Aktualności 19.06.2017

Publiczne obrony dyplomów – Wydział Artystyczny

Kto chce zobaczyć jak się zostaje artystą? Zapraszamy na publiczne obrony dyplomów ASP w Katowicach. To wyjątkowa okazja do kontaktu nie tylko z pracami młodych artystów, ale także samymi autorami i osobami, które miały wpływ na ich rozwój.

 • 19 czerwca

  19 czerwca

  10.oo – 11.oo
  MARTA JENDRZYCA, Lokal Nisha, ul. 3-go Maja 19, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu: Imago mundi
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Dialog Ikony i tożsamości

  Imago mundi jako przedstawienie sfery boskiej w realiach świeckich, skupia się na próbie zbadania i zrozumienia tajemnicy sacrum oraz pogłębieniu relacji z Bogiem poprzez uświęcanie miejsc i obiektów. Otaczająca nas przestrzeń życiowa podszyta jest świętością. Im bardziej pragniemy się jej pozbyć z naszego otoczenia, tym bardziej staje się zauważalna, objawiając się w najmniej oczekiwanych miejscach i czynnościach. Praca ta jest przede wszystkim sentymentalną podróżą do lat dzieciństwa, spędzonego w duchu śląskich i katolickich tradycji, których poznawanie było najistotniejszym czynnikiem kształtującym mój światopogląd. Długoletni proces utożsamiania się z rodzinnymi zwyczajami, jest podstawą dla badań i  obserwacji mechanizmów działających w przestrzeni domowej oraz relacji zachodzących między nimi. Celem mojej pracy jest podkreślenie tego zjawiska poprzez odwrócenie ról i  estetyki w symbolicznej domowej przestrzeni - zamiana znaczeń sacrum i profanum. Zderzenie ze sobą obu tych wartości narusza odwieczny porządek i hierarchię archetypicznej przestrzeni domowej oraz komentuje ewolucje pojęcia sacrum poprzez konwersje znaczeń.

  12.oo – 13.oo
  MAGDALENA WIŚNIEWSKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki cyfrowej
  Promotorzy: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Prezentacja: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP
  Tytuł dyplomu: Świat post-biologiczny
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Upadek higieny ontologicznej w świecie ponowoczesności

  Formy – zamknięte w przestrzeni siatek brył – konstytuują kompozycję pracy, która stanowi pretekst do stawiania pytań, czym jest życie w ogóle? Tekst, poruszający kwestie wybranych tematów, staje się dodatkową materią graficzną. Inspiracją cyklu prac rysunkowych  "Cybersiatki" stała się grafika cyfrowa.


  13.oo – 14.oo
  MAGDALENA FUDAŁA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Prezentacja: Pracownia animacji i gier komputerowych – dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu : Relacja z miejsca
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Czarny kryminał – estetyczna konwencja a doświadczanie ponowoczesnej rzeczywistości

  Na całość projektu składa się kilka elementów tworzących instalację. Rdzeń stanowi seria grafik wykonanych w technice serigrafii, a uzupełnienie tworzą krótkie, zapętlone realizacje wykonane w technice animacji. Projekt w swoich założeniach nawiązuje do estetyki czarnego kryminału i niemieckiego ekspresjonizmu, charakteryzuje go atmosfera niepokoju i tajemniczości, w sferze tematycznej dotyka problemu kulturowej relacji ofiara - napastnik. Prezentowane grafiki i animacje tworzą historię–zagadkę, przed której rozwiązaniem staje odbiorca. Widz zostaje wciągnięty w wizualną rozgrywkę, w której z jednej strony staje się świadkiem opowiadanych zdarzeń, z drugiej natomiast - detektywem próbującym znaleźć odpowiedzi na obecne w przedstawieniach niejasności.

  14.oo – 15.oo
  WIESŁAWA KARCH, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wypukłego
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Prezentacja: Pracownia Malarstwa i Pracownia Grafiki Książki – dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent: ad. dr Olga Pałka-Ślaska
  Tytuł dyplomu : Spadek
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Spadek. Obrzędowość i tradycje Beskidu Śląskiego".

