Aktualności

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 24 stycznia 2024 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w LORI (Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji) sala 112 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Mateusza Kokota   
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Remembering places: Wirtualne przestrzenie przedłużeń śmierci jako manifestacja prawdy ekstatycznej”

  Promotor:  
  prof. dr hab. Adam Romaniuk (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego)
  Recenzenci:
  dr hab. Grzegorz Biliński (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) 
  dr hab. Agnieszka Półrola (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
  prof. dr hab. Andrzej Węcławski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 18 grudnia 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 13.30 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii LAB303 (sala 303) w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Koszarowej 19, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Joanny Lewandowskiej   
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Chodź, pokażę ci moje noże. Metoda pracy nad książką refleksyjną, umożliwiającą przepracowanie osobistych przeżyć”

  Promotor:  
  dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
  dr hab. Iwona Demko (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
  dr hab. Magdalena Wosik (Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu)                

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 12 grudnia 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Rondo Sztuki (rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  mgr Dominiki Koszowskiej  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Lniany ręcznik. Cykl fotografii dokumentalnych i publikacja drukowana o regionie Podlasia”

  Promotor:  
  dr hab. Piotr Muschalik (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  dr hab. Agata Pankiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)                
  dr hab. Agata Zbylut (Akademia Sztuki w Szczecinie) 
  doc. MgA. Jaroslav Prokop (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 11 grudnia 2023 r.

  Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2023 o godz. 13.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Otwartej (do działań w przestrzeni) w budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 50 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgra Marcina Czarnopysia

  Temat pracy doktorskiej:
  „Konduita rodzinna, album konfrontacji”
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Karbowniczek (emeryt. prof. ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Bianka Rolando (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  dr hab. Rafał Borcz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:

  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne

 • Komunikat Przewodniczącego Rady Dyscypliny z dnia 9 listopada 2023 r. - harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny w roku akademickim 2023/2024

  Ustala się w roku akademickim 2023/2024 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • pierwszy tydzień grudnia 2023;
  • trzeci tydzień stycznia 2024
  • trzeci tydzień marca 2024
  • drugi tydzień maja 2024
  • pierwszy tydzień lipca 2024

  Wnioski do porządku obrad Rady Dyscypliny, a w szczególności wnioski o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) lub o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed zbliżającym się terminem posiedzenia.

  Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Dyscypliny na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 742, z późn. zm.)[1], a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Dyscypliny zaproponowane przez jej przewodniczącego.

  Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Dyscypliny w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych  Katowicach określające zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki.

  [1] w takim przypadku może zostać zwołane posiedzenie zwyczajne w terminie dodatkowym nieobjętym treścią niniejszego komunikatu

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 28 listopada 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Oblatów 4 w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów MN 4, 40-129 Katowice, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Tomasza Swobody   
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Animal Space. Problematyka przestrzeni mieszkalnych dzikich zwierząt na podstawie ogrodów zoologicznych”

  Promotor:
  prof. dr hab. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)

  Recenzenci:
  dr hab. Tomasz Matuszak (Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi)
  prof. dr hab. Janusz Bałdyga (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
  prof. dr hab. Marian Stępak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)                

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Galerii PUSTEJ w gmachu Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Katarzyny Łaty
  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Komunikat w fotografii. Między ikonologią a izotypem”

  Promotor: dr hab. Piotr Muschalik (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Zdzisław Mackiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)                            
                        dr hab. Paweł Żak (Uniwersytet Warszawski)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 105).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice:

  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22 listopada 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Auli w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Żanety Wojtali

  (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Częstochowska architektura poprzemysłowa”
  Promotor: dr hab. Agnieszka Półrola (UJD Częstochowa)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Zofia Oslislo-Piekarska (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Joostberens (Politechnika Śląska)                            
                        dr hab. Krzysztof Bartnik (UMCS w Lublinie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 105).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 28 września 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 28 września 2022 o godz. 13.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach przy Rondzie im. Gen. Jerzego Ziętka 1 (w pobliżu Spodka) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Victor Manuel Hernández Castillo

