Zapomoga

Zapomoga w roku akademickim 2017/18

Zapomoga przysługuje studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. 

Kompletne dokumenty stypendialne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego lub zapomogi. Jeśli wnioski o stypendia lub zapomogę zostaną złożone po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do czerwca stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.

Wnioski o stypendia wraz z załącznikami oraz  wniosek o zapomogę można pobrać ze strony internetowej. Prosimy o druk dwustronny dokumentów.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy składać w :

- dziekanacie Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, pokój nr 006 /kierunek: grafika, specjalność: grafika warsztatowa, kierunek: malarstwo/ w godz.10.00 – 14.00, z wyjątkiem czwartku oraz soboty i niedzieli

- dziekanacie Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, pokój nr 113 /kierunek: grafika, specjalność: projektowanie graficzne, kierunek: wzornictwo/w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem czwartku oraz soboty i niedzieli.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów socjalnych udzielają:

Dziekanat Wydziału Artystycznego : mgr Karina Żmudzińska, kzmudzinska@asp.katowice.pl

Dziekanat Wydziału Projektowego: mgr Dominika Zapał, dzapal@asp.katowice.pl

Warunkiem jest złożenie kompletu dokumentów w określonym terminie.

Dokumenty o zapomogę kompletne, składane w dziekanacie do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca będą podstawą do wydania decyzji o przyznaniu zapomogi. Jeśli wniosek o zapomogę zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, począwszy od listopada do czerwca zapomoga będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy składać w swoim dziekanacie:

 • studenci kierunku grafika specj. grafika warsztatowa, kierunku malarstwo, Wydział Artystyczny, ul. Raciborska 50
 • studenci kierunku grafika specj. projektowanie graficzne, wzornictwo, Wydział Projektowy, ul. Koszarowa 19
 • Termin i miejsce wydania decyzji

  Decyzje dotyczące zapomóg wydawane są w odpowiednich Dziekanatach po Zebraniu Wydziałowych Komisji Stypendialnych.

  Warunkiem otrzymania zapomogi jest:

  • otrzymanie pozytywnej decyzji
  • podpisanie i odbiór decyzji przez studenta

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.