  Praca dyplomowa jest cyklem grafik związanych z tradycjami, obrzędami i rytuałami góralskimi na terenie Trójwsi Beskidzkiej. Jako mieszkanka Koniakowa identyfikuję się z tą kulturą. Poprzez własne doświadczenia oraz poszukiwanie dawnych opisów góralskiej kultury próbuję na nowo poznać charakter tej grupy społecznej. Staram się tworzyć prace współczesne, nawiązując jednocześnie do tradycji tworzenia ludowych drzeworytów, budując nastrój tajemnicy. Obserwując ciągłe zmiany w kulturze, które są spowodowane migracjami ludzi, pogonią za nowoczesnością, chęcią posiadania nowoczesnych gadżetów zauważam, że nasza tradycja zaczyna się ujednolicać i podporządkowywać panującym trendom. Dlatego w swoich pracach staram się mocno zaznaczyć góralską tożsamość, zachowując jej odrębność.

  15.oo – 16.oo
  ALICJA JURCZYK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki cyfrowej
  Promotor: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent:
  Tytuł dyplomu : Cud życia płodowego
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Matka, dziecko, macierzyństwo

  Przedmiotem pracy jest cykl grafik cyfrowych przedstawiających etapy życia płodowego. Prace tworzone były równolegle do kolejnych etapów życia dziecka w moim łonie. Zatytułowane są konkretnym tygodniem rozwoju od poczęcia do narodzin.
  Do zbudowania grafik użyłam wielu szkiców, rysunków, obrazów, fotografii, zdjęć USG, oraz narzędzi cyfrowych.
  W grafikach chciałam zwrócić uwagę na inteligencję życia ludzkiego, które jest zaplanowane tak, że samo potrafi sobie poradzić, rozwinąć się i ukształtować, aż staje się zdolne do samodzielnego życia. Od rodziców potrzebuje tylko iskry życia i dobrego, ciepłego mieszkania w okresie prenatalnym.
  Tego tematu podjęłam się nie tylko z powodu, że jego realizacja przebiegała gdy sama spodziewałam się dziecka. To wypadkowa składająca się z ciekawości życia płodowego, zainteresowania jego przebiegiem, filozofii powstawania, zachwytu tym Cudem.

  17.oo – 18.oo
  PATRYCJA LISNIKOWSKA, Kronika, Rynek 26, Bytom
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki - Interpretacje Literatury
  Promotor: dr hab Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  Prezentacja: Pracownia Intermediów i technik cyfrowych – dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : POSZERZONY KADR
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Poszerzony Kadr

  Poszerzony kadr jest otwartym i wielowątkowym projektem, tworzonym przy współpracy z młodzieżą ze świętochłowickiego Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej w dzielnicy Lipiny. Kilkumiesięczna praca o charakterze partycypacyjnym, miała na celu przedstawienie dzielnicy poprzez prace artystyczne uczestników koła filmowego „Oskar”. Projekt bazuje na relacjach międzyludzkich, porusza problemy społeczne, angażuje twórców i odbiorców. Jest świadectwem tego, że kreatywne myślenie poprzez sztukę poszerza horyzonty, staje się narzędziem i wytwarza nowe perspektywy.
  W pierwszym działaniu przyjęliśmy za cel przeprojektowanie wizerunku miejsca wykorzystując przy tym grafikę cyfrową w wirtualnej rzeczywistości. (Efekt pracy jest obecnie do obejrzenia na stronie internetowej projektu). Podczas pracy nad panoramą powstała gra słowna Lipiny-Filipiny, która z  czasem  urosła do roli klucza całego pro­jektu.
  www.poszerzonykadr.prv.pl


 • 20 czerwca

  20 czerwca

  9.oo – 10.oo
  MAGDALENA RAPACZ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: dr hab. Andrzej Łabuz, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent:  ad. dr Weronika Siupka
  Tytuł dyplomu : Przeniesienie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Ciało jako zwierciadło stanów psychicznych

  Przeniesienie jest to reakcja emocjonalna, dotycząca naszej przeszłości przejawiająca się w sytuacji tu i teraz. Powstały cykl grafik jest rodzajem autoportretu. Eksperymentalnym zapisem stanów emocjonalnych, próbą uchwycenia i przeniesienia emocji do świata materialnego. Jednocześnie w trakcie realizacji grafik ciało stało się dla mnie tylko pretekstem, formą w której zamknięta jest świadomość. Forma ta z czasem przestaje być czytelna - ewoluuje, zamyka się, rozpływa i rozprasza. Ideą towarzyszącą tej stopniowej destrukcji obrazu jest uspokojenie myśli, które stają się czyste, krystaliczne. Emocje zamknięte w kadrze pracy graficznej przestają przygniatać, stając się autonomicznym obiektem. Daje to początek zrozumienia i ukojenia autodestruktywnych procesów myślowych.

