Komunikaty wyborcze

INFORMACJA O WSKAZANIU OSÓB DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W KADENCJI 2024-2028.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 13.05.2024 r.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z  DN 10.04.2024 R.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 05.04.2024 R.

PROGRAM DZIAŁANIA W LATACH 2024-2028 KANDYDATA NA REKTORA PROF. DR HAB. GRZEGORZA HAŃDERKA.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 04.04.2024 R. W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REKTORA W PRZEDŁUŻONYM TERMINIE DO  DNIA 03.04.2024 R.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 15.03.2024 R.

UWAGA-ZMIANA TERMINU ZEBRANIA WYBORCZEGO - WYBORY DO UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 Informujemy o zmianie terminu zebrania wyborczego- wybory do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. Zmiana nastąpiła w okręgu I, III oraz V. 

LISTA KANDYDATÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW, SENATU, UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYIELI AKADEMICKICH.

KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 12.03.2024 R. W SPRAWIE TERMINÓW ZEBRAŃ WYBORCZYCH.

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości terminy zebrań wyborczych
do Kolegium Elektorów, Senatu oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

KOMUNIKAT WYBORCZY. 16.02.2024R.

UCHWAŁA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 Z DNIA 25.01.2024 R.

 

 • Komunikat wyborczy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU SPOŚRÓD STUDENTÓW I STUDENTEK WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO.

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w odpowiedzi na Komunikat wyborczy z dnia 20 kwietnia 2022 r., wyznaczający dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów do senatu spośród studentów i studentek Wydziału Artystycznego (VI okręg wyborczy), wpłynęła kandydatura studenta Dominika Jerzaka. 

  Ostateczna lista kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci/tki Wydziału Artystycznego):

  1. Bąk Maria
  2. Jerzak Dominik
  3. Kleszczewska Natalia

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje również, że zebranie wyborcze do senatu w ramach VI okręgu wyborczego odbędzie się 5 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali kinowej w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50. Łączna liczba mandatów do senatu: 2.

 • Komunikat wyborczy z dnia 8.12.2021r.

  DODATKOWY TERMIN NA UZUPEŁNIENIE LISTY KANDYDATÓW DO SENATU.

  Ze względu na fakt, iż nie zgłoszono odpowiedniej ilości kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci i studentki Wydziału Artystycznego), UKW wyznacza dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 09-15 grudnia 2021r. (w godzinach 10:00-14:00) w Dziekanacie Wydziału Artystycznego. 

 • Komunikat wyborczy z dnia 30.11.2021r.

  DODATKOWY TERMIN NA UZUPEŁNIENIE LISTY KANDYDATÓW DO SENATU.

  Ze względu na fakt, iż nie zgłoszono odpowiedniej ilości kandydatów do senatu w ramach VI okręgu wyborczego (studenci i studentki Wydziału Artystycznego), UKW wyznacza dodatkowy termin na uzupełnienie listy kandydatów. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 1-7 grudnia 2021r. (w godzinach 10:00-14:00) w Dziekanacie Wydziału Artystycznego. 

 • WYBORY UZUPEŁNIJĄCE DO SENATU

  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - KANDYDATURY

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o potrzebie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w ramach dwóch okręgów wyborczych:

  • II OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
  • V OKRĘG WYBORCZY: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

  W terminie 13-27 listopada 2020 r. można zgłaszać kandydatów do Senatu. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do Komunikatu Wyborczego z dnia 13 listopada 2020 r., a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem informującym o wyborach uzupełniających do Senatu oraz ze  wskazaniem okręgu wyborczego kandydata w sekretariacie Uczelnianej Komisji Wyborczej, który mieści się w Dziekanacie Wydziału Projektowego, budynek ASP przy ul. Koszarowej 19, pok. 113 (godziny pracy dziekanatu: od wtorku-piątku w godzinach 10:00-14:00).

 • Komunikat wyborczy z dnia 10.06.2020r.

  WYNIKI WYBORÓW DO SENATU - I TURA

  Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła PIERWSZĄ TURĘ WYBORÓW do Senatu (w ramach I, II, III, IV, V okręgu wyborczego). Wybory odbyły się w systemie USOSweb w terminie od 09.06.2020 r. od godz. 10:00 do 10.06.2020 r. do godz. 10.00.

  DRUGA TURA WYBORÓW wymagana jest w 3 okręgach wyborczych, tj. w okręgu wyborczym nr I, III, IV w terminie: od 15.06.2020r. od godz. 10:00 do 16.06.2020r. do godz. 10:00.

 • Komunikat wyborczy z dnia 05.06.2020 r.

