Rekrutacja

2017

Wzornictwo – studia I stopnia, niestacjonarne – II tura – rekrutacja bezpośrednia: 28 sierpnia – 11 września 2017 r.

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej informacji o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017

   II tura rekrutacji – rejestracja elektroniczna nie jest wymagana

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.w@asp.katowice.pl

   

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 czerwca – 12 lipca 2017 / I tura
  28 sierpnia – 11 września 2017 / II tura

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  10:00–15:00

  Podczas rekrutacji bezpośredniej należy dostarczyć do następującą dokumentację:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 5. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  6. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie 7. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej
  7. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.
  8. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury.
  9. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.


  Opłaty

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia wnoszą opłaty na konto:
  w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze
  PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 / I tura
  12 – 14 września 2017 / II tura

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z dwóch części:

  • Prezentacji prac plastycznych, domowych/dorobku plastycznego – przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych  i projektowych – podpisanych  imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0 – 15 pkt)
  • Rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 – 25 pkt)

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych  domowych/ dorobku plastycznego;
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  17 lipca 2017 /I tura
  15 września 2017 roku / II tura

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  oraz
  Tablica ogłoszeń
  ul. Raciborska 37

  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.


 • Wyniki

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  oraz
  Tablica ogłoszeń
  ul. Raciborska 37

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

  Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.