  Temat pracy doktorskiej:
  Konstrukcja wyobrażenia w propozycji hybrydyzacji figuratywnej w dwóch seriach grafik:
  Seria linorytów „poplecznicy i padlinożercy” – mitografie codzienności; Seria rycin – akwafort: „Quo vadis – archetypy ruchome”

  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Janusz Akermann (ASP Gdańsk)
  prof. dr hab. Bogdan Miga (ASP im. J. Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 20 listopada 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Michała Justyckiego   
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Słownik sztuki w językach migowych”

  Promotor:  
  dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  dr hab. Jakub Jakubowski (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
  dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
  prof. dr hab. Wiesław Karolak (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie)                

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 19 czerwca 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2023 o godz. 14.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Katarzyna Pełka-Bura
  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Temat pracy doktorskiej:
  Materiałowe kompendium projektanta

  Promotor: dr hab. Justyna Kucharczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Recenzenci: prof. dr hab. Agata Danielak-Kujda (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
  prof. dr hab. Marzena Wolińska (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)
  prof. dr hab. Michał Stefanowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym (on-line) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku z możliwością wielostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz brania udziału w dyskusji.

  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku:
  Obrona

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 14 czerwca 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Ol'gi Moravcovéj   
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Kwadrans po drugiej zmarła jaskółka: zasady percepcji natury, jej procesów i fragmentacji, zobrazowanie paradoksów, technokracji, zanikania transcendencji
  oraz głębokich doświadczeń osobistych”

  Promotor:  
  dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  dr hab. Katarzyna Winczek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)                
  prof. dr hab. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Rzeszowski) 
  prof. dr hab. Andrzej Węcławski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 1 czerwca 2023 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w LORI (Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji) - sala 112 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Magdaleny Kieszniewskiej  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Fascynator: zbiór praktycznych opowiadań o utopiach zrealizowanych w obrazie”

  Promotor:  
  dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Izabella Gustowska (Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu)                
  dr hab. Iwona Demko (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) 
  dr hab. Tomáš Rafa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 19 grudnia 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali 302 w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgra Artura Olesia
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Reposter”

  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Katarzyna Bałka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)                            
  dr hab. Robert Sowa (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 105).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 16 grudnia 2022 r.

  Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgra Filipa Ciślaka
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Titivillus – system pomocy dydaktycznych w nauczaniu kaligrafii”

  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Nikodem Pręgowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)                            
  doc. mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 105).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 8 grudnia 2022

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2022 o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Otwartej (do działań w przestrzeni) w budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 50 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Witold Berus
  Temat pracy doktorskiej:
  Brzmienie portretu – synkretyczna relokacja dźwięków w obrazie malarskim

  Promotor: prof. dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bajek (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
  prof. dr hab. Tomasz Chudzik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 2 grudnia 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Galerii Rondo Sztuki (rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Łukasza Zaręby
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  Na zgliszczach. Tożsamość. Wojna. Media”

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Rafał Borcz (Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie)                            
  prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 25 listopada 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, w Galerii Teatru Korez /pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice; budynek Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, I piętro)/ odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  mgr Klaudii Laty  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Żywioł myśli. Malarskie dywagacje wokół nieustającej transformacji świadomości”

  Promotor:  
  prof. dr hab. Ireneusz Walczak (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Stanisław Baj (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)                       
  dr hab. Przemysław Łopaciński (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
  dr hab. Sławomir Toman (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Artystyczny; Instytut Sztuk Pięknych)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 23 listopada 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Anny Rakoczy
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  Cień lasu

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Bianka Rolando (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)                            
  prof. dr hab. Łukasz Huculak (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

   

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 10 października 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 10 października 2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Rondo Sztuki (rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Iwony Wilczek  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Symbolika zaślubin – cykl fotograficzny inspirowany obrzędami i rytuałami związanymi z zaślubinami oraz zwyczajami okołoślubnymi”