  WYBORY DO SENATU

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że WYBORY DO SENATU w pięciu poniższych okręgach wyborczych odbędą się w systemie elektronicznym USOSweb w terminie: od 09.06.2020r. od godz. 10:00 do 10.06.2020r. do godz. 10:00:

  • I OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Artystycznego.
  • II OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
  • III OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Artystycznego oraz w ramach Zakładu Teorii i Historii Sztuki.
  • IV OKRĘG WYBORCZY: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni zatrudnieni w ramach Wydziału Projektowego.
  • V OKRĘG WYBORCZY: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 • Komunikat wyborczy z dnia 29.05.2020 r.

  TERMIN PREZENTACJI KANDYDATA NA REKTORA ORAZ ZEBRANIA WYBORCZEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że prezentacja kandydata na Rektora dr hab. Grzegorza Hańderka, prof. ASP, debata z kandydatem, a następnie zebranie wyborcze Kolegium Elektorów odbędzie się 03.06.2020r. od godz. 10:00 na platformie G-Suite.

  Ze względu na duże zainteresowanie zebraniem wyborczym poprzedzonym prezentacją kandydata, UKW postanowiło wydłużyć termin zgłaszania deklaracji uczestnictwa w tym wydarzeniu do 1 czerwca 2020r. do godz. 12.00.

  Zgłoszenia przyjmuje sekretarz UKW – Katarzyna Cyzio (katarzyna.cyzio@asp.katowice.pl

  Limit uczestników videokonferencji to 250 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Komunikat wyborczy z dnia 27.05.2020 r.

  WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ PIĄTEJ TURY WYBORÓW

  W terminie 26-27.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono piątą turę wyborów w 4 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

  Podsumowując PIĄTĄ TURĘ WYBORÓW: we wszystkich w/w okręgach wyborczych wybrano przedstawicieli do Kolegium Elektorów, Senatu, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w liczbie wymaganej ilością mandatów.

 • Komunikat wyborczy z dnia 22.05.2020 r.

  WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ CZWARTEJ TURY WYBORÓW

  W terminie 21-22.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono czwartą turę wyborów w 4 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

  W dniu 22 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. Ze względu na wymagany 51% próg wyborczy nie udało się obsadzić wszystkich mandatów. Z tego względu niezbędne jest rozpisanie PIĄTEJ TURY WYBORÓW,  która odbędzie się od 26.05.2020 r. od godz. 10:00 do 27.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

 • Komunikat wyborczy z dnia 20.05.2020 r.

  WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ TRZECIEJ TURY WYBORÓW

  W terminie 19-20.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono trzecią turę wyborów w 5 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VI, VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach X okręgu wyborczego).

  W dniu 20 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. W 1 okręgu wyborczym udało się wybrać wymaganą mandatami ilość przedstawicieli, natomiast w 4 kolejnych okręgach niezbędne jest rozpisanie CZWARTEJ TURY wyborów, która odbędzie się od 21.05.2020 r. od godz. 10:00 do 22.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

 • Komunikat wyborczy z dnia 13.05.2020 r.

  WYNIKI Z PRZEPROWADZONEJ DRUGIEJ TURY WYBORÓW

  W terminie 12-13.05.2020 r. w systemie USOSweb przeprowadzono drugą turę wyborów w 10 okręgach wyborczych tj. do Kolegium Elektorów (w ramach I, VI, VII okręgu wyborczego), Senatu (w ramach VI, VII okręgu wyborczego) oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (w ramach I, III, IV, IX, X okręgu wyborczego).

  W dniu 13 maja 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania. W 5 okręgach wyborczych udało się wybrać wymaganą mandatami ilość przedstawicieli, natomiast w 5 kolejnych okręgach niezbędne jest rozpisanie TRZECIEJ TURY wyborów, która odbędzie się od 19.05.2020 r. od godz. 10:00 do 20.05.2020 do godz. 10:00 w systemie USOSweb.

 • Komunikat wyborczy z dnia 07.05.2020r.

  WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH W TRYBIE NADZWYCZAJNYM WYBORÓW DO:

  • Kolegium Elektorów
  • Senatu (dotyczy wyłącznie okręgów wyborczych studentów i doktorantów)
  • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

  W dniu 06 maja 2020 r. po upływie terminu przeznaczonego na oddanie głosów Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała komisyjnego pobrania plików z systemu USOSweb z wynikami przeprowadzonego głosowania.

  Szczegóły dotycząe przeprowadzonych wyborów wraz z listami wybranych członków do organów Akademii oraz do Komisji Dyscyplinarnej dostępne są w dołączonym Komunikacie wyborczym z dnia 07.05.2020r. oraz w Załączniku do Komunikatu wyborczego. 