  10.oo – 11.oo
  AGATA NIŹNIKIEWICZ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wklęsłego
  Promotor: dr hab. Andrzej Łabuz, prof, ASP
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Subtelne formy
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Znaczenie ciała w kontekście nadbudowy symbolicznej".

  Cykl grafik  “Subtelne formy” powstał  podczas poszukiwania osobistego sposobu obrazowania podstawowego pojęcia kulturowego jakim jest ciało.  W oparciu o założenie, że ciało samo w sobie  stanowi stały element, wokół którego nieustannie nadbudowywane są konstrukcje symboliczne. Przedstawiając fragmentarycznie ciało jako obiekt składający się form, których istotą jest subtelna gradacja tonalna. Przestrzeń, w której dominuje delikatność i niedosłowność.


  11.oo – 12.oo
  ALEKSANDRA SKRZYSZEWSKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wypukłego
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent: ad. dr Krzysztof Rzeźniczek
  Tytuł dyplomu : ,,Vanitas vanitatum et omnia vanitas" - ,,Marność nad marnościami i wszystko marność"
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Tatuaże w ujęciu socjologiczno-antropologicznym

  Prace zatytułowane 'Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność nad marnościami i wszystko marność' przedstawiają wzory tatuaży, które swoją tematyką nawiązują do motywu przemijania. Czaszki łączone z motywami roślinnymi przypominają o śmiertelności. Życie to jedynie przemijająca chwila trwająca moment.

  12.oo – 13.oo
  ILONA WARMUZ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent:  prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Tytuł dyplomu : W GROCIE KRÓLA GÓR
  Tytuł dyplomu teoretycznego: ,,Grotte''

  Przez niecałe pół roku moje myśli skupione były głównie na pracy dyplomowej. Pierwsze przemyślenia dotyczyły wiodącej tematyki, następnie formy jaką miała przyjąć moja praca. Teraz kiedy uzyskałam odpowiedzi na wszystkie, wcześniej zadawane przeze mnie pytania, mogę zobaczyć efekt końcowy swoich starań. Uważam, że każdy etap pracy nad dyplomem był potrzebny do tego, aby stworzyć grafikę, która w moim odczuciu będzie wizualną interpretacją tego, co za pośrednictwem dźwięków potrafił stworzyć kompozytor.
  W grocie Króla Gór to dzieło, które Edward Grieg skomponował do dramatu Peer Gynt Ibsena. Ten norweski kompozytor, pianista jak również dyrygent stał się inspiracją mojej grafiki. Istotą pracy dyplomowej składającej się z grafiki jak również projekcji, jest ukazanie pewnej analogii, jaka może zachodzić pomiędzy muzyką a sztuką, utworem muzycznym a grafiką, dźwiękiem a kolorem. Dopełnieniem powstałej grafiki w technice sitodruku jest animacja, która w towarzystwie muzyki ,,Chopina Północy’’ przetwarza i zniekształca pierwotną grafikę.

  13.oo – 14.oo
  DOROTA KOZIEŁ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wypukłego
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Prezentacja: Pracownia Rysunku
  Praca pisemna – promotor st. wyk. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
  Tytuł dyplomu : Budowanie wizerunku - portret renesansowy.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Budowanie wizerunku - portret renesansowy.

  Portretowanie jest sztuką artystycznego uchwycenia utrwalenia cech fizycznych i duchowych.  Celem portretu renesansowego było pokazanie postaci jako przedstawiciela określonej roli
  społecznej i jako zajmującej określone miejsce w hierarchii władzy. Koncepcja designo stała się narzędziem walki o zmianę kulturowej pozycji społecznej artysty,
  wiąże cechy wizji artystycznej i koncepcji plastycznego kształtowania.

  14.oo – 15.oo
  ANNA ŚWIERKOSZ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wklęsłego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
  Prezentacja: Pracownia Druku wypukłego/Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: ad. dr Dominka Kowynia
  Tytuł dyplomu: W moich żyłach żywica
  Tytuł dyplomu teoretycznego: " Relacja między człowiekiem a przyrodą oraz związane z nią doświadczanie twórcze"

  Las jest przestrzenią szczególną, w którą wstępując, pozostawiamy za sobą zgiełk i chaos codzienności. Nagle znajdujemy się w całkiem nowej rzeczywistości, w otoczeniu które komunikuje się z nami, lecz robi to w sposób subtelny, nienachalny i dyskretny. Okazuje się, iż kora drzew przechowuje w sobie niezwykłe historie, którymi chętnie dzieli się z każdym, kto potrafi patrzeć. Blizny, narośle, nacięcia na drzewach stanowią zapis ingerencji jakich w lesie dokonują ludzie. To opowieść o lesie, konsekwencji jego relacji z człowiekiem, a także podróż poprzez własne wspomnienia i osobiste doświadczanie przyrody. Wnikliwa obserwacja podczas leśnych wędrówek jest bazą dla wszelkich działań które zrealizowałam
  w mojej pracy dyplomowej.

