Rekrutacja

2017

Projektowanie graficzne – studia I stopnia, niestacjonarne, zaoczne

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Harmonogram konsultacji


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 / I tura rekrutacji – rejestracja elektroniczna

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.pg@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 czerwca – 12 lipca 2017 roku
  / dostarczenie dokumentów w formie papierowej
  I tura rekrutacji

  do 12 lipca 2017
  /dostarczenie oryginału świadectwa dojrzałości przez kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości w 2017 

  28 sierpnia – 11 września 2017
  /dostarczenie dokumentów w formie papierowej 
  II tura rekrutacji

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  9:00–15:00

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka z dokumentami.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 r. rejestrując dokumenty dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia niestacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 09 1050 1214 1000 0023 6070 5533


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 roku / I tura
  12 – 14 września 2017 roku / II tura

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z:

  • prezentacji prac plastycznych, domowych /dorobku plastycznego –przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych – podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0 – 15 pkt)
  • rozmowy kwalifikacyjnej –dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 – 25 pkt)

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych domowych/ dorobku plastycznego; 
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  17 lipca 2017 / I tura 
  15 września 2017 / II tura

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.