Pracownia projektowania dla tożsamości

W Pracowni Projektowania dla Tożsamości podejmowane są działania mające na celu uświadomienie studentom ich roli jako projektantów odpowiedzialnych za współuczestniczenie w procesie kształtowania tożsamości miejsca w ujęciu przestrzennym, kulturowym i społecznym.
Podejmowane zagadnienia są realizowane w trzech modułach programowych, uwzględniających wiedzę z obszarów: projektowania tożsamości wizualnej, projektowania wystaw, kształtowania otoczenia, projektowania doświadczeń oraz budowania narracji.
Pierwszy dotyczy budowania tożsamości marki i obejmuje analizę przedmiotu i jego kontekst, projekt znaku i logotypu, aplikację znaku w przestrzeni z możliwością transformacji kształtu znaku dla dwu i trójwymiarowych nośników identyfikacji, a także pełną dokumentację projektu.
Drugi dotyczy projektowania cyfrowych i przestrzennych nośników informacyjno-promocyjnych i koncentruje się wokół umiejętnego odczytywania wartości kulturowych oraz efektywnego i oryginalnego przekazywania treści.
Trzeci stanowi kontynuację wcześniej podjętych zagadnień z uwzględnieniem projektowania całościowych systemów tożsamości wizualnej i ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej (miejskiej, wystawienniczej).
Celem kształcenia jest zwrócenie uwagi studentów na wartości tkwiące w rodzimej kulturze, poznawanie własnej tożsamości, zachęcenie do czerpania inspiracji z lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W programie nauczania podkreślane są także aspekty projektowania zrównoważonego: szacunek dla lokalnych społeczności i środowiska.
Program pracowni zakłada współpracę z podmiotami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami, fundacjami, firmami), dając możliwość weryfikacji umiejętności projektowych w kontaktach z klientem i w konkretnych warunkach.

Student w pracowni rozwija umiejętności:
– pogłębionej analizy zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego i historycznego;
– odczytywania wartości budujących tożsamość pod względem formalnym, funkcjonalnym i semantycznym;
– formułowania wyzwania projektowego, zawierającego założenia i zakres projektowy;
– budowania narracji oraz doboru adekwatnych mediów i nośników identyfikacji;
– interpretacji wartości i treści abstrakcyjnych we własnych projektach za pomocą współczesnego języka wizualnego;
– kreatywnego rozwiązania zagadnienia projektowego (poszukiwanie alternatywnych, oryginalnych rozwiązań);

 • Kierownik

  Anna Pohl

  • doktor sztuki
  • adiunkt
  • Kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej
  • doktor sztuki
  • adiunkt
  • Kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej
 • Pozostałe osoby w pracowni

  Katarzyna Pełka-Bura

  • dr sztuki
  • adiunkt
  • ukończyła Design Management na SGH/IWP, ma doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami marek na rynek oraz organizacją festiwali projektowych, współwłaścicielka studia Wzorro Design
  • dr sztuki
  • adiunkt
  • ukończyła Design Management na SGH/IWP, ma doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami marek na rynek oraz organizacją festiwali projektowych, współwłaścicielka studia Wzorro Design

  Martyna Piątek

  • magister sztuki
  • asystent
  • magister sztuki
  • asystent
 • Projekt Wełna

  tytuł projektu: Wełna jako czynnik więziotwórczy i kulturotwórczy w kontekście pasterstwa.
  cel projektu: Opracowanie koncepcji wystawy – opracowanie treści, narracji oraz aranżacji przestrzennej
  studenci: wzornictwo (ASP Katowice), etnologia i antropologia kulturowa (UŚ)
  prowadzący: dr hab. Anna Drożdż, dr Katarzyna Marcol (UŚ), dr Anna Pohl, Katarzyna Pełka-Bura (ASP Katowice)
  data realizacji: marzec – czerwiec 2020

  strona projektu

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.