Rekrutacja

2019

Projektowanie graficzne – studia I stopnia, stacjonarne

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2019 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2019.


  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.


  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  20.05 - 19.06.2019 włącznie (godz. 0.00 - 23.59)

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z zał. do Zarządzenia nr 16/2019 (poniżej)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć skan orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

   

   

  Pliki do pobrania


  Opłaty

  Termin

  Do 19.06.2019

  Wysokość opłaty

  150 zł lub równowartość  w EURO lub USD /na podstawie  średnioważonego kursu tych walut w złotych NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano opłaty/.

  Kandydaci wnoszą opłatę na indywidualne konto studenta


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  26.06 - 1.07.2019 włącznie (zgodnie z harmonogramem otrzymanym przy rejestracji elektronicznej)

   

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego kandydata i rozmowa kwalifikacyjna

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

   3.07.2019

  Miejsce

  System IRK i tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

   


  II etap

  Termin

  4 - 9.07.2019 godz. 9.00 - 14.00

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Forma

  4.07.2019 - rysunek - studium postaci lub martwej natury
  5.07.2019 - malarstwo - studium postaci lub martwej natury
  8 - 9.07.2019 - kompozycja

   


 • Wyniki

  Termin

  11.07.2019 godz. 15.00

  Miejsce

  System IRK oraz tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.