Aktualności 05.01.2021

Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych

Praca w ASP Katowice.

Zakres obowiązków:

Na stanowisku są realizowane zadania związane z obsługą kadrową pracowników Akademii:

I. w zakresie obsługi kadrowej pracowników:

 • obsługa spraw związanych z procesem zatrudniania i zwalniania pracowników (w tym obcokrajowców) oraz ze zmianami w trakcie trwania stosunku pracy tych pracowników;
 • organizowanie naborów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przeprowadzenie procedury  konkursowej dla nauczycieli akademickich;
 • obsługa spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 • obsługa wniosków o nagrody i odznaczenia;
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowym dla GUS, PFRON i innych instytucji.
 • rozliczanie i kontrola czasu pracy pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników;
 • obsługa badań profilaktycznych we współpracy ze specjalistą ds. BHP;
 • organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • obsługa pracowników w zakresie legitymacji ( legitymacja pracownicza, legitymacja PKP i inne);
 • organizacja staży;


II. w zakresie obsługi umów cywilno-prawnych:

 • wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego,
 • rejestrowanie i kontrola formalna umów cywilno-prawnych;
 • obsługa zleceniobiorców i ich rodzin w zakresie ubezpieczeń społecznych.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie; zarządzanie zasobami ludzkimi administracyjne, ekonomiczne, prawnicze.
 • Bardzo dobra znajomość  przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, prawa cywilnego
 • 3 letnie doświadczenie przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych,   opracowywaniem przepisów, sporządzaniem umów
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista
 • Umiejętność  interpretacji  i stosowania przepisów prawa, umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole

Kontakt: kadry@asp.katowice.pl

 

KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW DO PRACY w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ……………………………………………….. Imię i nazwisko kandydata do pracy 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV i formularzach, na potrzeby obecnej/obecnej i przyszłych rekrutacji*) . 2. Przyjmuję do wiadomości iż złożone dokumenty o których mowa w pkt 1, jeśli nie nastąpiło zatrudnienie, mogę odebrać lub po upływie 6 miesięcy zostaną zniszczone/odesłane*) . 3. Złożonym podpisem oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ………………………………………….. (data i czytelny podpis)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.