100/Stu – 100 studentów ASP w Katowice podejmuje staże zawodowe

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 • O projekcie

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
  Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”
  Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

  Tytuł projektu:

  „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe”

  Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2019 r.

  Wartość projektu: 1 385 832,00 zł

  Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności praktycznych o min. 20% w obszarze projektowania graficznego i wzornictwa 100 os. (78K/22M) studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich Wydziału Projektowego ASP w K-cach poprzez ich uczestnictwo w wysokiej jakości 3 m-ych stażach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa do końca IX.2019 r.

  Grupa docelowa: Stażem zostanie objętych 30% studentów kształcących się na Wydziale Projektowym kierunkach: Grafika i Wzornictwo.  Dla Grupy docelowej uczestnictwo w stażach będzie przede wszystkim szansą na nabycie wymaganych kompetencji zawodowych, budowaniem własnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, poznaniem oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników.

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe” zapewnia:

  • wynagrodzenie Stażysty/ki oraz pokrycie niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW
  • wynagrodzenie Opiekunów stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
  • pokrycie kosztów materiałów pomocniczych – zużywalnych dla stażysty,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki (w przypadku zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
  • pokrycie kosztów jednorazowego dojazdu tam i z powrotem do miejsca stażu dla osób, którym zapewnione zostanie zakwaterowanie
  • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania
 • Dla studenta

  Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (na dzień pierwszych działań projektowych tj. szkoleń przed rozpoczęciem stażu, nie mogą być zatrudnione), które w trakcie rekrutacji posiadają status studenta i mogą zadeklarować dyspozycyjność w terminie odbywania stażu.

  Wstępna weryfikacja kandydatów przebiegać będzie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Formalne:
   student/-tka studiów I stopnia:
  • II roku (IV semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • III roku (V-VI semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • IV roku (VII semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • II roku (IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • III roku (V-VI semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • IV roku (VII semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego.

   student/-tka studiów II stopnia:
  • I roku (I-II semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • II roku (III-IV semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • I roku (I-II semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego

   student/-tka studiów stacjonarnych.

  1. Dodatkowe:
  • Osoba znajdująca się na ostatnim semestrze studiów – 5 pkt,
  • Osoba znajdująca się na przedostatnim semestrze studiów – 3 pkt,
  • Osoby z niepełnosprawnościami – poświadczenie stosownym orzeczeniem – 5 pkt.
  • Ocena motywacji do odbycia stażu – 20 pkt.
  • Ocena planów dalszego rozwoju – 10 pkt.

  4. Dodatkowe uzupełniające:

  1. Osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca dyspozycyjność gwarantującą prawidłową realizację Stażu – potwierdzone pisemnym oświadczeniem
  2. Uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający staż – potwierdzony pisemnym oświadczeniem

  Proces rekrutacji

  W wyniku weryfikacji zgłoszeń powstanie lista rankingowa (główna oraz rezerwowa) kandydatów na staż. W przypadku rezygnacji ze stażu do udziału w projekcie zaproszona może zostać kolejna osoba z listy rezerwowej.

  Studenci/studentki, po otrzymaniu informacji o formalnym zakwalifikowaniu się do Projektu, rozpoczną procesy rekrutacyjne u Pracodawców, według zasad określonych w Programach Stażowych. Ostateczna informacja o przyjęciu na staż nastąpi po uzyskaniu informacji zwrotnej od Pracodawcy na temat wyników postępowania rekrutacyjnego.

  W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

  Dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do Biura Projektów:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Portfolio (w wersji elektronicznej, max 5 mega)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

 • Dla pracodawcy

  Zapraszamy do rekrutowania Stażystów do Państwa firmy, spośród Studentów i Studentek Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, studiujących na Wydziale Projektowym na kierunkach: Grafika, Wzornictwo.

  ASP Katowice zapewnia w ramach projektu:

  • wynagrodzenie Stażysty/ki oraz pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW,
  • wynagrodzenie dla Opiekunów stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
  • pokrycie kosztów materiałów pomocniczych niezbędnych w pracy stażysty,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki (w przypadku zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),
  • pokrycie kosztów jednorazowego dojazdu tam i z powrotem do miejsca stażu dla osób, którym zapewnione zostanie zakwaterowanie,
  • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca stażu zlokalizowaneg poza miejscem zamieszkania Stażysty.

  Jak można zaprosić stażystę/tkę do firmy?

  Wystarczy złożyć swoją ofertę, jako Pracodawca, przedstawiając Program Stażu, o który będą aplikować nasi Studenci i Studentki. Mogą Państwo złożyć jedną ofertę (tzn. program stażu) na wybrany kierunek lub dwie oferty na obydwa kierunki (GRAFIKĘ i WZORNICTWO), w zależności od Państwa zapotrzebowania i możliwości.

  Jak dołączyć do Projektu?

  Pierwsza tura Rekrutacji Pracodawców do Staży, odbywających się w terminie maj 2018 – lipiec 2018, trwa od 12 do 20 marca 2018 roku. Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej https://asp.katowice.pl/dla-studenta/biuro-karier/program-stazowy.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod adresem mailowym: staze@asp.katowice.pl

  Staże realizowane są w ramach projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe” ASP w Katowicach, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 • Wyniki I tury naboru do programu stażowego

  Lista studentów zakwalifikowanych do Programu Stażowego w I turze naboru wraz z uzyskaną punktacją. Skład komisji oceniającej: Anna Bereś, Małgorzata Mucha, Andrzej Klisz, Marcin Nowrotek.

  Student - Nr. albumu / punktacja
  1474 PG/30 pkt.
  1468 PG/35 pkt.
  1471 PG/30 pkt.
  1632 PG/35 pkt.
  1472 PG/35 pkt.
  1462 PG/35 pkt.
  1469 PG/35 pkt
  1384 PG/30 pkt.

  1489 WZ/35 pkt.
  1491 WZ/30 pkt.
  1487 WZ/35 pkt.
  1483 WZ/35 pkt.
  1488 WZ/35 pkt.
  1493 WZ/30 pkt.

  Lista firm zakwalifikowanych do I tury programu stażowego i uzyskana punktacja

  Firma 01/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 02/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 03/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 04/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 05/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 06/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 07/03/2018  - 0 pkt.
  Firma 08/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 09/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 10/03/2018  - 12 pkt.
  Firma 11/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 12/03/2018  - 12 pkt.
  Firma 13/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 14/03/2018  - 10 pkt.
  Firma 15/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 16/03/2018  - 10 pkt.
  Firma 17/03/2018  - 30 pkt.

      

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.