Rekrutacja

2019

Wzornictwo – studia I stopnia


 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2019 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2019.


  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Opłaty


  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy


  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

  Pliki do pobrania


  Kontakt


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  20.05 - 17.06.2019 włącznie (godz. 0.00 - 23.59)

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2019 (poniżej)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć skan orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin


  Miejsce


  Wymagane dokumenty
  Opłaty

  Termin

  Do 17.06.2019 godz. 23.59

  Wysokość opłaty

  150 zł lub równowartość  w EURO lub USD /na podstawie  średnioważonego kursu tych walut w złotych NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano opłaty/.

  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. 


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  24-27.06.2019 (zgodnie z harmonogramem otrzymanym przy rejestracji elektronicznej)

  Miejsce

  ul. Raciborska 37

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego i rozmowa kwalifikacyjna

   

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  28.06.2019 godz. 12.00

  Miejsce

  ul. Koszarowa 17, ul. Raciborska 37

   Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu poprzez system IRK oraz tablice ogłoszeń.

   


  II etap

  Termin

  1-2.07.2019

  Miejsce

  ul. Raciborska 37

  Forma

  1.07.2019 godz. 9.00 - 14.00 - rysunek - studium postaci lub martwej natury
  2.07.2019 godz. 9.00 - 14.00 - zadania kierunkowe – zestaw ćwiczeń praktycznych, których celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata, zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności konstrukcyjnych, manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji procesów i pojęć

   

   

   


 • Wyniki

  Termin

  5.07.2019 godz. 15.00

  Miejsce

  System IRK oraz tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  oraz
  Tablica ogłoszeń
  ul. Raciborska 37


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.