Rekrutacja

2017

Wzornictwo – studia II stopnia, stacjonarne – II tura – rekrutacja bezpośrednia: 28 sierpnia – 11 września 2017 r.

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Opłaty


  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.  
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach. 
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  II tura rekrutacji = rejestracja elektroniczna nie jest wymagana

   

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  28 sierpnia - 11 września 2017 r.

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  10:00–15:00

  Podczas rekrutacji bezpośredniej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kserokopia dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera potwierdzona przez ASP w Katowicach na podst. oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu. Kserokopia suplementu do dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera potwierdzona przez ASP w Katowicach na podst. oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego dyplomu. 
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie.
  8. Portfolio w wersji papierowej i elektronicznej zawierające pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską lub magisterską.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto:
  w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze
  PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  12-14 września 2017 r. (szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego zostanie przekazany kandydatom podczas rekrutacji bezpośredniej).

  Forma

  Przegląd prac projektowo–artystycznych, bez udziału kandydata

  Konkursowy egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej, gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów minimalną.

  Egzamin składa się z dwóch części:

  • Przeglądu dorobku projektowego (bez udziału kandydata) (0–15 pkt) – minimalna liczba punktów w celu zaliczenia egzaminu 5 pkt
  • Przeglądu dorobku projektowego – prezentacja dorobku w formie portfolio, które powinno mieć formę prezentacji elektronicznej na 20 stronach oraz zawierać pracę dyplomową licencjacką (0–25 pkt) – minimalna liczba punktóww celu zaliczenia egzaminu wynosi 10 pkt

  Członkowie komisji będą oceniać: kreatywność, wizje, motywacje, energie, ciekawość,  pewność siebie, siłę refleksji, elastyczność, umiejętności.

  Przygotowanie dorobku projektowego:

  • strona 1: wstęp: kim jest kandydat? (przedstawienie swojej fotografii, przedstawienie swojej osoby),
  • strony 2–13: prace portfolio:
  • Kandydat dokonuje wyboru kilku ostatnich prac (nie starszych niż sprzed 3 lat), przedstawia nie tylko projekty końcowe lub pomysły, ale również proces projektowy. Pokazuje sposób myślenia, jak można dojść do pomysłu? W tym miejscu również kandydat prezentuje i krótko opisuje pracę dyplomową  licencjacką, inżynierską lub magisterską.
  • strona 14: co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu)
  • strona 15: co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu)
  • strona 16: co kandydat chciałby zmienić w produkcie, który uważa, za zły, jakie widzi możliwości rozwiązania   
  • strona 17: kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego?
  • strona 18: co skłoniło  kandydata do ubiegania się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach?
  • strona 19: motywacja
  • strona 20: nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

  Tworzenie prezentacji Portfolio

  1. Prezentację portfolio można  utworzyć w programie Microsoft PowerPoint (PC), Apple Keynote(Mac), Adobe InDesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw lub innych.
  2. Strony nie powinny być szeregiem odrębnych dokumentów. Kandydat powinien zapisać lub wyeksportować (w zależności od używanego oprogramowania) 20-stronicową prezentację jako jeden 20-stronicowy plik PDF
  3. Zapisać plik w rozdzielczości ekranowej (72 dpi)
  4. Nadać plikowi nazwę: Portfolio_Imie_Nazwisko_Data.pdf.
  5. Skopiować plik końcowy na nieużywany pendrive USB lub płytę CD/DVD
  6. Nadać pendriv`owi/ płycie CD/DVD nową nazwę: imię, nazwisko, sprawdzić poprawność działania urządzenia/płyty

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19 oraz Raciborska 37.

  Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu: lista na tablicy ogłoszeń Dziekanat Wydziału Projektowego ul. Koszarowa 19 oraz ul. Raciborska 37.


  II etap

  Miejsce


  Forma

  Rozmowa kwalifikacyjna 

Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących planowanym obszarem studiów, oraz zagadnieniami, związanymi z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów (0–25 pkt); minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu egzaminu wstępnego wynosi 10).

Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie elektronicznej. Prezentacja może być uzupełniona formą papierową, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 10 minut.

Kryteria oceny obejmują:

 1. Stopień orientacji kandydata we wskazanym przez niego planowanym obszarze studiów
 2. Logikę i komunikatywność wypowiedzi
 3. Jakość wizualną prezentacji. 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.