Rekrutacja

zapraszamy!

Środowiskowe studia doktoranckie

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych to trzyletnie studia w systemie stacjonarnym. Doktoranci realizują program studiów, prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe pod kierunkiem opiekuna artystycznego, mają możliwość uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 758 77 45 oraz pod adresem e-mail: studia_doktoranckie@asp.katowice.pl

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  opisane są w Uchwale nr 7/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 26. kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyjmowania oraz zakresu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów trzeciego stopnia – środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


  Konsultacje

  Terminy

  Ustalane za pośrednictwem biura studiów doktoranckich.

  Indywidualne spotkania z wybranym opiekunem artystycznym - pedagogiem ASP w Katowicach posiadającym tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia.

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  18.06.2018 – 15.07.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 9.00 – 15.00
  oraz
  30.08. 2018 – 12.09. 2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 9.00 – 15.00

  Wymagane dokumenty

  1. Formularz 2. Życiorys 3. Kwestionariusz osobowy 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Przebieg studiów 6. Kserokopia dowodu tożsamości 7. Potwierdzenie opłaty

  W celu rejestracji kandydatury na studia III stopnia kandydat musi złożyć komplet dokumentów (wymagane dokumenty) oraz potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. 1. Życiorys 2. Kwestionariusz osobowy 3. Trzy fotografie o wymiarze 45x65mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle; 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych; 5. Suplement do dyplomu lub uwierzytelniony przez uczelnię dyplomującą kandydata opis studiów lub uwierzytelniony odpis z indeksu; 6. Poświadczona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego lub paszportu; 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne 8. Portfolio prac w formie papierowej i elektronicznej 9. Wykaz osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań profesjonalnych, dorobku artystycznego, projektowego, wystaw indywidualnych i udziału w wystawach zbiorowych, dokumentacji działań artystycznych, projektowych, realizacji projektów, staży, plenerów, stypendiów twórczych, udziału w ruchu artystycznym, itp. 10. Program studiów oraz zakres i kierunek projektu artystyczno – badawczego/projektowo-badawczego, skonsultowany z opiekunem (konspekt, założenia, kierunek badań – od 2 do 3,5 strony formatu A4) 11. Oświadczenie pedagoga ASP w Katowicach, posiadającego tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia, o gotowości sprawowania opieki naukowo – artystycznej nad kandydatem

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  18.06.2018 – 15.07.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 9.00 – 15.00
  oraz
  30.08. 2018 – 12.09. 2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 9.00 – 15.00

  Miejsce

  pokój 101 w budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice

  Wymagane dokumenty

  Dokumenty zostały wymienione w aktualnej Uchwale rekrutacyjnejna studia III stopnia.

  Kandydaci składają wraz z dokumentami: 1. portfolio prac w formie papierowej i elektronicznej; 2. wykaz osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań profesjonalnych, dorobku artystycznego, projektowego, wystaw indywidualnych i udziału w wystawach zbiorowych, dokumentacji działań artystycznych, projektowych, realizacji projektów, staży, plenerów, stypendiów twórczych, udziału w ruchu artystycznym itp.; 3. program studiów oraz zakres i kierunek projektu artystyczno-badawczego/projektowo-badawczego, skonsultowany z opiekunem (konspekt, założenia, kierunek badań, itp. – od 2 do 3,5 strony formatu A4; 4. oświadczenie pedagoga ASP w Katowicach, posiadającego tytuł profesora sztuk plastycznych lub stopień doktora habilitowanego sztuki, o gotowości sprawowania opieki naukowo – artystycznej nad kandydatem.


  Opłaty

  Termin

  Aby zostać dopuszczonym do egzaminu wstępnego na studia trzeciego stopnia należy wnieść opłatę egzaminacyjną przed rejestracją na egzamin wstępny, a najpóźniej w dniu złożenia wymaganych dokumentów t.j. w dniu rejestracji bezpośredniej kandydata.

  Wysokość opłaty

  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 wynosi 150 złotych (według aktualnego zarządzenia Rektora dot. odpłatności za egzamin wstępny).

  Kandydaci na środowiskowe studia doktoranckie wnoszą opłaty na konto: ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze: PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, zakres: GW/M/PG, poziom studiów: studia trzeciego stopnia, forma studiów: stacjonarne.


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  od 17. września 2018 r. do 20. września 2018 r.

  Miejsce

  Sala Senatu ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

  Forma

  autoprezentacja kandydata

  Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne jest prowadzone w formie konkursu. Konkurs jest jednoetapowy.
  Komisja rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną w formie autoprezentacji kandydata.


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  21. września 2018 r. godz. 11.00 - ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego i wywieszenie listy przyjętych na I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, projektowania graficznego.

  Miejsce

  Hol ASP w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

  Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi suma punktów uzyskanych za przedstawione podczas autoprezentacji kandydata:
  PORTFOLIO
  PROGRAM STUDIÓW ORAZ ZAKRES PROJEKTU ARTYSTYCZNO -BADAWCZEGO /PROJEKTOWO – BADAWCZEGO
  DOROBEK ARTSTYCZNY I WYKAZ OSIAGNIĘĆ.

   


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.