Rekrutacja

2017

Projektowanie graficzne – studia I stopnia, stacjonarne

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.


  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Harmonogram konsultacji


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.pg1@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 – 21 czerwca 2017 / dostarczenie dokumentów w formie papierowej
  7 – 10 lipca 2017 /dostarczenie świadectwa dojrzałości przez kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości w roku 2017/

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  9:00–15:00

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 r. rejestrując dokumenty dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie 
  8. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej
  9. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury. 
  10. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  150 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto:
  w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze
  PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  26 – 29 czerwca 2017 

  Forma

  Prezentacja dorobku i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się dwóch części:

  • Prezentacja dorobku plastycznego – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe, podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk; przegląd prac odbywa się przy udziale kandydata (0 – 10 pkt)  
  • Rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz  zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 – 30 pkt)

  Kandydat zostaje dopuszczony do II etapu egzaminu wstępnego uzyskując minimum 16 punktów, w tym:
  minimum 3 punkty za przegląd dorobku plastycznego oraz
  minimum 13 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  30 czerwca 2017 roku godz. 14.00

  Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu: lista na tablicy ogłoszeń Dziekanat Wydziału Projektowego ul. Koszarowa 19

   


  II etap

  Termin

  3 – 6 lipca 2017 

  Forma

  Egzamin praktyczny

  Egzamin składa się z 3 części:

  • Rysunek – studium postaci (0 – 30 pkt),
  • Malarstwo – studium martwej natury (0 – 20 pkt),
  • Kompozycja – przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu, (0 – 60 pkt)

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu – 70, maksymalna – 110 punktów.


 • Wyniki

  Termin

  11 lipca 2017 roku

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.