  Promotor:  
  dr hab. Piotr Muschalik (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)                
  prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) 
  dr hab. Rafał Milach (Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 08 lipca 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Macieja Cholewy  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Galeria Radzionków. Peryferie jako tekst kultury”

  Promotor:  
  prof. dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci:
  dr hab. Piotr Bosacki (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)                       
  dr hab. Joanna Wowrzeczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji)
  dr hab. Dariusz Vasina (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: https://meet.google.com/uqt-odwk-vap   

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 08 lipca 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 09.30 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Leny Achtelik  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Śmierć ćmy. Analiza zagadnień związanych ze śmiercią i ontologią martwego ciała w procesie permanentnego przepływu treści symbolicznych”

  Promotor:  
  dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  dr hab. Małgorzata Gurowska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)                       
  dr hab. Anna Kołodziejczyk (Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)
  dr hab. Dariusz Vasina (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: https://meet.google.com/nhw-evko-efa  

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 07 lipca 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2022 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Magdaleny Filipczak  
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Pragnienie spotkania”

  Promotor:  
  dr hab. Lesław Tetla (ASP Katowice)

  Recenzenci:
  prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)                       
  dr hab. Agata Pankiewicz (Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
  prof. dr hab. Wojciech Pukocz (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: https://meet.google.com/bbg-ycue-jbo  

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora-od-dnia-1-pazdziernika-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 30 maja 2022 r.

  Przewodniczący Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. dr hab. Antoni Cygan zawiadamia, że w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Antoniny Konopelskiej
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Tytuł pracy doktorskiej:
  „Wszystko, co mam(y)

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Judyta Bernaś (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (ASP w Gdańsku)                             
                      prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn (UA im. M. Abakanowicz w Poznaniu)

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 106).

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Komunikat Przewodniczącego Rady Dyscypliny z dnia 21 stycznia 2022 r. - Harmonogram posiedzeń

  Ustala się w roku akademickim 2021/2022 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • 3 tydzień marca 2022;
  • 3 tydzień maja 2022
  • 2 tydzień lipca 2022

  Wnioski do porządku obrad Rady Dyscypliny, a w szczególności wnioski o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) lub o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed zbliżającym się terminem posiedzenia.

  Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Dyscypliny na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 478, z późn. zm.)[1] a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Dyscypliny zaproponowane przez jej przewodniczącego.

  Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Dyscypliny w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych  Katowicach określające zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki.

  [1] w takim przypadku może zostać zwołane posiedzenie zwyczajne w terminie dodatkowym nieobjętym treścią niniejszego komunikatu

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 26 kwietnia 2021 r.

  Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Marcin Białas zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  mgr Hanny Rozpary
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej:
  Kamuflaż jako strategia maskowania i wypierania rzeczywistości”.

  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Rafał Pytel (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)                     
                      dr hab. Witold Zaręba (UJD im. Jana Długosza w Częstochowie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: meet.google.com/paj-mxxm-spi

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne 

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 16 kwietnia 2021 r.

  Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Marcin Białas zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  mgr Marty Czarneckiej
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej:
  Symbiotyczne obiekty-zdarzenia. Relatywność i relacyjność rzeczywistości"

  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Sławomir Toman (UMCS w Lublinie);
  dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (UP im. KENw Krakowie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: https://meet.google.com/bmq-yryx-vjo

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://www.asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-wszczete-do-dnia-30-kwietnia-2019-r/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 19 stycznia 2021 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2021 o godz. 09.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  mgr Anna Treska-Siwoń
  (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)

  Temat pracy doktorskiej:
  Projektant i użytkownik. Opracowanie merytoryczne i graficzne serii trzech książek edukacyjnych z zakresu projektowania oraz komplementarnych materiałów dla nauczycieli/opiekunów.

