdyscyplinarnych zespołach,
  • indywidualne sesje / konsultacje,
  • dyskusje grupowe, krytyki, recenzje,
  • wspólne badania terenowe,
  • współpraca z zewnętrznymi partnerami/ klientami,
  • uczenie się od innych,
  • udział ekspertów zewnętrznych,
  • praca indywidualna.
 • Co stanowi o wyjątkowości programu?

  • program prowadzony na Wydziale, który uzyskał kategorię A+, najwyższą ocenę parametryczną w kraju oraz na kierunku ocenionym przez Państwową Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą
  • autorskie seminaria odpowiadające na wyzwania współczesności
  • unikatowe na skalę Europy środkowej podejście badawcze do projektowania (research–driven design)
  • dostęp do najnowszych metod i technologii – uczelnia dysponuje najlepiej wyposażonym zapleczem technologicznym w Polsce, nowocześnie wyposażonymi pracowniami modelarskimi oraz laboratoriami badawczymi systematycznie aktualizowanymi o najnowsze technologie i metody

  Międzynarodowe możliwości

  • międzynarodowa kadra – kadra poszerzona o zewnętrznych ekspertów z wiodących europejskich instytucji jak: The Helen Hamlyn Centre For Design, EIDD, TU/e Delft, University of Hasselt
  • możliwość studiowania w pracowni międzynarodowej, do której zapraszani są eksperci z różnych obszarów sztuki i projektowania
  • udział w szkoleniu Design Academy prowadzonym przez ekspertów Design Council, organizacją wspierającą brytyjski rząd w efektywnym wykorzystywaniu designu w rozwoju gospodarczym. Kurs rekomendują m.in: Mustafa Kurtuldu, Design Advocate, Google; Digital CTO & Non-Exec Director, Department for Work and Pensions (DWP)
  • w ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu na studia i praktykę za granicą

 • Wymagania wobec kandydatów

  Kto może aplikować? 

  Poszukujemy kandydatów o otwartych umysłach, chętnych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Ten międzynarodowy program drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim skierowany jest do kreatywnych, odpowiedzialnych i patrzących w przyszłość absolwentów takich kierunków jak wzornictwo, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, architektura, urbanistyka, projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw i architektura, multimedia, projektowanie doświadczeń użytkowników, projektowanie środowiskowe, kulturoznawstwo, nauki humanistyczne i społeczne. Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcący studiować w języku angielskim  dokument potwierdzający znajomość angielskiego (poziom B2 lub wyższy).

  Egzamin obejmuje:

  • Przegląd portfolio (plik pdf nie przekraczający 3 mb).
  • Rozmowa kwalifikacyjna  (Dotycząca zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związaną z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej)
 • Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunków projektowych są bardzo poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Istnieje kilka możliwych ścieżek kariery: założenie własnej firmy lub kolektywu, praca dla sektora publicznego lub prywatnego.

  W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się podejście do projektowania produktów i usług. Udane rozwiązania projektowe to te, które poprawiają jakość życia jednostek i społeczności. Zrozumienie różnorodnych potrzeb, możliwości czy aspiracji użytkowników jest kluczem do projektowania odpowiedzialnego. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na projektantów, którzy potrafią spojrzeć na projekt z perspektywy różnych użytkowników, niezależnie od ich pochodzenia, umiejętności i wieku.

  Program przygotowuje do pracy w zawodzie projektanta produktów, usług, interakcji oraz konsultanta projektowego dla prywatnych i publicznych przedsięwzięć. Przygotowuje również absolwentów do pracy w zespołach badawczo-rozwojowych zajmujących się opracowywaniem nowych produktów i usług.

  Dzięki bogatej ofercie specjalizacji w ramach programu studiów drugiego stopnia, absolwenci posiadają kompetencje pozwalające na podjęcie współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opracowujących projekty produktów, systemy informacji wizualnej i interfejsy, zajmujących się projektami wystaw i kształtowania otoczenia. Ukończenie kursu pozwoli studentom uzyskać kompetencje, które wspierają rozwój kariery jako eksperta projektowania innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

  Umiejętności i kompetencje absolwentów

  • kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • krytyczne myślenie poprzez wieloaspektową analizę złożonych problemów i wyzwań współczesnego świata wraz z umiejętnością przełożenia wynikających z niej wniosków na nowe drogi rozwoju
  • kreatywne myślenie, powiązane z umiejętnością trafnego diagnozowania potrzeb i tworzenia w oparciu o nie nowych pomysłów
  • inteligencja emocjonalna – empatia i głębokie zrozumienie potrzeb innych ludzi, w oparciu o te umiejętności kreowanie odpowiedzialnego projektowania
  • umiejętność budowania i koordynowania pracy złożonych, interdyscyplinarnych zespołów projektowych
  • świadomość roli designu w zwiększaniu efektywności usług oraz rozwoju firm i instytucji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.