Komunikaty wyborcze

JEDEN KANDYDAT NA REKTORA ASP W KATOWICACH

Działając w oparciu o Kalendarz Czynności Wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. INFORMUJĘ, że do dnia 30 marca 2020 r. zgłoszono JEDNĄ kandydaturę na Rektora. Zgodnie z Regulaminem Wyborczym została ona przekazana do zatwierdzenia pod względem formalnym członkom Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz jednostce organizacyjnej administracji właściwej ds. pracowniczych. Zgłoszenie spełniające wymogi formalne zostanie przekazane celem zaopiniowania członkom Senatu oraz Rady Uczelni.

Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2020 r.

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora ASP w Katowicach z dnia 24 marca 2020 r. wydłużającego do 10 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do końca w/w terminu nie przewiduje się przeprowadzania zebrań wyborczych. 

Uczelniana Komisja Wyborcza planuje opublikowanie kolejnego komunikatu wyborczego w dniu 31 marca 2020 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Bogdan Topor

 

ZMIANA TERMINÓW ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora ASP w Katowicach nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wynikających z niego ograniczeń w zakresie organizacji pracy  oraz odwołania zajęć dydaktycznych w okresie od 13.03 do 27.03.2020 r. informuję,  że zmianie ulegają terminy zebrań wyborczych do Kolegium Elektorów, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich oraz do Senatu przewidzianych Kalendarzem czynności wyborczych z dnia 13 lutego 2020 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w drodze Komunikatu z dnia 05.03.2020 r.

 Nowe terminy zebrań wyborczych zostaną ustalone oraz przekazane do wiadomości w drodze odrębnego komunikatu UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ ASP W KATOWICACH.

PRZEWODNICZĄCY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PRZEDŁUŻA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REKTORA DO 30 MARCA 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 14.00 wpłynęła do sekretariatu UKW jedna kandydatura na Rektora. Działając w oparciu o par. 10 pkt. 3 Regulaminu Wyborczego ASP w Katowicach oraz o Kalendarz czynności wyborczych z dnia 13.02.2020 r. Przewodniczący UKW  przedłuża termin zgłaszania kandydatów na Rektora do 30 marca 2020 r.

ZMIANA TERMINÓW WYBORÓW DO SENATU

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zmianie ulegają terminy wyborów do Senatu w okręgach wyborczych I – V w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Nowy termin wyborów w w/w okręgach zostanie ustalony oraz przekazany do wiadomości w drodze Komunikatu.

Wybory w okręgach wyborczych VI – VIII (wśród studentów i doktorantów) odbywają się bez zmian.

KALENDARZ ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości terminarz zebrań wyborczych w formie poniższych załączników do komunikatu:

LISTY KANDYDATÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW / SENATU / UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uczelniana Komisja Wyborcza wspólnie z jednostką organizacyjną administracji właściwą ds. pracowniczych dokonała weryfikacji złożonych zgłoszeń do Kolegium Elektorów, Senatu oraz do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. W wyniku dokonanej weryfikacji ustalono ostateczne listy kandydatów (szczegółowy wykaz znajduje się w załącznikach).   

KOMUNIKAT WYBORCZY

W dniu 13 lutego 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza zatwierdziła w drodze Uchwały nr 2/2020 Komunikat Wyborczy wraz z załącznikami do Komunikatu.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

W dniu 13 lutego 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza zatwierdziła w drodze Uchwały nr 3/2020 Kalendarz czynności wyborczych.

 • Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

  Na podstawie § 8 pkt 1 Załącznika nr 4 do Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Regulamin wyborczy), Senat Akademii na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą nr 49/2019 powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020–2024.


  Skład UKW jest następujący:

  1. prof. Zbigniew Blukacz
  2. prof. Bogdan Topor – Przewodniczący
  3. dr Paweł Szeibel
  4. dr Artur Masternak
  5. dr hab. Monika Starowicz – Zastępca Przewodniczącego
  6. dr hab. Adam Pociecha – Zastępca Przewodniczącego
  7. mgr Marek Markiewicz
  8. mgr Piotr Pacałowski
  9. mgr Krystyna Hat
  10. mgr Barbara Wolińska-Przedpełska
  11. mgr Katarzyna Cyzio – Sekretarz
  12. mgr Tomasz Koloch
  13. mgr Justyna Embinger
  14. mgr Dominika Koszowska
  15. student Wydziału Artystycznego: Dawid Kubek
  16. studentka Wydziału Projektowego: Magdalena Giertuga-Nagórska 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.