  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk (ASP Katowice)|
  Recenzenci: prof. dr hab. Maria Dziedzic (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
  dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku:
  https://meet.google.com/azx-tmgb-frt

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-i-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 27 października 2020 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer zawiadamia, że w dniu 27 października 2020 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  mgr Tomasza Strojeckiego
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej:
  „Transforma/Gdzieniegdzie” – meta-forma koncertu audiowizualnego – prawykonanie w ramach Festiwalu Prawykonań 2019, Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki, 29-31 marca 2019.

  Promotor: prof. dr hab. Marian Oslislo (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Ksawery Kaliski (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Marek Grzyb (ASP Wrocław)
  dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie pracy doktorskiej korzystając z linku: https://meet.google.com/xcc-whap-imn

  Praca doktorska jest złożona w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-i-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/aktualne

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 30 września 2020 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Marcina Wysockiego
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej: Wystawa sztuki współczesnej jako usługa. Badanie potrzeb odbiorców wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Analiza i poprawa procesów projektowych wpływających na doświadczenia odwiedzających wystawy

  Promotor: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer (ASP Katowice)
  Recenzenci: doc. mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie)
  prof. Anna Królikiewicz (ASP Gdańsk)

  w tym samym dniu o godz. 14.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Aleksandry Jarosz
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej: Interaktywne doświadczenie z elementami mierzącymi ekstrawersje i introwersje użytkownika.

  Promotor: prof. dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Marek Grzyb (ASP Wrocław)
  dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)

  Publiczne obrony odbędą się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznych obronach rozpraw doktorskich korzystając z linku: https://meet.google.com/dyu-vayx-hez

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-i-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/aktualne

   

   

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 16 lipca 2020 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:
  mgr Agata Korzeńska
  (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Temat pracy doktorskiej:
  Prawo dla projektantów – zestaw narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów o charakterze prawnym oraz przybliżających projektantom problematykę prawną w zakresie wykonywanej przez nich pracy

  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk (ASP Katowice)
  Recenzenci: doc. mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie)
  prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa)

  Publiczna obrona odbędzie się w trybie wideokonferencji przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z linku:  meet.google.com/fbp-stvk-uin

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Kształcenia i Studentów ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-i-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/aktualne

   

   

   

 • Odwołana Publiczna obrona pracy doktorskiej: 13 marca 2020 r.

  W związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ASP w Katowicach, a także po uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Panią dr hab. Justyną Szklarczyk-Lauer, podjęta została decyzja o odwołaniu publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Agaty Korzeńskiej zaplanowanej na dzień 13 marca br. na godz. 10.30. O nowym terminie obrony powiadomimy w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi dla tego postępowania.

  ------------------

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 10.30 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Agaty Korzeńskiej
  Temat pracy doktorskiej:
  Prawo dla projektantów – zestaw narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów o charakterze prawnym oraz przybliżających projektantom problematykę prawną w zakresie wykonywanej przez nich pracy

  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk (ASP Katowice)                                    
  Recenzenci: doc. mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
  (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie)
  prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania przy ul. Raciborskiej 37.

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie-i-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 17 lutego 2020 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w LORI (Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji) sala 112 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Dominika Ritszela
  Temat pracy doktorskiej:
  Kategoria siły w przestrzeni edukacji społecznej

  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)                                    
  Recenzenci: dr hab. Iwona Demko (ASP Kraków)
  dr hab. Joanna Wowrzeczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ: 15 LISTOPADA 2019 R.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Laury Birnbach
  Temat pracy doktorskiej:
  Komunikat wizualny w kampaniach prospołecznych w kontekście problemu transplantologii  

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Ewa Pawluczuk (ASP Kraków)
  doc. Pavel Noga (Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne 

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 7 listopada 2019 r.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Galerii Szara w Katowicach  przy ul. Misjonarzy Oblatów MN 4, 40-129 Katowice odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgra Przemysława Jeżmirskiego
  Temat pracy doktorskiej:
  Eksperymenty poznawcze bliskiego otoczenia, ułożone w kolejności alfabetycznej

