Misja i strategia

Akademia to ekosystem, otwarta forma będąca w osmozie z otoczeniem. Bazą, na której wyrastają kluczowe dla nas działania jest wzmacnianie krytycznej postawy wobec rzeczywistości. Jej celem jest monitorowanie zjawisk i przemian, ale przede wszystkim wypracowywanie potrzeby angażowania się w te procesy, obowiązku odpowiedzialnego, długofalowego myślenia, którego podstawą jest kategoria troski.

ASP W KATOWICACH
2021 — 2024

Strategia naszych działań zakłada płynność i przepływ zamiast sztywnych podziałów i krystalizacji. W tę zasadę wpisane jest rewidowanie statusu i zadań uczelni przez ponawiane pytania o rolę sztuki i projektowania oraz umiejscawianie ich w rozszerzonym polu.

 • ODKRYWANIE I WZMACNIANIE POTENCJAŁU.

  LUDZIE


  Pozyskiwanie najwyższej klasy specjalistów w drodze szeroko i profesjonalnie promowanych konkursów na stanowiska.


  Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie polityki kadrowej.


  Zwiększenie efektywności współdziałania oraz poprawa komunikacji m.in. poprzez wsparcie rozwoju kompetencji osobistych oraz umiejętności interpersonalnych wśród wszystkich grup tworzących wspólnotę Akademii: studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich i pracowników administracji.


  Wzmocnienie podmiotowego udziału studentów w kształtowaniu i realizacji strategicznych celów uczelni.


  Poszanowanie i ochrona wolności wypowiedzi, różnorodności światopoglądowej oraz praw mniejszości.


  Zagwarantowanie równych szans oraz przyjaznej i wolnej od dyskryminacji przestrzeni akademickiej.


  Dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

 • ATMOSFERA I DOBRE RELACJE.

  KOMUNIKACJA


  Wypracowanie spójnej i efektywnej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.


  Profesjonalizacja działań promocyjnych i wizerunkowych.


  Poszerzanie wspólnoty uczelni poprzez wzmacnianie relacji ze studentami, byłymi studentami, wykładowcami, przyjaciółmi i innymi osobami.

   

 • NOWE IDEE. NOWE KONTEKSTY. WPŁYW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  BADANIA


  Aktualizowanie priorytetów badawczych w odniesieniu do współczesnych wyzwań.


  Tworzenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych platform badawczych i edukacyjnych.


  Wsparcie badań w budżecie uczelni oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.


  Rozwijanie współpracy z partnerami akademickimi, kulturalnymi, biznesowymi oraz partnerami należącymi do sektora publicznego.


   Wsparcie w poszukiwaniu zastosowań praktycznych efektów i upowszechniania badań.


   Badanie pogranicza nauki, sztuki i designu.

 • PARTNERSTWO I ZAANGAŻOWANIE.

  KSZTAŁCENIE


  Oferta edukacyjna pozwalająca badać, rozumieć i tworzyć relacje między najważniejszymi zjawiskami współczesności a sztukami wizualnymi i designem.


  Inspirujący model edukacji oparty na partnerstwie i zaangażowaniu — wspierający kreatywność, autorefleksję, aktywne uczestnictwo, krytyczne stanowiska i emancypację.


  Edukacja responsywna – gotowa na zmiany struktury, metod i narzędzi.


  Wsparcie elastycznej, otwartej i interdyscyplinarnej struktury kształcenia, stwarzającej możliwość budowania indywidualnej ścieżki kształcenia.


  Wsparcie studentów w wejściu na profesjonalną ścieżkę kariery.

 • SIEĆ POŁĄCZEŃ.

  WSPÓŁPRACA. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I KULTUROWEGO


  Zaangażowanie na rzecz partycypacji kulturowej oraz kształtowanie obywatelskiego potencjału kultury regionu.


  Rozpowszechnianie kultury i sztuki – pogłębianie i intensyfikowanie uczestnictwa w kulturze.


  Obecność w centrum dyskursów wokół sztuki i projektowania. Uczestnictwo i budowanie pozycji w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach członkowskich.


  Rozwijanie długoterminowych i realnych partnerstw na bazie najbardziej wartościowych doświadczeń.


  Wykorzystanie nowoczesnych mediów w celu upowszechniania wiedzy.


  Rozwijanie profesjonalnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


  Budowanie sieci współpracy o społecznej orientacji, rozwijanie narzędzi relacyjnych, oddziaływanie na otoczenie społeczne oraz uwalnianie oddolnej kreatywności.

 • AKADEMIA FUNKCJONALNA, DOSTĘPNA I PROSTA W UŻYCIU.

  ZARZĄDZANIE I STRUKTURA


  Struktura organizacyjna, która pozwala Akademii być elastyczną i otwartą instytucją oraz tworzyć interdyscyplinarne środowisko badawcze i edukacyjne w odniesieniu do nowych wyzwań i perspektyw.


  Integracja procesów merytorycznych i administracyjnych.


  Rozwijanie nowoczesnego, wysokiej jakości środowiska edukacyjnego.


  Podejmowanie i realizacja inwestycji wpisujących się w działania pro-ekologiczne oraz w politykę zrównoważonego rozwoju.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.