Rekrutacja

2017

Malarstwo – studia I stopnia, niestacjonarne, wieczorowe

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota - niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów. więcej informacji: Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Każdy czwartek i piątek

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  22 maja – 11 czerwca 2017 roku

  Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.m@asp.katowice.pl

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  13 czerwca – 12 lipca 2017 / I tura

  28 sierpnia – 11 września 2017 / II tura

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć do następującą dokumentację: 

  1. Teczka papierowa opisana według wzoru w załączniku.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie
  8. Laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej
  9. Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2016 przedstawiają wynik potwierdzony protokołem jury.
  10. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłaty na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 / I tura

  12 – 14 września 2017 / II tura

  Forma

  Prezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z:

  • prezentacji prac plstycznych, domowych /dorobku plastycznego – przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych – podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0–15 pkt)
  • rozmowy kwalifikacyjnej – rozmowa dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0-25 pkt)

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych domowych/ dorobku plastycznego;
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

  Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną. 

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  15 września 2017

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.