Martin Newth 2018/2019

Looking and re-looking. Hybrid Processes and the Nature of the Encounter.

Zajęcia w Pracowni Międzynarodowej w semestrze letnim 2019 były prowadzone przez Martina Newth, dyrektora programowego Chelsea College of Arts z Londynu ze wsparciem asystenta dr hab. Paweł Mendrek, prof. ASP. W zajęciach uczestniczyła dziewięcioosobowa grupa studentów Wydziału Artystycznego. Program zakładał krytyczną postawę twórczą i eksperymentalne podejście do multimediów i technik analogowych z zakresu filmu i fotografii. Zajęcia od samego początku były prowadzone w formie dialogu opierającego się w głównej mierze na prezentacjach, wymianie poglądów i dyskusjach. Wspólne korekty i krytyczny dyskurs stały się osią procesu dydaktycznego, co zostało wyjątkowo dobrze przyjęte przez naszych studentów. Głównym zadaniem było przygotowanie wspólnej wystawy w Sali Otwartej ASP. 

 • Program

  Wiodącym celem zajęć jest rozwijanie u studentów umiejętności:

  • przyczyniania się w sposób odpowiedzialny, z pozycji praktykującego twórcy, do projektowania przestrzeni narracyjnych;
  • uczestniczenia w złożonych projektach multidyscyplinarnych w sposób zorganizowany i twórczy;

  Główne efekty kształcenia

  Wiedza przedmiotowa - Świadomość i pogłębione zrozumienie istoty działań twórczych; sieci międzynarodowe i lokalne oraz współczesne trendy w sztuce partycypacyjnej.

  Umiejętności badawcze i analityczne - Umiejętność tworzenia, rozwijania i kontynuowania idei, analizowania i krytycznej oceny informacji, wykazywania się świadomością wizualną i estetyczną, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach zadanych oraz własnych projektów.

  Kompetencje warsztatowe - Umiejętność prezentowania pomysłów i rozwiązań poprzez świadomy dobór materiałów, procesów, technik, oraz eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka.

  Krytyczne zaangażowanie - Umiejętność skutecznej komunikacji z publicznością ekspercką i nieekspercką z użyciem środków wizualnych, werbalnych i fizycznych; inteligencja emocjonalna.

  Uczenie się indywidualnie i w grupie - Umiejętność pracy samodzielnej oraz grupowej przy tworzeniu, prowadzeniu i zakończeniu projektu w ramach założonego harmonogramu, oraz umiejętność analizowania efektów pracy.

 • HEADING  SOUTH

  Daty: 24/31 Maja

  Miejsce: Sala Otwarta, ASP Katowice

  Heading South to wystawa, będąca kulminacją trwającej cały letni semestr, Pracowni międzynarodowej zatytułowanej "Looking and Re-looking: Hybrid Processes and the Nature of the Encounter". Eksperymentalne wykorzy- stanie technologii (zarówno nowych, jak i starych) oraz analiza procesu twórczego są przedmiotem naszych dyskusji od początku marca 2019 roku. Grupa 9 artystów opracowała nowe prace i współpracowała nad każdym aspektem wystawy. Jej tytuł, Heading South, implikuje więcej niż jedno znaczenie. Geograficzny charakter tego terminu jest wyrazem wspólnej troski, w której aparat pełni funkcję poruszającego się oka, siatki terenui badania relacji między ciałem, krajobrazem i pamięcią. W prezentowanych tu pracach akt mapowania jest czymś więcej niż tylko przeglądem kartogra- fii terenu. Wyróżnia go zanurzenie w krajobrazie i motywacja do głębokie- go połączenia z atmosferą lub nastrojem charakterystycznym dla specyfiki postindustrialnego Śląska. I to właśnie ta dominująca estetyka, to drugi aspekt, na który wskazuje tytuł. Według słownika Farflex Free Dictionary „to Head South" jest idiomem, który ma trzy definicje: 1, Uciec; zniknąć lub przepaść. 2, Upaść lub spaść; deprecjonować; utracić jakość lub wartość.3, przerwać pracę lub funkcjonowanie; rzucić pracę, zawieść lub rozpaść się. Opisy te wydają się wyłapywać atmosferę i naturę poszczególnych krajobrazów, na które artyści zdecydowali się zwrócić naszą uwagę. Kie- dy zapytałem grupę o motywacje polityczne stojące za zgłębianiem tego rodzaju tematyki, zwrócono mi uwagę, że nie jest to nastrój polityczny, ale "nastrój śląski", coś bardziej zakorzenionego w doświadczeniu dorastania w tym konkretnym punkcie historii w tej konkretnej części Europy. Kolejnym aspektem, który bada wystawa, jest charakter spotkania z dzie- łem sztuki. Tu wracamy do aktu nawigacji. Spotkanie z tą wystawą to takie, w którym widz jest zachęcany do eksploracji. Sposób ekspozycji podkreśla fizyczną naturę dzieła i silnym oddziaływaniu dźwięku, obrazu i materiału. Większość obrazów, z którymi stykamy się na co dzień, prosi się o odczyta- nie z powierzchni ekranów, ale tutaj prace zachęcają do bardziej fizyczne- go, być może cielesnego, materialnego zaangażowania. Tak więc „Heading South” pomimo swoich konotacji dostarcza sugestywnego doświadczenia, które jest równie wzniosłe, jak i absorbujące.

  Martin Newth Maj, 2019

   

   

  tłumaczenie: Jakub Padula

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.