  15.oo – 16.oo
  AGNIESZKA POKS-RABENEL, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Druku wklęsłego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
  Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Jacek Rykała
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Olga Pałka - Ślaska
  Tytuł dyplomu : Znak-język-trauma
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Autoagresja jako artykulacja egzystencjalnej i kulturowej traumy. Próba identyfikacji zjawiska w sztukach audiowizualnych  

  Autodestrukcyjne uszkodzenie ciała pozostawia na skórze trwały, lecz procesualny znak. Rana, która z czasem przeistacza się w bliznę, symbolizuje miniony akt autoagresji, a co za tym idzie, cały kontekst psychologiczny okaleczającej się osoby. Blizny te składają się na system znaków, którym jest język. Narracja takiego języka jest indywidualna dla każdej jednostki. Natomiast trauma, która powoduje sam akt autoagresji, burzy prządek systemu znaków, zwracając uwagę na konkretny przekaz osoby, która dopuszcza się tegoż aktu, irracjonalnego dla zdrowo funkcjonującej jednostki.
  Prace te są przetworzeniem na język grafiki autentycznych fotografii, które anonimowo otrzymywałam od członków forum dla autoagresywnych. Istotne w przekazie jest samo medium. Akwaforta, która jest techniką bardzo klasyczną, przypomina w swojej naturze akty autoagresji. Właśnie poprzez destrukcję, czyli wytrawianie blachy w kwasie, konstruujemy matrycę, która pozwala nam na otrzymanie pozytywowego obrazu. Podobnie jak samookaleczająca się jednostka, muszę przejść proces tworzenia od destrukcji, przez negatyw po pozytyw (analogicznie: nacięcie-destrukcja, rana-negatyw, blizna-pozytyw).

  16.oo – 17.oo
  EMILIA CHROBOK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,  al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu : "Za mną"
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Filozoficzne oraz artystyczne studium przypadku jako losowego zdarzenia"

  Praca dyplomowa pt. "Za mną" składa się z czterech części. Pierwszą stanowią fotografie wykonane aparatem zawieszonym z tyłu mnie, który chwyta przypadkowe kadry.  
  Część druga składa się z grafik wykonanych w technice cyfrowej oraz sitodruku, które powstały z wybranych przypadkowych zdjęć,  losowo zestawionych z rysunkami tworzonymi z zamkniętymi oczami. Trzecia część natomiast to film, który przedstawia moją codzienną wędrówkę.  Czwartą część stanowi dokumentacja procesu tworzenia pracy w formie filmu.  Świat "Za mną" tworzy  przypadek i to on jest jego głównym twórcą. Zamykam oczy i "na oślep" reguluję ustawienia aparatu. Następnie umieszczam go w specjalnym plecaku, aby był mniej widoczny i wyruszam w swoją wędrówkę. Nieregularnie naciskając spust migawki w trakcie spaceru za pomocą pilota, tworzą się fotografie, które przedstawiają świat, którego nie widzę przez całe swoje życie, a który nieustannie mi towarzyszy. Druga połowa mojego życia jest nieodkrytą tajemnicą, którą przypadek łapie i pozwala mi podglądać.
  Każdy spacer jest osobliwy i niepowtarzalny,  a za każdym razem powstają inne kadry, którą tworzą osobistą podróż po świecie, którego nigdy nie poznam "na żywo".

  17.oo – 18.oo
  ANNA ZAJĄC, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  Tytuł dyplomu: Wizerunek kobiety w sztuce od prehistorii do średniowiecza.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Wizerunek kobiety w sztuce uwarunkowany jej rolą w społeczeństwie – analiza na podstawie wybranych przykładów od prehistorii do średniowiecza.

  Moja praca to rozważania nad genezą wizerunku kobiecego. Nurtuje mnie w jaki sposób kształtował sie sposób przedstawienia kobiet w sztuce. Jak zmiany społeczne, cywilizacyjne wpłynęły na kobiecy wizerunek, zwłaszcza na początku dziejów.

