Rekrutacja

2019

Projektowanie graficzne – studia I stopnia, stacjonarne

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2018 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2019.


  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach. • Rekrutacja

  Rejestracja

  Wymagane dokumenty

  ankieta osobowa i oświadczenie kandydata

  Szczegółowe harmonogramy w przygotowaniu.

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

   

   


  Dostarczanie dokumentacji

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 108
  9.00–15.00


  Opłaty

  Kandydaci wnoszą opłatę na indywidualne konto studenta


 • Egzamin

  I etap

  Forma

  Prezentacja dorobku i rozmowa kwalifikacyjna


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

   

   


  II etap

  Termin  Forma

  Egzamin praktyczny

   


 • Wyniki

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.