Rekrutacja

2018

Projektowanie graficzne – studia II stopnia, niestacjonarne, zaoczne

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  27.08 - 10.09.2018

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  27.08 - 10.09.2018

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  10:00–15:00

  Dokumenty zgodnie z uchwałą rekrutacyjną nr 14/2017 (par. 8)


  Opłaty

  Kandydaci na studia wnoszą opłatę egzaminacyjną na indywidualne konto.


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  12 - 13.09.2018

  Forma

  Przegląd prac z udziałem kandydata

  I etap egzaminu wstępnego to przegląd prac projektowo–artystycznych z udziałem kandydata.
  Maksymalna liczba punktów za przegląd prac: 15 punktów.

  Prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję papierową i elektroniczną oraz powinno zawierać pracę dyplomową licencjacką/inżynierską/magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

  Kryteria oceny obejmują:
  1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu publikacji, jakości reprodukcji
  2. ocenę zawartości dorobku ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.
  Oceniane będą następujące obszary:

  • grafika edytorska i typografia
  • multimedia i fotografia
  • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik) 
  • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (część praktyczna i skrót części teoretycznej). 

  Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących planowanym obszarem studiów. Koncentruje się wokół zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego  stopnia, a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką. Prezentacja zagadnień projektowych przedstawiona w formie ustnej, powinna być uzupełniona formą elektroniczną, a czas jej trwania nie dłuższy niż 15 minut. 

  Za tę część egzaminu można otrzymać maksymalnie 25 punktów.

  Minimalna liczba punktów do zdania egzaminu wstępnego to 15 punktów, w tym:

  •  minimum 5 pkt. za prezentację dorobku projektowo-artystycznego;
  •  minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.
 • Wyniki

  Termin

  17.09.2018 godz. 14.00

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego – lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia w I i II turze zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Koszarowej 19 /Dziekanat Wydziału Projektowego. O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych II stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.