100/Stu – 100 studentów ASP w Katowice podejmuje staże zawodowe

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 • O projekcie

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
  Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”
  Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

  Tytuł projektu:

  „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe”

  Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2019 r.

  Wartość projektu: 1 167 979,21zł.

  Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności praktycznych o min. 20% w obszarze projektowania graficznego i wzornictwa 100 os. (78K/22M) studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich Wydziału Projektowego ASP w K-cach poprzez ich uczestnictwo w wysokiej jakości 3 m-ych stażach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa do końca IX.2019 r.

  Grupa docelowa: Stażem zostanie objętych 30% studentów kształcących się na Wydziale Projektowym kierunkach: Grafika i Wzornictwo.  Dla Grupy docelowej uczestnictwo w stażach będzie przede wszystkim szansą na nabycie wymaganych kompetencji zawodowych, budowaniem własnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, poznaniem oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników.

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe” zapewnia:

  • wynagrodzenie Stażysty/ki oraz pokrycie niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW
  • wynagrodzenie Opiekunów stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
  • pokrycie kosztów materiałów pomocniczych – zużywalnych dla stażysty,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki (w przypadku zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
  • pokrycie kosztów jednorazowego dojazdu tam i z powrotem do miejsca stażu dla osób, którym zapewnione zostanie zakwaterowanie
  • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania
 • V tura naboru do programu stażowego

  Piąta tura naboru do programu stażowego. Zapraszamy studentów WZORNICTWA i PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 2 i 3 roku i dyplomantów I stopnia oraz 1 i 2 roku i dyplomantów II stopnia do udziału w programie płatnych staży.
  Nabór trwa do 20 grudnia 2018 r. dla WZORNICTWA i do 17 stycznia 2019 dla PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
  To już zakończenie programu stażowego, w kolejnym roku staże już się nie odbędą.
  Czas odbywania staży to letnie wakacje 2019 r., dyplomanci mogą rozpocząć staże od razu po dyplomach, ale nie później niż 3 miesiące po obronie.
  Nowością jest możliwość odbycia staży w sposób ciągły 360 godzin łącznie, po 8 dziennie (bez konieczności rozłożenia na 3 miesiące)
  Studenci 2 roku I stopnia mogą uzyskać możliwość przeniesienia terminu odbycia obowiązkowych praktyk na kolejne wakacje.


 • Dla studenta

  Projekt skierowany jest do studentów ostatnich 4 semestrów Wydziału Projektowego I i II stopnia, które w trakcie rekrutacji posiadają status studenta i mogą zadeklarować dyspozycyjność w terminie odbywania stażu.

  Wstępna weryfikacja kandydatów przebiegać będzie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Formalne:
   student/-tka studiów I stopnia:
  • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • III roku (V-VI semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • IV roku (VII semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego.

   student/-tka studiów II stopnia:
  • I roku (I-II semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego

   student/-tka studiów stacjonarnych.

  1. Dodatkowe:
  • Osoba znajdująca się na ostatnim semestrze studiów – 5 pkt,
  • Osoba znajdująca się na przedostatnim semestrze studiów – 3 pkt,
  • Osoby z niepełnosprawnościami – poświadczenie stosownym orzeczeniem – 5 pkt.
  • Ocena motywacji do odbycia stażu – 20 pkt.
  • Ocena planów dalszego rozwoju – 10 pkt.

  4. Dodatkowe uzupełniające:

  1. Osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca dyspozycyjność gwarantującą prawidłową realizację Stażu – potwierdzone pisemnym oświadczeniem
  2. Uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający staż – potwierdzony pisemnym oświadczeniem

  Proces rekrutacji

  W wyniku weryfikacji zgłoszeń powstanie lista rankingowa (główna oraz rezerwowa) kandydatów na staż. W przypadku rezygnacji ze stażu do udziału w projekcie zaproszona może zostać kolejna osoba z listy rezerwowej.

  Studenci/studentki, po otrzymaniu informacji o formalnym zakwalifikowaniu się do Projektu, rozpoczną procesy rekrutacyjne u Pracodawców, według zasad określonych w Programach Stażowych. Ostateczna informacja o przyjęciu na staż nastąpi po uzyskaniu informacji zwrotnej od Pracodawcy na temat wyników postępowania rekrutacyjnego.

  W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

  Dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do Biura Projektów:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Portfolio (w wersji elektronicznej, max 5 mega)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.