Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Studenci składają wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia narok akademicki 2018/2019 wraz z załącznikami odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Artystycznego i Dziekanacie Wydziału Projektowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9. października 2018 r. w godzinach pracy dziekanatów.
Wniosek musi być wypełniony starannie oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wnioski do wypełnienia (do wyboru w formacie DOCX – aktywny formularz, RTF lub PDF), na rok akademicki 2018/2019, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce "Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/ Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019, po otworzeniu na końcu są pliki "do pobrania".
Kwestie przyznawania ww. stypendium regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

W dalszej kolejności wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie lub negatywnie przez Rady Wydziałów najpóźniej do 10. października br. do godz.14.00, a następnie przekazane Rektorowi w terminie do 10. października br. najpóźniej do godz. 16.00.

Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię Rady Wydziału, Rektor prześle Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie najpóźniej do 12 października br.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.