Komunikaty wyborcze

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU W VI OKRĘGU WYBORCZYM - WYNIKI

Wybory odbyły się 5 maja 2022 o godzinie 12.00. Przedstawicieli do Senatu wybrano w I turze głosowania w obecności 31 uprawnionych do głosowania.

Nowymi członkami Senatu zostali: Maria Bąk Dominik Jerzak

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU SPOŚRÓD STUDENTÓW I STUDENTEK WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w odpowiedzi na Komunikat wyborczy z dnia 20 kwietnia 2022 r., wyznaczający dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów do senatu spośród studentów i studentek Wydziału Artystycznego (VI okręg wyborczy), wpłynęła kandydatura studenta Dominika Jerzaka. 

Ostateczna lista kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci/tki Wydziału Artystycznego):

 1. Bąk Maria
 2. Jerzak Dominik
 3. Kleszczewska Natalia

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje również, że zebranie wyborcze do senatu w ramach VI okręgu wyborczego odbędzie się 5 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali kinowej w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50. Łączna liczba mandatów do senatu: 2.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU SRÓD STUDENTÓW I STUDENTEK WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO.

Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów do senatu wśród studentów i studentek Wydziału Artystycznego (VI okręg wyborczy). Zgłoszenie należy złożyć w terminie 21-27 kwietnia 2022r. (w godz. 10:00-14:00) w Dziekanacie Wydziału Artystycznego, budynek ASP przy ul. Raciborskiej 50, pok. 006.

 

W obecnej sytuacji ograniczenia funkcjonowania uczelni (prowadzenie zajęć z formie zdalnej) Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła decyzję o wyznaczeniu kolejnego terminu na uzupełnienie listy kandydatów po okresie przerwy świątecznej tj. po 3.01.2022r.

DODATKOWY TERMIN NA UZUPEŁNIENIE LISTY KANDYDATÓW DO SENATU.

Ze względu na fakt, iż nie zgłoszono odpowiedniej ilości kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci i studentki Wydziału Artystycznego), UKW wyznacza dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 09-15 grudnia 2021r. (w godzinach 10:00-14:00) w Dziekanacie Wydziału Artystycznego. 

DODATKOWY TERMIN NA UZUPEŁNIENIE LISTY KANDYDATÓW DO SENATU.

Ze względu na fakt, iż nie zgłoszono odpowiedniej ilości kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci i studentki Wydziału Artystycznego), UKW wyznacza dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 1-7 grudnia 2021r. (w godzinach 10:00-14:00) w Dziekanacie Wydziału Artystycznego. 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU: VI okręg wyborczy (studenci Wydziału Artystycznego)

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o potrzebie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu w VI okręgu wyborczym: studentki i studenci Wydziału Artystycznego.

Zgłaszanie kandydatów/tek na przedstawicieli do senatu należy złożyć na wymaganym formularzu (załącznik nr 2 do Komunikatu wyborczego) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem informującym o wyborach uzupełniających do senatu w Dziekanacie Wydziału Artystycznego, budynek ASP przy ul. Raciborskiej 50, pok. 006 w terminie 15.11 – 29.11.2021r.

Przeprowadzone w terminie 07-08.12.2020 r. wybory uzupełniajace do Senatu w II i V okręgu wyborczym wyłoniły nowych członków Senatu na kadencję 2020-2024: dr hab. Justynę Kucharczyk, prof. ASP (II okręg wyborczy) oraz mgr Agnieszkę Czardybon (V okręg wyborczy).

