Wydział projektowy

Praktyka zawodowa w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Projektowym

 • Harmonogram przygotowania i oddawania dokumentacji praktyk

  Student, po skontaktowaniu się z firmą, w której będzie odbywał praktykę zawodową, przesyła koordynatorowi drogą mailową następujące informacje:

  Dane miejsca w którym będzie odbywał praktykę

  • pełna nazwa firmy
  • adres firmy
  • nr tel., e-mail, NIP, regon 
  • imię i nazwisko kierownika firmy
  • imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę w firmie
  • czas trwania praktyk (od kiedy do kiedy)

  Swoje dane

  • imię i nazwisko
  • adres
  • telefon kontaktowy
  • kierunek i typ studiów

  Student wykazuje koordynatorowi dokument ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) na okres planowanej praktyki (należy przesłać skan dokumentu).

  Powyższe dane oraz dokument ubezpieczenia należy przesłać koordynatorowi drogą mailową najpóźniej do 31 maja 2017 r.

  Koordynator przygotowuje dokumenty praktyk (2 kopie skierowania, 2 kopie porozumienia, 1 kopia dzienniczka) i przesyła je do dziekanatu. Po podpisaniu przez Dziekana Wydziału Projektowego dokumentacja oczekuje na studenta w dziekanacie.

  Student odbiera dokumentację praktyk i zanosi ją do zakładu pracy.

  Podpisane i wypełnione dokumenty (jedną kopię skierowania i porozumienia oraz wypełniony dzienniczek praktyk) zabiera ze sobą i składa w dziekanacie do 22 września.

  Koordynator praktyk przygotowuje kartę osiągnięć studenta i dokonuje wpisu zaliczenia praktyki zawodowej w indeksie do 30 września.

  Uwagi:

  1. W dokumencie skierowania na praktykę jest zamieszczone oświadczenie studenta, pod którym student składa swój podpis wraz z datą rozpoczęcia praktyki.
  2. W razie niemożliwości zrealizowania praktyki do końca września 2017 roku student ma obowiązek poinformować o tym koordynatora oraz napisać i złożyć do 30 września podanie do Dziekana Wydziału Projektowego o przedłużenie czasu praktyk. Jest to możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, które muszą zostać opisane w podaniu.

  Dział Nauczania dysponuje listą instytucji, w których studenci do tej pory odbywali praktyki. Student może skorzystać z naszej podpowiedzi, ale może wybrać dowolną instytucję (zgodną z profilem) do realizacji programu praktyk zawodowych.

 • Praktyka zawodowa za granicą

  Jeżeli student chce odbyć praktykę zawodową za granicą postępuje zgodnie z załącznikiem
  Załącznik nr 6 do „Zasad kierowania za granicę” umieszczonym na stronie akademii.
  (kontakt: Agnieszka Czardybon)

 • Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia lub już odbytych praktyk

  Jeżeli student w ciągu ostatnich trzech lat był zatrudniony (umowa o pracę/umowa zlecenie) lub w ciągu ostatnich dwóch lat odbył praktykę w zawodzie, zgodnie z profilem praktyki zawodowej i w analogicznym wymiarze czasu, może na podstawie zaświadczenia z takiego miejsca pracy zaliczyć praktykę zawodową.

  Zaświadczenie musi zawierać:

  • dokładną informację o zajmowanym stanowisku i wykonywanej pracy – potwierdzone przez zakład pracy
  • tygodniowy wymiar godzin,
  • informację o okresie zatrudnienia,
  • dane firmy (nazwa i adres, nr tel., e-mail, NIP, regon; imię i nazwisko kierownika firmy oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby koordynującej praktykę)
  • potwierdzenie odbycia praktyki

  Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią i podpisem dyrektora firmy.
  Taki sposób zaliczenia praktyki musi być zgłoszony koordynatorowi
  uzupełniony podaniem do Dziekana Wydziału Projektowego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.