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Piotr Bosacki (UA Poznań)
  prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki Szczecin)

  Natomiast w tym samym dniu w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika przy ul.
  Rynek 26, 41-902 Bytom o godz. 13.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgra Miłosza Wnukowskiego
  Temat pracy doktorskiej:
  Lecz się

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (ASP Kraków)
  prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki Szczecin)

  Prace doktorskie złożone są w biurze studiów doktoranckich oraz w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101 oraz 015).
  Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ: 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 11.30 na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

   mgra Marka Pośpiecha

  Temat pracy doktorskiej:
         Miasto jako ciało

  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Małgorzata Warlikowska (ASP Wrocław)
  prof. Grzegorz Sztwiertnia (ASP Kraków)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

   

   

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 16 września 2019 r.

  Prodziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia, że w dniu 16 września 2019 r. o godz. 12.30 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali otwartej (sali do działań w przestrzeni) w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Barbara Czapor-Zaręba
  (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Temat pracy doktorskiej:
  przejście…Transgresja tożsamości

  Promotor: dr hab. Katarzyna Winczek (UHP Częstochowa)
  promotor pomocniczy: dr Judyta Bernaś (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Dariusz Kaca (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
  prof. Andrzej Markiewicz (UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 14.30 w sali otwartej (sali do działań w przestrzeni) w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

  mgr Iva Krupicová (Uniwersytet Ostrawski)
  Temat pracy doktorskiej:
  Błędny kamień

  Promotor: prof. Mariusz Pałka (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr Sybilla Skałuba (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Dariusz Kaca (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
  prof. Błażej Ostoja Lniski (ASP Warszawa)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

  Streszczenie prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 13 czerwca 2019 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr Marta Więckowska, zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  mgr Paulina Urbańska (ASP Katowice)
  Temat rozprawy doktorskiej:
  Nowy proces projektowy. Problematyka prac badawczych w projektowaniu komunikacji wizualnej.

  Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Recenzenci: prof. Michał Stefanowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
  dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

  Rozprawa doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • Publiczna obrona prac doktorskich: 02 kwietnia 2019 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego w sali 217 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Jerzego Rupika

  Temat pracy doktorskiej: Transpolis – afordancje miejsca

  Promotor: prof. dr hab. Sławomir Brzoska (UA Poznań)
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Matuszak (ASP Łódź)
  dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)

  Natomiast w tym samym dniu w sali otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50o o godz. 14.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Jakuba Zdejszy

  Temat pracy doktorskiej: Obrazy pamięci

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (ASP Gdańsk)
  prof. dr hab. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Rzeszowski)

  Prace doktorskie złożone są w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

  Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

   

 • Publiczna obrona prac doktorskich: 25 marca 2019 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego w Galerii Rondo Sztuki (rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

   mgr Moniki Mysiak

  Temat pracy doktorskiej: Intymność: codzienność w sztuce

  Promotor: prof. dr hab. Antoni Kowalski (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz (UŚ Katowice)
  prof. dr hab. Paweł Frąckiewicz (ASP Wrocław)

  Natomiast w tym samym dniu i w tym samym miejscu o godz. 12.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

   mgr Moniki Panek

  Temat pracy doktorskiej:
  Fantazmaty i przebudzenia. Malarskie wyobrażenie doświadczenia żałoby i poczucia utraty w oparciu o wybrane koncepcje psychoanalityczne.

