Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rok akademicki 2019/20

Po rozpatrzeniu wniosków studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostały przyznane stypendia rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach / Zarządzeniu nr 48 Rektora ASP w Katowicach z dnia 7 listopada 2019 r./.Wysokość stypendium została określona w Zarządzeniu nr 50/2019 r. Rektora ASP w Katowicach.

Wypłata stypendiów: socjalnych, zwiększenia stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg za miesiąc październik i listopad nastąpiła 27. listopada br. Wypłata stypendiów rektora dla studentów za miesiąc październik, listopad, grudzień nastąpi d0 9 grudnia br . Stypendia będą wypłacane na konto osobiste studenta.Natomiast wypłaty stypendiów w następnych miesiącach nastąpi  – do 15. dnia miesiąca za dany miesiąc. Stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020 wypłacane będą przez dziewięć miesięcy dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje dwa semestry / tj od października 2019 do czerwca 2020 r./ Dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje jeden semestr stypendia będą wypłacane przez pięć miesięcy / tj. od października 2019 r. do lutego 2020 r./

W związku z tym lista rankingowa dot. stypendiów rektora dla studentów w semestrze letnim ulegnie zmianie/ kierunek projektowanie graficzne oraz wzornictwo/. Studenci , którzy nie złożyli wniosków w semestrze zimowym/ dotyczy wszystkich kierunków/ mogą to zrobić w semestrze letnim, jednak zasady oceny wniosków pozostaną niezmienne tj. liczy się średnia ocen oraz osiągnięcia z roku akademickiego 2018/2019/ od 1.10.2018 do 30.09.2019/.

Decyzje dot. przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów studenci będą mogli odbierać w Dziale Nauczania ul. Raciborska 37.

Katowice, 29 listopada 2019 r.                                                                                                               Zasady przyznawania stypendium Rektora znajdują się w załącznikach poniżej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.