TERMINY WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w terminie 7.12.2020 od godz. 10.00 do 8.12.2020 do godz. 10.00 będą przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu w II oraz V okręgu wyborczym. Głosowanie odbędzie się poprzez system elektroniczny USOSweb.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - KANDYDATURY

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o potrzebie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w ramach dwóch okręgów wyborczych:

 • II OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
 • V OKRĘG WYBORCZY: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

W terminie 13-27 listopada 2020 r. można zgłaszać kandydatów do Senatu. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do Komunikatu Wyborczego z dnia 13 listopada 2020 r., a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem informującym o wyborach uzupełniających do Senatu oraz ze  wskazaniem okręgu wyborczego kandydata w sekretariacie Uczelnianej Komisji Wyborczej, który mieści się w Dziekanacie Wydziału Projektowego, budynek ASP przy ul. Koszarowej 19, pok. 113 (godziny pracy dziekanatu: od wtorku-piątku w godzinach 10:00-14:00).

Powołanie przez Rektora Elekta osób do pełnienia funkcji kierowniczych w ASP w Katowicach na kadencję 2020-2024

Zgodnie z zapisami § 13 Statutu Akademii Rektor-Elekt jest zobowiązany do wskazania do dnia 30 czerwca roku, w którym rozpoczyna swoją kadencję osób, które z dniem 1 września zostaną powołane do wykonywania funkcji kierowniczych. 

WYNIKI DRUGIEJ TURY WYBORÓR DO SENATU ZAMYKAJĄ PROCES WYBORCZY NA ASP W KATOWICACH

Przeprowadzone w terminie 15-16.06.2020 r. w systemie USOSweb wybory do Senatu (II tura) zakończyły się wyborem wszystkich członków Senatu na kadencję 2020-2024. 

W załączeniu do Komunikatu wyborczego z dnia 18.06.2020r. Uczelniana Komisja Wyborcza publikuje listy członków Senatu oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich na kadecnję 2020-2024.

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU - I TURA

Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła PIERWSZĄ TURĘ WYBORÓW do Senatu (w ramach I, II, III, IV, V okręgu wyborczego). Wybory odbyły się w systemie USOSweb w terminie od 09.06.2020 r. od godz. 10:00 do 10.06.2020 r. do godz. 10.00.

DRUGA TURA WYBORÓW wymagana jest w 3 okręgach wyborczych, tj. w okręgu wyborczym nr I, III, IV w terminie: od 15.06.2020r. od godz. 10:00 do 16.06.2020r. do godz. 10:00.

WYBORY DO SENATU

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że WYBORY DO SENATU w pięciu poniższych okręgach wyborczych odbędą się w systemie elektronicznym USOSweb w terminie: od 09.06.2020r. od godz. 10:00 do 10.06.2020r. do godz. 10:00:

 • I OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Artystycznego.
 • II OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
 • III OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Artystycznego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
 • IV OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego.
 • V OKRĘG WYBORCZY: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK, PROF. ASP NOWYM REKTOREM ASP W KATOWICACH

W dniu 3 czerwca 2020 r., Kolegium Elektorów jednogłośnie wybrało na Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na kadencje 2020-2024 dr hab. Grzegorza Hańderka, prof. ASP.

TERMIN PREZENTACJI KANDYDATA NA REKTORA ORAZ ZEBRANIA WYBORCZEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że prezentacja kandydata na Rektora dr hab. Grzegorza Hańderka, prof. ASP, debata z kandydatem, a następnie zebranie wyborcze Kolegium Elektorów odbędzie się 03.06.2020r. od godz. 10:00 na platformie G-Suite.

Ze względu na duże zainteresowanie zebraniem wyborczym poprzedzonym prezentacją kandydata, UKW postanowiło wydłużyć termin zgłaszania deklaracji uczestnictwa w tym wydarzeniu do 1 czerwca 2020r. do godz. 12.00.

