Od ekologicznego produktu po doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w obszarach dotyczących badań naukowych i kształcenia, zgodnie z potrzebami cyfrowej i zielonej gospodarki. Motywacją stojącą za jego realizacją jest myślenie dualne w obszarze oszczędności cyfrowych i ochrony dóbr planety poprzez odpowiedzialne projektowanie produktów.

Całkowity koszt projektu: 5 230 501,30 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 707 451,17 zł
Nr umowy: UDA-FESL.10.25-IZ.01-06C7/23-00
Okres realizacji: 2024-04-01 - 2026-03-31

 • Zadania

  1. Działania na rzecz rozwoju kadr naukowych (wsparcie badań naukowych z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz projektowania i wytwarzania produktów m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, rezydencjach, opracowanie i wydanie publikacji cyfrowych, zakup materiałów zużywalnych)
  2. Podniesienie atrakcyjności uczelni poprzez wsparcie kadry i ściślejszą współpracę z otoczeniem biznesu (wsparcie kadry uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, kształtowania kompetencji miękkich, cyfrowych i umiejętności na rzecz transformacji oraz uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej poprzez ściślejszą współpracę z przedstawicielami świata biznesu)
  3. Wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych (zajęcia warsztatowe dotyczące sztuki współczesnej i designu w kontekście wyzwań związanych z zieloną i cyfrową transformacją)
  4. Doposażenie pracowni naukowych i laboratoriów (w szczególności wspierające technologie sztucznej i rozszerzonej rzeczywistości, technologie wspierające sektor tworzenia gier komputerowych, technologie odzysku i recyklingu oraz technologie wytwarzania wyrobów z ceramiki, porcelany i in.)

 • grupy docelowe

  Kadra ASP - 70 osób
  Studenci - 40 osób
  Uczniowie szkół ponadpodstawowych - 60 osób

  Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych minimum 170 osób (te same osoby mogą brać udział w różnych zadaniach i/lub w różnych formach zajęć w ramach tego samego zadania).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.