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Stanisław Baj (ASP Warszawa)
  dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (UP Kraków)

  Prace doktorskie złożone są w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

  Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice:
  https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 26 lutego 2019 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr Marta Więckowska, zawiadamia,  że w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Urszula Gireń (Politechnika Białostocka)
  Temat pracy doktorskiej:
  Opracowanie graficzne publikacji: Renesansowe projektowanie książek drukowanych w Polsce w kontekście wpływów europejskich

  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Promotor pomocniczy: dr Zofia Oslislo-Piekarska
  Recenzenci: prof. Janusz Górski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
  prof. Krzysztof Kochnowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 18 stycznia 2019 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Rondo Sztuki (rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) w Katowicach, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Agaty Szymanek
  Temat pracy doktorskiej:
  Strategie twórcze wobec metamodernizmu. Poganka
  Promotor: prof. Jacek Rykała (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Kinga Nowak (ASP Kraków)
  prof. Hanna Łuczak (UA Poznań)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101). Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice: https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

   

   

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 17 grudnia 2018 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP, z a w i a d a m i a,  że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali 301 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Mariusz Sołtysik (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
  Temat pracy doktorskiej:
  Niezwykły obiekt sztuki – NOS

  Promotor: prof. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  Recenzenci: dr hab. Łukasz Skąpski (Akademia Sztuki w Szczecinie)
  prof. Sławomir Sobczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37.
  Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice https://asp.katowice.pl/edukacja/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/aktualne

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 8 listopada 2018 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali 302 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Kamila Bednarska (Uniwersytet Rzeszowski)
  Temat pracy doktorskiej:
  Nasycenia. Warstwowość dzieła graficznego
  Promotor: prof. Adam Romaniuk
  Recenzenci: dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz
  prof. Janusz Karbowniczek

   praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 015)

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 7 listopada 2018 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali 301 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Piotr Woroniec (Uniwersytet Rzeszowski)
  temat pracy doktorskiej:
  Modele zastępcze
  Promotor: prof. Janusz Karbowniczek
  Recenzenci: prof. Antoni Kowalski
  dr hab. Krzysztof Dadak

  praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 015)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 13.00 w sali 217 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Anna Jędrzejec (ASP w Warszawie)
  Temat pracy doktorskiej:
  Interakcja obrazu i przestrzeni w cyklu prac artystycznych pt. „Okno z widokiem na…”
  Promotor: prof. Ewa Zawadzka
  Recenzenci: prof. Zbigniew Gorlak
  Prof. Krzysztof Tomalski

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

 • Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Artystycznego w roku akademickim 2018/2019

  Niniejszym ustala się w roku akademickim 2018/2019 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • 29 października 2018 r. (poniedziałek)
  • 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
  • 18 lutego 2019 r. (poniedziałek)
  • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

   Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału Artystycznego, a w szczególności wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

  Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Wydziału Artystycznego na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1789), a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Wydziału zaproponowane przez jej przewodniczącego.

  Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym zapisy Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 10 lipca 2018 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali 301 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr
  Małgorzaty Futkowskiej (uczetniczki środowiskowych studiów doktoranckich)
  Temat pracy doktorskiej: Anamnesis – (re)konstrukcja obrazu naocznego i pamięciowego.

  Promotor: prof. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Zbigniew Bajek (ASP Kraków)
  prof. Elżbieta Banecka (ASP Warszawa)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 4 lipca 2018 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 04 lipca 2018 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali senatu w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 37, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Sławomira Śląskiego (uczestnika środowiskowych studiów doktoranckich)
  Temat pracy doktorskiej: Typo-miasto. Studium graficzne desygnatów tożsamości dzielnicowej Jaworzna w plakacie

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Sławomir Iwański (PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi)
  prof. Władysław Pluta (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska jest złożona w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 27 czerwca 2018 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali 301 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne: 

  mgr Barbara Bańda (Uniwersytet Zielonogórski)
  Temat pracy doktorskiej: Niesamowite opowieści – niepowtarzalność obrazu

  Promotor: dr hab. Michał Minor (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Jacek Dyrzyński (ASP Warszawa)
  dr hab. Anna Królikiewicz (ASP Gdańsk)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 27 kwietnia 2018 r.

  Prodziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgra Jarosława Koziary (UMCS Lublin)
  Temat pracy doktorskiej:
  Land art na lotnisku - wszystko jest jednością

  Promotor: dr hab. Romuald Kołodziej (UTH Radom)
  Recenzenci: prof. Marcin Berdyszak (UA Poznań)
  dr hab. Dobrosław Bagiński (UPH Siedlce)

  Praca doktorska złożona jest w  Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 015).