Zgłoszenia przyjmuje sekretarz UKW – Katarzyna Cyzio (katarzyna.cyzio@asp.katowice.pl

Limit uczestników videokonferencji to 250 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ PIĄTEJ TURY WYBORÓW

W terminie 26-27.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono piątą turę wyborów w 4 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

Podsumowując PIĄTĄ TURĘ WYBORÓW: we wszystkich w/w okręgach wyborczych wybrano przedstawicieli do Kolegium Elektorów, Senatu, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w liczbie wymaganej ilością mandatów.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ CZWARTEJ TURY WYBORÓW

W terminie 21-22.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono czwartą turę wyborów w 4 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

W dniu 22 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. Ze względu na wymagany 51% próg wyborczy nie udało się obsadzić wszystkich mandatów. Z tego względu niezbędne jest rozpisanie PIĄTEJ TURY WYBORÓW,  która odbędzie się od 26.05.2020 r. od godz. 10:00 do 27.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ TRZECIEJ TURY WYBORÓW

W terminie 19-20.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono trzecią turę wyborów w 5 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VI, VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

W dniu 20 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. W 1 okręgu wyborczym udało się wybrać wymaganą mandatami ilość przedstawicieli, natomiast w 4 kolejnych okręgach niezbędne jest rozpisanie CZWARTEJ TURY wyborów, która odbędzie się od 21.05.2020 r. od godz. 10:00 do 22.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

KANDYDAT NA FUNKCJĘ REKTORA ASP W KATOWICACH

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem do pełnienia funkcji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w kadencji 2020-2024 jest dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ DRUGIEJ TURY WYBORÓW

W terminie 12-13.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono drugą turę wyborów w 10 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach I, VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VI, VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach I, III, IV, IX, X okręgu wyborczego).

W dniu 13 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. W 5 okręgach wyborczych udało się wybrać wymaganą mandatami ilość przedstawicieli, natomiast w 5 kolejnych okręgach niezbędne jest rozpisanie TRZECIEJ TURY wyborów, która odbędzie się od 19.05.2020 r. od godz. 10:00 do 20.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM WYBORÓW DO:

 • Kolegium Elektorów
 • Senatu (dotyczy wyłącznie okręgów wyborczych studentów i doktorantów)
 • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

W dniu 06 maja 2020 r. po upływie terminu przeznaczonego na oddanie głosów Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania.

Szczegóły dotycząe przeprowadzonych wyborów wraz z listami wybranych członków do organów Akademii oraz do Komisji Dyscyplinarnej dostępne są w dołączonym Komunikacie wyborczym z dnia 07.05.2020r. oraz w Załączniku do Komunikatu wyborczego. 

 Ze względu na fakt, iż w 10 okręgach wyborczych nie dokonano pełnej obsady mandatów przeprowadzona zostanie 2 TURA WYBORÓW w elektronicznym systemie USOSweb w terminie od 12.05.2020 r. od godz. 10:00 do 13.05.2020 r. do godz. 10:00.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA INFORMUJE O TERMINACH PRZEPROWADZENIA WYBORÓW NA ASP W KATOWICACH 

Uczelniana Komisja Wyborcza działając w oparciu o Uchwałę Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Trybu Nadzwyczajnego przeprowadzenia wyborów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach umożliwiającego przeprowadzania głosowań za pomocą środków komunikacji elektronicznej informuje, że wybory na ASP w Katowicach odbędą się w systemie USOSweb w poniższych terminach:

 • Wybory do Kolegium Elektorów (dla wszystkich zdefiniowanych okręgów wyborczych) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.   
 • Wybory do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (dla wszystkich zdefiniowanych okręgów wyborczych) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.  
 •  Wybory do Senatu (WYŁĄCZNIE okręgi wyborcze studentów WP i WA oraz doktorantów) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.    

JEDEN KANDYDAT NA REKTORA ASP W KATOWICACH

Działając w oparciu o Kalendarz Czynności Wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. INFORMUJĘ, że do dnia 30 marca 2020 r. zgłoszono JEDNĄ kandydaturę na Rektora. Zgodnie z Regulaminem Wyborczym została ona przekazana do zatwierdzenia pod względem formalnym członkom Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz jednostce organizacyjnej administracji właściwej ds. pracowniczych. Zgłoszenie spełniające wymogi formalne zostanie przekazane celem zaopiniowania członkom Senatu oraz Rady Uczelni.

Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2020 r.

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora ASP w Katowicach z dnia 24 marca 2020 r. wydłużającego do 10 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do końca w/w terminu nie przewiduje się przeprowadzania zebrań wyborczych. 

Uczelniana Komisja Wyborcza planuje opublikowanie kolejnego komunikatu wyborczego w dniu 31 marca 2020 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Bogdan Topor

 

ZMIANA TERMINÓW ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora ASP w Katowicach nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wynikających z niego ograniczeń w zakresie organizacji pracy  oraz odwołania zajęć dydaktycznych w okresie od 13.03 do 27.03.2020 r. informuję,  że zmianie ulegają terminy zebrań wyborczych do Kolegium Elektorów, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich oraz do Senatu przewidzianych Kalendarzem czynności wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w drodze Komunikatu z dnia 05.03.2020 r.

 Nowe terminy zebrań wyborczych zostaną ustalone oraz przekazane do wiadomości w drodze odrębnego komunikatu UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ ASP W KATOWICACH.

PRZEWODNICZĄCY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PRZEDŁUŻA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REKTORA DO 30 MARCA 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 14.00 wpłynęła do sekretariatu UKW jedna kandydatura na Rektora. Działając w oparciu o par. 10 pkt. 3 Regulaminu Wyborczego ASP w Katowicach oraz o Kalendarz czynności wyborczych z dnia 13.02.2020 r. Przewodniczący UKW  przedłuża termin zgłaszania kandydatów na Rektora do 30 marca 2020 r.

ZMIANA TERMINÓW WYBORÓW DO SENATU

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zmianie ulegają terminy wyborów do Senatu w okręgach wyborczych I – V w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Nowy termin wyborów w w/w okręgach zostanie ustalony oraz przekazany do wiadomości w drodze Komunikatu.

Wybory w okręgach wyborczych VI – VIII (wśród studentów i doktorantów) odbywają się bez zmian.

KALENDARZ ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości terminarz zebrań wyborczych w formie poniższych załączników do komunikatu:

LISTY KANDYDATÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW / SENATU / UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uczelniana Komisja Wyborcza wspólnie z jednostką organizacyjną administracji właściwą ds. pracowniczych dokonała weryfikacji złożonych zgłoszeń do Kolegium Elektorów, Senatu oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. W wyniku dokonanej weryfikacji ustalono ostateczne listy kandydatów (szczegółowy wykaz znajduje się w załącznikach).   

KOMUNIKAT WYBORCZY

W dniu 13 lutego 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza zatwierdziła w drodze Uchwały nr 2/2020 Komunikat Wyborczy wraz z załącznikami do Komunikatu.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

W dniu 13 lutego 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza zatwierdziła w drodze Uchwały nr 3/2020 Kalendarz czynności wyborczych.

 • Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Na podstawie § 8 pkt 1 Załącznika nr 4 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Regulamin wyborczy), Senat Akademii na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą nr 49/2019 powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020–2024.


  Skład UKW jest następujący:

  1. prof. Zbigniew Blukacz
  2. prof. Bogdan Topor – Przewodniczący
  3. dr Paweł Szeibel
  4. dr Artur Masternak
  5. dr hab. Monika Starowicz – Zastępca Przewodniczącego
  6. dr hab. Adam Pociecha – Zastępca Przewodniczącego
  7. mgr Marek Markiewicz
  8. mgr Piotr Pacałowski
  9. mgr Krystyna Hat
  10. mgr Barbara Wolińska-Przedpełska
  11. mgr Katarzyna Cyzio – Sekretarz
  12. mgr Tomasz Koloch
  13. mgr Justyna Embinger
  14. mgr Dominika Koszowska
  15. student Wydziału Artystycznego: Dawid Kubek
  16. studentka Wydziału Projektowego: Magdalena Giertuga-Nagórska 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.