Simeon Featherstone 2018/2019

Narracyjne spotkania – opracowywanie narracji i wykorzystywanie opowieści do interpretacji przestrzeni, obiektów i społeczności.

Zajęcia w Pracowni Międzynarodowej w semestrze zimowym 2018/2019 były prowadzone przez Simeona Featherstone, wykładowcę UAL Central Saint Martin w Londynie oraz współpracownika Ceramic Research Centre, University of Westminster.

Program pracowni realizowany pod nazwą Narrative Encounters skupiał się wokół zagadnień związanych z budowaniem narracji w projektowaniu wydarzeń/zdarzeń w oparciu o realizację projektów zaangażowanych społecznie.
Studenci poznawali metody i narzędzia z obszaru projektowania partycypacyjnego i projektowania doświadczeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu tradycyjnego rzemiosła (podstawy ceramiki).
W zajęciach uczestniczyli studenci Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Projektowego. Studenci pracując w 3 interdyscyplinarnych zespołach realizowali brief projektowy, którego celem było zaprojektowanie zdarzenia, angażującego lokalną społeczność w wybranym miejscu w Katowicach. Głównym zadaniem było opracowanie narzędzia komunikacji, które umożliwi zbliżenie do siebie dwóch przeciwności, dwóch przeciwstawnych sił, pojęć, grup. Swoją koncepcję studenci weryfikowali w realnych warunkach, poprzez wykonanie prototypu i zainicjowanie zdarzenia z zaproszonymi do projektu uczestnikami. W ramach zajęć powstały trzy projekty grupowe: Igloo, Dać iskrę oraz Bogucice.

Pracownia międzynarodowa prowadzona jest w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia dodatkowych dokumentów zgodnie z wymaganiami projektu oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu udziału w projekcie.

 • Program i cele kształcenia

  Wiedza
  Świadomość i pogłębione zrozumienie istoty działań twórczych oraz poszerzenie kontekstu pracy projektanta i artysty poprzez przywołanie współczesnych wyzwań społecznych, politycznych, gospodarczych oraz prezentację aktualnych praktyk w obszarze działań partycypacyjnych.

  Umiejętności badawcze i analityczne
  Umiejętność tworzenia, rozwijania i kontynuowania idei, analizowania i krytycznej oceny informacji, wykazywania się świadomością wizualną i estetyczną, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji podczas realizowanych projektów.

  Kompetencje warsztatowe
  Umiejętność prezentowania pomysłów i rozwiązań poprzez świadomy dobór materiałów, procesów, technik, oraz eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka.

  Krytyczne zaangażowanie
  Umiejętność skutecznej komunikacji z publicznością z użyciem środków wizualnych, werbalnych i materialnych.

  Uczenie się indywidualnie i w grupie
  Wytyczanie własnej drogi projektowej/artystycznej poprzez samodzielne formułowanie wyzwań projektowych, niezależne podejmowanie decyzji.
  Umiejętność pracy grupowej oraz rozwijanie kompetencji społecznych w trakcie realizacji projektu grupowego.
  Umiejętność analizowania efektów pracy poprzez pogłębioną refleksję (nacisk na zdobywanie wiedzy i doświadczeń).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.