  Natomiast w tym samym dniu o godz. 13.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w Sosnowcu ul. Zamkowa 2, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Patrycji Pawęzowskiej
  Temat pracy doktorskiej:
  Tożsamość obrazu.

  Promotor: prof. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Waldemar Jama (WST Katowice)
  dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (UP Kraków)

  Praca doktorska złożona jest w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101).

   

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 15 grudnia 2017 r.

  Prodziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Szymon Prandzioch (ASP Katowice)
  Temat pracy doktorskiej:
  Devotio moderna

  Promotor: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Tadeusz Boruta (Uniwersytet Rzeszowski)
  prof. Krzysztof Tomalski (ASP Kraków)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 13.00 w Sali 303 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Jakub Cikała (ASP Katowice)
  Temat pracy doktorskiej:
  Pomost – możliwości ogrodu

  Promotor: dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)
  doc. mgr. Pavel Korbička (Uniwersytet Techniczny w Brnie)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37.

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 14 grudnia 2017 r.

  Prodziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z a w i a d a m i a,  że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Sali 302 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Marta Pogorzelec (ASP Katowice)
  Temat pracy doktorskiej:
  Refugium – antidotum na tzw. kulturę kasyna

  Promotor: prof. Adam Romaniuk (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Andrzej Węcławski (ASP Warszawa)
  dr hab. Łukasz Skąpski (AS Szczecin)

   natomiast w tym samym dniu o godz. 14.00 w Sali 303 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

   mgr Przemysław Liput (UP im. KEN w Krakowie)
  Temat pracy doktorskiej:
  Echa przyszłości. Kryzys myśli utopijnej.

  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Daniec (ASP Kraków)
  dr hab. Piotr Bosacki (UAP Poznań)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37

 • Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego 2017/18

  Niniejszym ustala się w roku akademickim 2017/2018 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • 22 listopada 2017 r. (środa)
  • 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
  • 21 marca 2018 r. (środa)
  • 14 maja 2018 r. (poniedziałek)

   Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału Artystycznego, a w szczególności wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

   Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Wydziału Artystycznego na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2016, poz. 882 z późn.zm.), a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Wydziału zaproponowane przez jej przewodniczącego.

   Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym zapisy Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 30 listopada 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Marcin Nowrotek
  Temat pracy doktorskiej:
  Nebula - projekt audiowizualny
  Promotor: dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr Ksawery Kaliski
  Recenzenci: dr hab. Marek Grzyb (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
  dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 30 czerwca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Jan Piechota
  Temat pracy doktorskiej:
  Pismo eksponowane w wybranych przykładach architektonicznych państw Europy Środkowej (Polski, Słowacji, Czech, Węgier) w latach 1990-2013.
  Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Krzysztof Kochnowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  prof. Jerzy Piotr Kunce (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)

  natomiast w tym samym dniu i w tym samym miejscu o godz. 14.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Natalia Pietruszewska
  Temat pracy doktorskiej:
  Rola typografii w projektowaniu interfejsów.
  Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
  prof. Janusz Górski (ASP Gdańsk)

  Prace doktorskie złożone są w biurze studiów doktoranckich ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 101). Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice.

   

