Rekrutacja

2017

Malarstwo – studia II stopnia, niestacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu wstępnego. Odrębna procedura obowiązuje wyłącznie laureatów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien, najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem egzaminu, złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej Kierunku w celu dostosowania egzaminu wstępnego dla potrzeb jego niepełnosprawności.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów.


  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Soboty i niedziele

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Każdy czwartek i piątek

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.m@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 czerwca – 12 lipca 2017 / I tura

  28 sierpnia – 11 września 2017 / II tura

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć do następującą dokumentację:

  1. Teczka papierowa opisana według wzoru w załączniku.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie
  8. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej
  9. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłaty na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 / I tura

  12-14 września 2017 / II tura

  Forma

  Prezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z:

  • prezentacji prac plastycznych, domowych /dorobku plastycznego – przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych – podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0–15 pkt)
  • rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką. (0–25 pkt).

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych domowych/ dorobku plastycznego;
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

  Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  15 września 2017 roku

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.