Urlop pracownika

 • Wypełnienie wniosku

  Pracownik pobiera i wypełnia wniosek urlopowy ze strony www (druki do pobrania) lub w Dziale Spraw Pracowniczych.

  Wypełniony wniosek urlopowy Pracownik przedkłada do podpisu w następującej kolejności: 

  1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim - Bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Kanclerz.
  2. Nauczyciel akademicki - Kierownikowi Katedry, Dziekanowi właściwego Wydziału oraz Rektorowi.
 • Ważne informacje

  Czas pracy nauczyciela akademickiego jest wyznaczany zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

  Nauczyciel Akademicki zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w czasie proporcjonalnym do wymiaru etatu w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.

  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

  Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

  Pracownik jest zobowiązany ustalić zastępstwo w dniach zaplanowanego urlopu przypadających na odbywanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem zajęć.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.