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 26 czerwca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Sali Otwartej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Michalina Wawrzyczek-Klasik
  Temat pracy doktorskiej:
  Samoświadome obrazy – bezpośrednie doświadczenie obrazu w kontekście własnych poszukiwań twórczych
  Promotor: dr hab. Tomasz Chudzik (AJD Częstochowa)
  Promotor pomocniczy: dr Piotr Kossakowski (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Marcin Surzycki (ASP Kraków)
  dr hab. Katarzyna Winczek (AJD Częstochowa)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 12.30. w Sali 301 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:

  mgr Artur Masternak
  Temat pracy doktorskiej:
  Fragmentacja. Samouobecnienie śladu.
  Promotor: dr hab. Tomasz Chudzik (AJD Częstochowa)
  Promotor pomocniczy: dr Marcin Białas (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Daniec (ASP Kraków)
  dr hab. Franciszek Nieć (PWSZ Racibórz)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Streszczenia prac doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 11 kwietnia 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Łukasz Ziółkowski
  (uczestnik niestacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich)
  Temat pracy doktorskiej:
  Alchemia snów – animacja wykonana w programach graficznych 3D, 2D, z zastosowaniem metody skanowania, z możliwością oglądania niektórych scen za pomocą okularów Oculus.
  Promotor: dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)
  dr hab. Marek Grzyb (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 14.00 w Galerii Pustej w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Anna Lorenc (ASP Katowice)             
  Temat pracy doktorskiej:
  W stronę centrum. Obrazowanie aglomeracji górnośląskiej.
  Promotor: prof. Waldemar Jama (WST Katowice)
  Recenzenci: prof. Grzegorz Przyborek (ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
  Prof. Andrzej Bator (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Opis/streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 31 marca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 14.30 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Paweł Krzywda (ASP Katowice)
  Temat pracy doktorskiej: Ruch obrazu – analiza możliwości wizualizacji ruchu w publikacji w oparciu o język projektowy
  Promotor: dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
  prof. Adam Romaniuk (UTH Radom)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 015).

 • Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Artystycznego
  1. Niniejszym, po konsultacji z komisją ds. struktury i jakości kształcenia, ustala się, dla grupy osób określonej w pkt 2, dzień 31 maja 2017 r. jako ostateczny termin przedstawienia pracy doktorskiej w ramach przewodu doktorskiego w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.
  2. Termin określony w pkt 1 dotyczy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, których przewód doktorski wszczęto na Wydziale Artystycznym do roku akademickiego 2015/2016 włącznie.

   Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311):

  1. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 9 marca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawaidamia,  że w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 15.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Daria Malicka
  Temat pracy doktorskiej:
  O metodzie. Wizualne narzędzia myślenia
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Grzegorz Kowalski (ASP Warszawa)
  dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice.

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 28 lutego 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, al. Korfantego 6, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Hanna Sitarz-Pietrzak

  Temat pracy doktorskiej:
  Echolalia. Multiplikacja przestrzeni w relacji słowo-obraz
  Promotor: prof. Jacek Rykała (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Izabela Gustowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  prof. Andrzej Bator (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice, natomiast wystawa prac prezentowana jest w ww. galerii sztuki.

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 1 lutego 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Terra w Katowicach, ul. Porcelanowa 23 (budynek B), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Milena Michałowska
  Temat pracy doktorskiej:
  Ekspresja to podróż w głąb siebie, to uzewnętrzniona mapa mojego ja
  Promotor: dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Jacek Szewczyk (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
  prof. Andrzej Węcławski (ASP Warszawa)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 14.00 w Galerii Szarej w Katowicach, ul. Misjonarzy Oblatów 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Agnieszka Piotrowska               
  Temat pracy doktorskiej:
  Aegrum corpus quassari lenibus solet offensis. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny
  Pomotor: prof. Janusz Karbowniczek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Katarzyna Józefowicz (ASP Gdańsk)
  dr hab. Rafał Łubowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Opis/streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice
  natomiast wystawa prac prezentowana jest odpowiednio w ww. galeriach sztuki.

 • Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego

  Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego w roku akademickim 2016/2017

  Niniejszym ustala się w roku akademickim 2016/2017 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • 16 listopada 2016 r. (środa)
  • 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
  • 15 marca 2017 r. (środa)
  • 15 maja 2017 r. (poniedziałek)

  Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału Artystycznego, a w szczególności wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Wydziału Artystycznego na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2016, poz. 882), a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Wydziału zaproponowane przez jej przewodniczącego.Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym zapisy Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.