 • 21 czerwca

  21 czerwca

  9.oo – 10.oo
  KRZYSZTOF PIĘTKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Grafiki – Interpretacje Literatury – dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: ad. dr Jakub Adamek
  Tytuł dyplomu : Do Koła. Percepcja człowieka odizolowanego.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Do Koła. Percepcja człowieka odizolowanego.

  Głównym elementem łączącym wszystkie moje działania jest obserwacja, która wykształciła się poprzez specyficzną zamkniętą przestrzeń, w której się wychowywałem. Mieszkam na terenie zalewowym, który z jednej strony otoczony jest starorzeczem a z drugiej strony Wisłą. Podczas powodzi teren ten zamienia się w wyspę. Ulica Do Koła dookoła otoczona jest rzeką. Niewielka przestrzeń, na której się poruszałem spowodowała uaktywnienie się w mojej głowie mechanizmów dzięki którym widziałem kształty i rzeczy których w danym miejscu nie było.    Izolacja spowodowała u mnie silną potrzebę ciągłego przemieszczania się i poznawania nowego terenu. Podczas  krótkich wypraw rowerowych wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż Wisły zauważyłem, że pomimo ciągłego oddalania się od mojego domu, poprzez kontakt z rzeką czułem się jak u siebie . Postanowiłem okrążyć Wisłę, która przez pierwsze lata była dla mnie granicą świata. Podczas wyprawy badałem zależności i powiązania między różnymi zjawiskami  występującymi    w terenie jak również tymi , które istnieją we mnie.  Dyplom składa się z cyklu obrazów, fotografii i obiektów.

  10.oo – 11.oo
  ANNA MARIA DEKER, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Rysunku
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń - Paszek
  Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Z wizytą w piekle
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Mistrzowie brzydoty

  Pojęcie piekła jest względne. To, co dla jednej osoby jest czystą przyjemnością, dla innej może stanowić udrękę. Możemy jedynie domyślać się, jakie jest jego prawdziwe oblicze. W prezentowanym przeze mnie cyklu prac podjęłam próbę wykreowania własnej, subiektywnej wizji piekieł, obfitującej w moje prywatne wspomnienia, obawy i demony.

  11.oo – 12.oo
  MONIKA KACZMAREK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Druku wklęsłego – prof. dr hab. Jan Szmatloch
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent: dr hab. Michał Minor, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Ostatni raz.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Odmienne stany świadomości - pierwszy raz

  Chcąc rozwinąć tematykę swojej ścieżki rozwojowej w malarstwie postanowiłam wykonać pewien eksperyment. Poddałam się zjawisku regresji wieku. Polega ono na tym, że osoba zahipnotyzowana może "wędrować w czasie", cofa się do wcześniejszych okresów życia:  dzieciństwa, jak również wcześniejszych żyć. Świadomość ma duże znaczenie kim jesteśmy oraz jakimi ludźmi się stajemy. Mamy możliwość decydowania o swoim losie i podążania wytyczoną przez nas ścieżką do własnej doskonałości. Człowiek musi przejść przez wiele etapów by zrozumieć siebie i wartość życia. Może właśnie w kontekście reinkarnacji  poddawani jesteśmy próbom realizacji doskonałości? W konsekwencji tragicznych wspomnień z poprzedniego wcielenia ukazuję w nadrealnym świecie ból, rozpacz, cierpienie jak również różne wymiary śmierci. Historie przedstawiane na moich obrazach rozgrywają się na pograniczu jawy i snu, koszmaru i zwyczajnego złudzenia.

  12.oo – 13.oo
  EWA KOZERA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Bliscy Nieznajomi
  Tytuł dyplomu teoretycznego: ,,Portret Hebrajski''. Próba dekonstrukcji i psychoanalizy przestrzeni na przykładzie cmentarza żydowskiego w Będzinie.

  Instalacja inspirowana katolickim dogmatem o nieśmiertelnej duszy. Konfrontacja z kulturą żydowską poprzez próbę wykonania portretów zmarłych z starego żydowskiego cmentarza z Będzina, z uwzględnieniem zakazu wykonywania podobizn figuratywnych w Starym Testamencie.


  12.oo – 13.oo
  KLAUDIA KRZYSZTONEK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Cygan
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: ad. dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu : Soma
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Doświadczanie ciała. Koncepcja somaestetyki Richarda Shustermana."

