Dyplomy Grafika

 • Miejsca

  Miejsce obron podawane jest do informacji do 31 maja każdego roku.

  Obrony odbywają się w BWA w Katowicach, budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, bądź innym miejscu wskazanym przez dyplomanta po konsultacji z promotorem.

 • Podania o przesunięcie terminu obrony

  Podanie o przesunięcie terminu obrony na II termin należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie do 31 maja każdego roku.

  Podanie składa się do Dziekana Wydziału.

  Dziekan Wydziału wydaje decyzję w terminie 7 dni.

 • Wymogi formalne dot. składanej pracy dyplomowej

  Studenci, którzy będą się bronili w I terminie powinni mieć wpisy zaliczeniowe w indeksie i na karcie osiągnięć studenta do 31 maja br.

  Najpóźniej do 15 maja dyplomanci powinni przedstawić swoim recenzentom dyplom praktyczny, dyplom dodatkowy, wraz z dyplomem teoretycznym celem napisania recenzji pracy dyplomowej. Wcześniej studenci muszą zgłosić się w dziekanacie celem odebrania  druku do wypełnienia recenzji, druku dla promotora pracy teoretycznej  oraz oświadczenia promotora o gotowości do obrony. Oświadczenie promotora należy dostarczyć uzupełnione do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja. Niezłożenie tego dokumentu będzie jednoznaczne z nieprzystąpieniem studenta do obrony w I terminie. Najpóźniej do 2 czerwca dyplomanci powinni do dziekanatu dostarczyć indeksy oraz karty osiągnięć studenta z zaliczonymi rygorami ostatniego semestru

  • należy określić precyzyjnie tytuł - dyplomu praktycznego i dyplomu teoretycznego.
  • wydrukowane, oprawione- mogą być zbindowane i zaparafowane przez promotora dyplomu teoretycznego 2 egzemplarze pracy teoretycznej (1 egzemplarz do Dziekanatu, 1 egzemplarz zostawiamy promotorowi pracy teoretycznej)
  • krótki opis dyplomu (skonsultowany z promotorem)
  • dwa egzemplarze płyt CD-R zawierające następujące elementy:
  1. pracę teoretyczną w pliku PDF z opisem strony  tytułowej.  
  2. plik PDF , zawierający:

            - liczbę prac składającą się na dyplom praktyczny i w przypadku malarstwa dyplom dodatkowy       

           - tytuły grafik, prac malarskich i rysunkowych wchodzących w skład pracy

             dyplomowej i w przypadku malarstwa dyplomu dodatkowego        

            - techniki i wymiary grafik, prac malarskich i rysunkowych wchodzących w skład pracy

              dyplomowej i w przypadku malarstwa dyplomu dodatkowego        

           - opis dyplomu dodatkowego

   3. pracę praktyczną nagrana w formacie zapisu TIFF, rozdzielność 300 dpi, dłuższy bok pracy 25 cm.

   4. pracę praktyczną zapisaną w wersji do druku i w osobnym folderze w pliku PDF do przeglądania.

  Dyplomanci na egzamin dyplomowy powinni przygotować krótki opis założeń swojej pracy dyplomowej - wydruk należy przygotować dla wszystkich członków komisji.

   

 • Wymogi formalne dot. wydania dyplomu

   Co należy zrobić aby otrzymać dyplom?

  - załatwić kartę obiegową, którą otrzymuje się w dziekanacie

  - uregulować zobowiązania finansowe wobec uczelni

  - wpłacić kwotę 60 zł na konto uczelni – opłata za dyplom, [dodatkowe 40 zł za dyplom w języku angielskim (jeśli ktoś jest zainteresowany)– należy zgłosić w Dziekanacie chęć odbioru takiego dyplomu w języku angielskim, nie później niż miesiąc po obronie]

  - przygotować do dyplomu 4 zdjęcia formatu 4,5 cm na 6,5 cm. Studenci którzy dostaną nowe dyplomy (rozpoczęli studia po 1 października 2012 roku) 4 zdjęcia formatu 4 cm na 5 cm. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z zasadami zdjęcia legitymacyjnego, dowodowego

  Dyplom wręczany jest w grudniu na specjalnie przewidzianej na tą okazję uroczystości. Dyplomanci mogą odebrać dyplomy we wcześniejszym terminie po uzgodnieniu tego z dziekanatem.

   Numer konta : ING SA O/Katowice, 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826

   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

   Opłata za dyplom , ukończony kierunek………………………………………..

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.