   Ze względu na fakt, iż w 10 okręgach wyborczych nie dokonano pełnej obsady mandatów przeprowadzona zostanie 2 TURA WYBORÓW w elektronicznym systemie USOSweb w terminie od 12.05.2020 r. od godz. 10:00 do 13.05.2020 r. do godz. 10:00.

 • Komunikat wyborczy z dnia 29.04.2020r.

  UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA INFORMUJE O TERMINACH PRZEPROWADZENIA WYBORÓW NA ASP W KATOWICACH 

  Uczelniana Komisja Wyborcza działając w oparciu o Uchwałę Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Trybu Nadzwyczajnego przeprowadzenia wyborów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach umożliwiającego przeprowadzania głosowań za pomocą środków komunikacji elektronicznej informuje, że wybory na ASP w Katowicach odbędą się w systemie USOSweb w poniższych terminach:

  • Wybory do Kolegium Elektorów (dla wszystkich zdefiniowanych okręgów wyborczych) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.   
  • Wybory do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (dla wszystkich zdefiniowanych okręgów wyborczych) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.  
  •  Wybory do Senatu (WYŁĄCZNIE okręgi wyborcze studentów WP i WA oraz doktorantów) rozpoczną się 5 maja (wtorek) o godz. 10:00, zakończą się 6 maja (środa) o godz. 10:00.    
 • Komunikat wyborczy z dnia 31 marca 2020 r.

  JEDEN KANDYDAT NA REKTORA ASP W KATOWICACH

  Działając w oparciu o Kalendarz Czynności Wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. INFORMUJĘ, że do dnia 30 marca 2020 r. zgłoszono JEDNĄ kandydaturę na Rektora. Zgodnie z Regulaminem Wyborczym została ona przekazana do zatwierdzenia pod względem formalnym członkom Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz jednostce organizacyjnej administracji właściwej ds. pracowniczych. Zgłoszenie spełniające wymogi formalne zostanie przekazane celem zaopiniowania członkom Senatu oraz Rady Uczelni.

 • KOMUNIKAT WYBORCZY Z DNIA 27 MARCA 2019 r.

  Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2020 r.

  W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora ASP w Katowicach z dnia 24 marca 2020 r. wydłużającego do 10 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do końca w/w terminu nie przewiduje się przeprowadzania zebrań wyborczych. 

  Uczelniana Komisja Wyborcza planuje opublikowanie kolejnego komunikatu wyborczego w dniu 31 marca 2020 r.

  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Prof. dr hab. Bogdan Topor

   

 • Zmiana terminów zebrań wyborczych

  ZMIANA TERMINÓW ZEBRAŃ WYBORCZYCH

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora ASP w Katowicach nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wynikających z niego ograniczeń w zakresie organizacji pracy  oraz odwołania zajęć dydaktycznych w okresie od 13.03 do 27.03.2020 r. informuję,  że zmianie ulegają terminy zebrań wyborczych do Kolegium Elektorów, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich oraz do Senatu przewidzianych Kalendarzem czynności wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w drodze Komunikatu z dnia 05.03.2020 r.

   Nowe terminy zebrań wyborczych zostaną ustalone oraz przekazane do wiadomości w drodze odrębnego komunikatu UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ ASP W KATOWICACH.

 • Zmiana terminu wyborów do Senatu

  ZMIANA TERMINÓW WYBORÓW DO SENATU

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zmianie ulegają terminy wyborów do Senatu w okręgach wyborczych I – V w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Nowy termin wyborów w w/w okręgach zostanie ustalony oraz przekazany do wiadomości w drodze Komunikatu.

  Wybory w okręgach wyborczych VI – VIII (wśród studentów i doktorantów) odbywają się bez zmian.

 • Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Na podstawie § 8 pkt 1 Załącznika nr 4 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Regulamin wyborczy), Senat Akademii na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą nr 49/2019 powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020–2024.


  Skład UKW jest następujący:

  1. prof. Zbigniew Blukacz
  2. prof. Bogdan Topor – Przewodniczący
  3. dr Paweł Szeibel
  4. dr Artur Masternak
  5. dr hab. Monika Starowicz – Zastępca Przewodniczącego
  6. dr hab. Adam Pociecha – Zastępca Przewodniczącego
  7. mgr Marek Markiewicz
  8. mgr Piotr Pacałowski
  9. mgr Krystyna Hat
  10. mgr Barbara Wolińska-Przedpełska
  11. mgr Katarzyna Cyzio – Sekretarz
  12. mgr Tomasz Koloch
  13. mgr Justyna Embinger
  14. mgr Dominika Koszowska
  15. student Wydziału Artystycznego: Dawid Kubek
  16. studentka Wydziału Projektowego: Magdalena Giertuga-Nagórska 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.