  Ciało jest naszym niezaprzeczalnym środkiem percepcji, myślenia oraz działania. To ono warunkuje rzeczywistość. Stanowi wyjątkowe tło, przy którym wszystko nabiera sensu. Czasami bywa rzeczą umiejscowioną w przestrzeni, innym razem zamieszkuje rzeczy i przestrzeń. Cykl „Soma” to swoista próba zrekonstruowania tak złożonego zjawiska, jakim jest ciało człowieka.

  13.oo – 14.oo
  ALEKSANDRA KUBACKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Druku wypukłego – prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Dominika Kowynia
  Tytuł dyplomu : Nature-fiction
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Pomiędzy sztucznością a naturalnością w czasach biotechnologii i posthumanizmu"

  „Nature-fiction” to krew skrzypłocza. To spojrzenie chrabąszcza wygrzewającego się w ostrym blasku pustynnego słońca. To pocieszający uścisk łapki szopa pracza w pochmurny dzień... W mojej pracy dyplomowej splatają się wątki eskapizmu i egzotyki związane z odwiecznym pragnieniem lepszego świata, ucieczki od cywilizacji i społeczeństwa oraz norm kulturowych przez nie dyktowanych. Czy jednak taka ucieczka jest możliwa? Główną myślą przewodnią jest tu konkluzja, że kategorie kultury i natury mają charakter konceptualny, a rozdzielanie ich nie ma sensu, gdyż te dwa światy są ze sobą sprzężone. Pojęcia te jedynie  maskują nadużycia człowieka wobec świata przyrody, jakimi są manipulacje biotechnologiczne i przemysł eksploatujący zwierzęta do granic możliwości. Prezentuję cykl obrazów, na który składają się płótna przedstawiające przenikanie się tego, co sztuczne i naturalne. Aneks, który realizowałam w pracowni druku wypukłego jest uzupełnieniem tematu dyplomu o zagadnienie imitacji wyrażające się poprzez motyw skóry zwierzęcej.

 • 22 czerwca

  22 czerwca

  9.oo – 10.oo
  AGNIESZKA SOŚNIA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Druku wypukłego – prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: dr Joanna Zdzienicka
  Tytuł dyplomu : MYŚLOKSZTAŁTY
  Tytuł dyplomu teoretycznego: MYŚLOKSZTAŁTY – aspekty wizualne pozazmysłowości

  Próbuję zmierzyć się z zobrazowaniem niematerialnego i lękiem przed niewiadomym. Wykorzystując panoptikum pojęć i fenomenów paranaukowych tworzę kolaże materi i przeczuć. Staram się uchwycić postrzegalność atmosfery, funkcjonującej na skraju przeczuwalności, aurę rozumianą w sposób fizyczny, czy tez niefizyczny. Wykorzystując trudne do zidentyfikowania obiekty, pragnę, aby nabrały one totemicznego charakteru. Usiłuję wprowadzić niepokój. Kwintesencją tajemnicy jest milczenie. Im mniej wiemy, tym bardziej jesteśmy skłonni poddać się intuicji.

  10.oo – 11.oo
  FILIP OGAZA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent:  ad. dr Judyta Bernaś
  Tytuł dyplomu : Grzyby
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Ukryte obiekty.

  Moja praca jest polem moich zmagań artystycznych i areną kształtowania osobowości. Ta walka trwa nadal, dlatego nie oczekuję od ludzi tego, że w końcu odkryją czym są ukryte obiekty. Nie ma prostej definicji odczytania tego pojęcia, dlatego, podobnie jak moja obecna twórczość- także obiekty zawsze pozostaną w ukryciu. Cykl prac zatytułowanych ”grzyby” jest efektem mojego spaceru w głąb lasu swojej podświadomości. Przedstawiam owoce tych poszukiwań. Czy są jadalne? Oceńcie sami.

  11.oo – 12.oo
  KLAUDIA LATA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Janusz Karbowniczek
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Re_sublimacja
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Przedmiot jako bariera dla przeżycia artystycznego

  Sublimacja w dziedzinie fizyki jest zjawiskiem przemiany fazowej bezpośredniego przejścia ze stanu stałego do gazowego z pominięciem stanu ciekłego. Zjawiskiem odwrotnym  do sublimacji jest resublimacja.Cykl Re_sublimacja zatem w metaforyczny sposób odwołuje się do zagadnienia wzajemnego przenikania się ciała i ducha. Odgórnie założone niedookreślenie materii w malarstwie abstrakcyjnym wydaje się idealnie odzwierciedlać problem przedstawienia nieprzedstawialnego. Jednocześnie podnoszony jest tutaj problem badania kondycji sztuki abstrakcyjnej jako sztuki samej w sobie. Zadawane są między innymi pytania o jej potencjał, znaczenie zarówno dla twórcy jak i odbiorcy oraz możliwość i potrzebę istnienia abstrakcji w świecie zdominowanym przez pojęcia

