Rekrutacja

2018

Wzornictwo – studia I stopnia

  • Przygotowanie

    Warunki naboru

    Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2018 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2018.


    Kurs przygotowawczy

    Terminy

    Sobota i niedziela

    Miejsce

    Raciborska 50

    Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
    Więcej o kursie przygotowawczym


    Konsultacje

    Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

    Pliki do pobrania


  • Rekrutacja

    Rejestracja

    Terminy

    21 maja – 13 czerwca 2018

    Wymagane dokumenty

    Zgodnie z uchwałą nr 14/2017 (par. 8)

    Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

    Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

    Pliki do pobrania


    Dostarczanie dokumentacji

    Termin

    15 – 21 czerwca 2018

    Miejsce

    ul. Koszarowa 19
    pokój 008
    9.00–15.00


    Opłaty

    Kandydaci na studia wnoszą opłaty na indywidualne konto.


  • Egzamin

    I etap

    Termin

    25 – 28 czerwca 2018

    Forma

    Prezentacja dorobku plastycznego i rozmowa kwalifikacyjna

    Egzamin składa się z dwóch części:

    • Prezentacja dorobku plastycznego – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe –  podpisane imieniem i nazwiskiem, nie przekraczające 20 sztuk (0 – 5 pkt). 
    • Rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 – 25 pkt). 

    Maksymalna punktacja  I etapu – 30 pkt,  minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu egzaminu wynosi 16 pkt, w tym: minimum 1 punkt za prezentację dorobku plastycznego oraz minimum 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

    Pliki do pobrania


    Ogłoszenie wyników I etapu

    Termin

    29 czerwca 2018 godz. 14.00

    Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu: lista na tablicy ogłoszeń Dziekanat Wydziału Projektowego ul. Koszarowa 19 oraz ul. Raciborska 37

     


    II etap

    Termin

    2 – 3 lipca 2018

    Miejsce

    Tablica ogłoszeń
    Dziekanat Wydziału Projektowego
    ul. Koszarowa 19
    oraz 
    Tablica ogłoszeń 
    ul. Raciborska 37

    Forma

    Egzamin praktyczny

    Egzamin składa się z dwóch części:

    • Rysunku – studium postaci (0 – 40 pkt)
    • Zadań kierunkowych – zestaw ćwiczeń praktycznych, których celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata: zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej,  zdolności konstrukcyjnych, zdolności manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji pojęć i procesów (0 – 80 pkt)

    Maksymalna punktacja II etapu – 120 pkt,  minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 70.


  • Wyniki

    Termin

    11 lipca 2018 roku godz. 14.00

    Miejsce

    Tablica ogłoszeń
    Dziekanat Wydziału Projektowego
    ul. Koszarowa 19
    oraz
    Tablica ogłoszeń
    ul. Raciborska 37

    O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.