Rekrutacja

2018

Projektowanie graficzne – studia II stopnia, stacjonarne

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Soboty i niedziele

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Terminy

  Przed konsultacjami należy się zgłosić w Dziekanacie Wydziału Projektowego przy ul. Koszarowej 19.

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  2.08 - 10.09.2018

  Wymagane dokumenty

  ankieta osobowa
  oświadczenie kandydata
  dyplom ukończenia studiów I stopnia

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  1.09 - 10.09.2018

  Miejsce

  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  pokój 113
  9.00 – 15.00

  Wymagane dokumenty

  Dokumenty zgodnie z uchwałą nr 14/2017 (par. nr 8)


  Opłaty

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  12.09.2018

  Miejsce

  Sala 007
  ul. Koszarowa 19

  Forma

  Przegląd prac bez udziału kandydata

  Przegląd dorobku projektowo-artystycznego bez udziału kandydata.
  (0 – 40 pkt – minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 20).

  Prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję papierową i elektroniczną oraz powinno zawierać pracę dyplomową  licencjacką, inżynierską, magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu publikacji, jakości reprodukcji
  2. ocenę zawartości dorobku: ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.

  Oceniane będą następujące obszary:

  • grafika edytorska i typografia
  • multimedia i fotografia
  • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik)
  • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (część praktyczna i skrót części teoretycznej).

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  12.09.2018 o godz. 14.00

  Miejsce

  System IRK oraz
  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  Informacja w systemie IRK


  II etap

  Termin

  13.09.2018

  Miejsce

  sala 007
  ul. Koszarowa 19

  Forma

  Rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja

  Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących planowanym obszarem studiów – dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką.
  Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu egzaminu wstępnego wynosi 35, maksymalna – 60 punktów.

  Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie papierowej i ustnej. Całość powinna liczyć nie więcej niż 5–10 stron A4 (wraz z materiałem ilustracyjnym). Prezentacja może być uzupełniona formą elektroniczną, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. opis planowanej realizacji

  • dziedzina realizacji – część opisująca interesujący kandydata obszar zagadnień
  • zamierzony zakres realizacji
  • cel – użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane

  2. krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści
  3. formę prezentacji, autoprezentację


 • Wyniki

  Termin

  19.09.2018 o godz. 14.00

  Miejsce

  System IRK oraz
  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.