Pracownia intermediów i technik cyfrowych

„Otwarte jednak pozostaje pytanie — cóż po grafice pozostało? Niewątpliwie — pozostał obraz... Jest to wszakże obraz, który dzisiaj prezentuje sam siebie i własne dzieje. W dalszej zaś kolejności — i nie jest to hierarchia przypadkowa — reprezentuje on — i na swój sposób powiela — dzieje grafiki w ogóle, a w tym samą matrycę oraz jej ideę. Odbijanie zatem pozyskało nowy wymiar....“. — Roman Lewandowski

Grafika współczesna, tak samo jak większość dziedzin sztuk wizualnych, ulega ciągłym przemianom, spowodowanym wzrostem znaczenia technologii i jej wpływu na kulturę i życie jednostki. Przedstawienie obrazowane weszło w fazę całkowitej digitalizacji, zmieniając tym samym tradycyjne myślenie o obrazie. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach tożsamość grafiki podlega nieustannemu redefiniowaniu. Jej wkroczenie na terytorium nowych mediów przewartościowało sposób percepcji.

Odwołując się do tekstu krytyka sztuki Romana Lewandowskiego, do wystawy Ewokacja grafiki, paradoksalnie, to co zostaje po grafice, to właśnie obraz. Tym bardziej uzasadniony w świecie, który jest zalewany jego nadprodukcją. Działania w obrębie intermediów są pretekstem do postawienia wielu pytań o zasadność tworzenia sztuki w ponowoczesnym świecie oraz o rolę artysty w wyznaczaniu nowych horyzontów. Intermedia i techniki cyfrowe dotykają zagadnień na styku wartościowania i wciągania odbiorcy w nową przestrzeń dyskursu. Intermedia w obszarze obrazu są realizowane na różnych poziomach: interpersonalnym, publicznym, wirtualnym, społecznym, interaktywnym, naukowym, badawczym. Unika się jednoznaczności formalnej i koncepcyjnej. Dba się o dobór mediów, narzędzi cyfrowych i przestrzeni, jakość techniczną, dokumentację działań.

Niektóre realizowane w pracowni dotąd tematy to: wirtualność, tautologia, koncepcja/proces, iluzja, gra, kodowanie/pismo/zapis, grafika/przestrzeń/dźwięk, grafika/przestrzeń/taniec, świat/wszechświat, znak, światło, forma statyczna/dynamiczna, energia, bieguny, codex mundi, ars ludens.

Kształcenie w pracowni intermediów i technik cyfrowych w oparciu o współczesną sztukę, współczesną grafikę eksperymentalno-intermedialną, współczesne idee i szeroko pojęty warsztat, przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, wspomaga rozwój twórczy, kreatywność, inwencję i odpowiedzialność.

Dariusz Gajewski

  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni

Jakub Cikała

  • doktor sztuki
  • adiunkt
  • doktor sztuki
  • adiunkt

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.