Rekrutacja

2018

Malarstwo – studia II stopnia, niestacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu wstępnego. Odrębna procedura obowiązuje wyłącznie laureatów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien, najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem egzaminu, złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej Kierunku w celu dostosowania egzaminu wstępnego dla potrzeb jego niepełnosprawności.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów.


  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Soboty i niedziele

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Każdy czwartek i piątek

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  13 - 16.09.2018

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia.Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Artystycznego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.


  Opłaty

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłaty na indywidualne konto.


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  12 - 13.09.2018

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Forma

  Prezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z:

  • prezentacji prac plastycznych, domowych /dorobku plastycznego – przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych – podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0–15 pkt)
  • rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką. (0–25 pkt).

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych domowych/ dorobku plastycznego;
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

  Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  17.09.2018 godz. 14.00

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.