Aktualności 20.11.2023

Mapping Wellbeing: An Exploration of the Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Warsztaty dla studentów i pedagogów prowadzone przez Curatorial Collective for Public Art from Berlin.

Czym jest dobre samopoczucie? Kiedy i gdzie czujemy się dobrze? Jak możemy dokumentować, udostępniać i dystrybuować publiczne miejsca dobrego samopoczucia?

Podczas warsztatów prowadzonych przez Lianne Mol i Yael Sherill (Curatorial Collective for Public Art from Berlin) studenci i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwiedzą kampus poszukując miejsc dobrego samopoczucia. Poprzez indywidualne i zbiorowe ćwiczenia, zidentyfikują miejsca, w których czują się dobrze, a w których nie. Miejsca te zostaną zebrane na mapie dobrego samopoczucia kampusu.

Lianne Mol i Yael Sherill są współzałożycielkami i dyrektorami artystycznymi Curatorial Collective for Public Art from Berlin. CCPA jest niezależną agencją zajmującą się konceptualizacją, produkcją i reprezentacją sztuki publicznej. Opracowuje formaty kuratorskie dla specyficznej, transdyscyplinarnej, krytycznej sztuki miejskiej. CCPA pracuje w przestrzeni miejskiej; jednakże jej praktyka rozciąga się również na sferę publiczną w sensie społeczności. Chociaż kolektyw ma siedzibę w Berlinie, działa translokalnie i nadal opracowuje konceptualizację formatów kontekstowych dla swoich projektów, które wymykają się tradycyjnemu rozumieniu kuratorstwa. www.ccpart.info

Projekt Gothe_Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum Für Kunst und Urbanisik (Berlin), realizowany jest przy współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacji im. Henricha Bölla w Warszawie.

Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galeria Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury), Galeria Arsenał w Białymstoku.

 

 • Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie. Inicjatywa artystyczno-projektowo-badawcza.

  Zajmujemy się poszukiwaniem czynników wpływających na dobrostan psychiczny studentów i młodych dorosłych. Kontekstem naszych działań jest sąsiedztwo i okolice ASP w Katowicach.
  Projekt Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum für Kunst und Urbanisik (Berlin), realizowany jest przy wsparciu m.st. Warszawy, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie
  Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury), Galeria Arsenał w Białymstoku

  Opis projektu
  Utrzymanie dobrostanu psychicznego to jedno z wyzwań cywilizacyjnych. Obserwujemy powszechną kruchość psychiczną, alienację i intensyfikację zakłóceń relacji społecznych. Niepokoi nas brak zaangażowania w sprawy wspólnoty oraz poczucie braku sensu/sprawczości, skupienie na realizacji swoich potrzeb kosztem dobra społecznego, zobojętnienie, osłabienie kreatywności.

  Jesteśmy przekonani, że najbliższe otoczenie wpływa na dobrostan psychiczny. Może nam sprzyjać, dodawać otuchy, wyciszać lub inspirować, ciekawić, ale może też oddziaływać odwrotnie. Interesuje nas dokonywanie zmian, małych ingerencji, które zachęcą do przebywania na zewnątrz, wywołają temat przestrzeni współdzielonych, będą kontestować indywidualizm i “zdalność”/bycie on-line na rzecz wspólnotowości i lokalności, spowodują współuczestnictwo i współodpowiedzialność, zaangażowanie, świadomość współistnienia z innymi i z przyrodą. Ta ostatnia jest dla nas kluczowym elementem przywracania równowagi ekosystemu, bioróżnorodności i dobrostanu mieszkańców i innych użytkowników wspomnianej przestrzeni.

  Chcemy dokonać analiz naszego sąsiedztwa w obszarze dzielnicy, sprawdzić potencjały terenu i zieleni, aktywność grup społecznych, a także powody i dynamikę przebywania na tym obszarze. Zmapować sprzymierzeńców, partnerów i kooperantów i miejsca gdzie czujemy się dobrze. Zakładamy, że te działania podjęte w trosce o dobrostan psychiczny mogą nas doprowadzić do projektów i koncepcji „pobudzających”, ingerujących czy inspirujących oraz nakierowanych na budowanie relacji sąsiedzkich i międzygatunkowych. Trudno nam bowiem zaakceptować fakt, że ogromy potencjał kreatywny społeczności Akademii Sztuk Pięknych nie rezonuje na jej bliższe i dalsze otoczenie. 

  Projekt chcemy realizować wraz z osobami studiującymi, w kontakcie z naszymi sąsiadami i sąsiadkami oraz partnerami: Zielenią miejską, Metropolią GZM, osobami specjalizującymi się w dziedzinie urbanistyki, biologii, psychologii oraz aktywistami i aktywistkami społecznymi. Zakładamy, że zrealizowany i opisany proces mapowania wyzwań, oczekiwań i analiz obszaru ulicy Raciborskiej, może stać się instrukcja przeprowadzania mikro zmian w innych obszarach i przyczynić się do powstawania miejsc szczęśliwszych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.