  13.oo – 14.oo
  KATARZYNA LEMBRYK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: ad. dr Dominika Kowynia
  Tytuł dyplomu : Zanikanie...
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Cenny ciężar" - czyli o podejmowaniu trudu i płynących z tego korzyści

  Rdzewiejące szkielety maszyn rolniczych, porzucone rudery i przeraźliwa cisza wokół...  Polska wieś to nie jest już miejsce plebejskie. W tym pozornym spokoju i pustce czai się niewiadome... Pejzaż współczesnej wsi to pejzaż ponury, pozbawiony ludzi i zwierząt.

  14.oo – 15.oo
  CYPRIAN NOCOŃ, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku - prof. dr hab. Janusz Karbowniczek
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Tytuł dyplomu : Przed premierą, czyli co łączy Metodę Stanisławskiego, muzykę i malarstwo.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Przed premierą, czyli co łączy Metodę Stanisławskiego, muzykę i malarstwo.

  "Przed premierą" jest drogą, którą przemierzają nie tylko artyści ale przede wszystkim ludzie.
  Cykl obrazów i rysunków daje powody do przemyśleń i zadumy. Są to obrazy ciszy zapraszające odbiorcę w podróż - zanim przekroczymy granicę wejścia na scenę.

  15.oo – 16.oo
  MARTYNA CZECH, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Grafiki - Interpretacje Literatury - dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : „Łańcuch pokarmowy, czyli malarstwo jako emocjonalny ciąg obrazów”
  Tytuł dyplomu teoretycznego: „Łańcuch pokarmowy sztuki”

  Na dyplom składają się malarstwo, rysunki i rzeźby.
  Zajmuje się krytyką świata ludzkiego na podstawie własnych doświadczeń: antropocentryzm, egoizm, hipokryzja ludzka.
  Jest wnikliwym obserwatorem zależności występujących między światem zwierząt i ludzi. Interesują ją sytuacje, w których zderzenie tych dwóch światów powoduje ból i cierpienie, gdy skrzywione człowieczeństwo, z którego ludzie są dumni, staję się pułapką bez wyjścia. Z jednej strony czuje to jako negatywną siłę sprawczą, zaś z drugiej odczuwa ekstatyczny ból, który zadaje innym istotom. Mówi o rzeczach skrywanych głęboko pod fasadą swego człowieczeństwa, nie bacząc na konsekwencje zderzenia się z nimi odbiorcy. Próbuje zrozumieć dlaczego nie umie odnaleźć się wśród ludzi obnoszących się sobą; analizuje na swoim przykładzie wpływ człowieczeństwa na swoje człowieczeństwo. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i nie da jej się zmienić, dlatego sztuka dla niej nie ma formy autoterapii, bo czas nie leczy ran. Zostają tylko wnioski.

 • 23 czerwca

  23 czerwca

  9.oo – 10.oo
  MIKOŁAJ SZPACZYŃSKI, Galeria Szara, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 4, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych - dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  Tytuł dyplomu : Uziemienie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Perspektywa Wędrowca

  Dyplom składa się z cyklu obiektów i filmów, których tematem jest droga jako forma kontaktu z naturą. Jak pisze autor:
  Lubię chodzić. Unikam jednak betonu i asfaltu. Najbardziej wartościowa jest dla mnie droga dzika i nieplanowana, pełna wystających kamieni, korzeni czy przecinających ją strug. Zastany teren miał równie duży wpływ na efekt prac dyplomowych, co moja własna osoba. Starałem się stworzyć syntezę ciała z fizycznie doświadczanym krajobrazem. Przestrzenie naturalne są nieustannie szatkowane i ograniczane przez działalność człowieka. To zamyka dostęp do przestrzeni życiowej, nie tylko zwierzętom i roślinom. Zdegradowane środowisko wpływa na nas samych, coraz bardziej odczuwamy to na własnej skórze. Mój dyplom nie jest jednak nachalną krytyką antropocentryzmu. Proponuję chodzenie jako rytuał, który pozwala na dotarcie do naturalnej perspektywy własnego ciała, a następnie dostrojenie jej do ziemi, czyli tej części natury z którą, będąc w drodze mamy bezpośredni fizyczny kontakt.

