Pracownia sztuk wizualnych

Pracownia do wyboru o 30-letniej tradycji. Od 2009 roku przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku na kierunku wzornictwo oraz pracownia do wyboru dla studentów na II roku Wydziału Projektowego. Pracownia stwarza możliwość pogłębiania wiedzy, poszerzania i doskonalenia umiejętności oraz wspomagania problematyki dyplomowej studentom studiów II stopnia (magisterskich). Celem pracowni jest tworzenie możliwości rozwoju osobowości twórczej studentów – kształtowanie umiejętności posługiwania się formą plastyczną w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowej; rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i świadomości plastycznej – uświadomienie genezy znaków plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka wizualnego; tworzenia warunków do kształtowania indywidualnych postaw twórczych oraz skali wartości estetycznych – wspomaganie intuicyjnych działań plastycznych świadomymi racjonalnie motywowanymi decyzjami. Podstawową formę kształtowania w fazie wstępnej stanowi studium bezpośrednie w postaci ćwiczeń interpretacyjnych oscylujących od analizy do syntezy. Formą uzupełniającą są ćwiczenia kompozycyjne i szkice. W latach wyższych student decyduje o swoich wyborach i drodze własnego rozwoju twórczego. Od II roku studenci mogą realizować się w formie malarskiej, rysunkowej, w działaniach przestrzennych i przy użyciu mediów elektronicznych. Ukierunkowanie doświadczeń następuje poprzez wykłady wprowadzające i podsumowujące, korekty i przeglądy indywidualne, dyskusje oraz przeglądy zbiorowe – stopniowanie trudności z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Prace studentów były wielokrotnie eksponowane w galeriach poza uczelnią.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.