  11.oo – 12.oo
  KAROLINA HAJOK, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński
  Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Tytuł dyplomu : Prawda w malarstwie. Próba przełożenia pojęcia prawdy na formę plastyczną.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Prawda w sztuce, nauce i filozofii

  Całe życie człowieka można opisać jako swoistą podróż ku prawdzie. W związku z naszym ludzkim ograniczeniem dotyczącym poznania nasza podróż z góry skazana jest na nieskończoność, co niekoniecznie musi być uznane za doświadczenie negatywne. Taką właśnie podróżą ku prawdzie ma być z założenia uczestnictwo w projektowanym przeze mnie doświadczeniu artystycznym.  Przedmiotem mojej pracy dyplomowej w warstwie praktycznej jest projekt realizacja przestrzeni wystawienniczej jako labiryntu, w którym ukryty jest obraz i jego prawda.

  12.oo – 13.oo
  MACIEJ SKOBEL, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
  Promotor: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor dr Dorota Głazek
  Recenzent: ad. dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu : Od pomysłu do ukończonego dzieła
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Czym jest sztuka? Od pomysłu do ukończonego dzieła
  „Od pomysłu, do ukończonego dzieła” to zestaw pięciu obiektów. Wykonane z betonu, drewna i stali w sposób niedosłowny, metaforyczny przedstawiają etapy i sytuacje jakie towarzyszą artyście podczas wymyślania, tworzenia i prezentowania dzieła sztuki.

  13.oo – 14.oo
  KATARZYNA KUKLA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: ad. dr Piotr Kossakowski
  Tytuł dyplomu: Fantasmagorie miejskie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: O ciele inaczej... Sztuka a koncepcja cielesności ezoterycznej

  Hybrydalne obrazy, budowane z pozornie niepasujących do siebie elementów i symboli. W pracy poruszane są wątki z obszarów ludzkiej egzystencji, zacierając granicę pomiędzy jawą a snem . Występująca w nich dygresyjność tworzy nową wizualną jakość.

  14.oo – 15.oo
  MAGDALENA SIERPIŃSKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor:  prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Plakatu - prof. dr hab. Roman Kalarus
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Recenzent: ad. dr Jakub Adamek
  Tytuł dyplomu: Garaba. Kryzys Bliskiego Wschodu.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Sztuka jako narzędzie walki z agresją i opresją -wybrane wątki i postawy artystyczne.

  Sztuka od zawsze pełniła ważną rolę w życiu ludzi. Jedną z nich była sprawiedliwa walka, wiążąca się ze zrywami narodowowyzwoleńczymi, toczonymi wojnami i powstaniami, wypaczeniami natury społecznej. Aż po dziś dzień pewien odłam twórczej działalności człowieka jest manifestem przeciwko agresji, niesprawiedliwej władzy i opresji społecznej. Różnorodność form tego artystycznego zaangażowania jest tematem mojej pracy dyplomowej w części teoretycznej. Zaś
  malarstwo i plakaty bezpośrednio do niej nawiązują, są bowiem protestem wobec aktualnych wydarzeń mających miejsce na Bliskim Wschodzie.

  15.oo – 16.oo
  BOŻENA CHLEBICKA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Fotografii – dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP, Pracownia Grafiki Cyfrowej – prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń - Paszek
  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  Tytuł dyplomu: INNI. Od wyobraźni do tolerancji.
  Tytuł dyplomu teoretycznego:

  GODNOŚĆ to: wolność, bezpieczeństwo i akceptacja społeczna. Godność to firmament człowieczeństwa. Daje nam poczucie własnej wartości, szacunek dla samego siebie, a przede wszystkim sens egzystencji. Wojny, prześladowania, zniewolenia, wykluczenia, poniżania, przemoc - oto historia współczesnego człowieka, wieczna walka o odebranie mu godności. Tolerancja zapobiega dehumanizacji. Grzech bierności popełnia każdy z nas, polega na uznaniu, że tak funkcjonuje świat, nic na to nie poradzę. Sztuka pomaga rozwijać wyobraźnię, ta z kolei rozwija empatię, empatia jest składnikiem podstawowym tolerancji. Nie popełniajmy grzechu bierności. Uczmy siebie i innych TOLERANCJI.
  W pracy dyplomowej przedstawiam sztukę Drag Queen - dotkniętą brakiem tolerancji, wykluczeniem społecznym związanym z orientacją seksualną. Na drag queens możemy spojrzeć jak na homo-dziwadła, lub jak na artystów, przedstawiających kolorową sztukę sceniczną, performerów. To nasz wybór.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.