Rekrutacja

2019

Grafika – studia I stopnia, niestacjonarne


 • Przygotowanie

  Warunki naboru  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Opłaty


  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów. 
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Terminy

  Każdy wtorek i środa, 10.00–13.00, Raciborska 50

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


  Kontakt


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  20.05 - 13.07.2019 włącznie (0.00 - 23.59)

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z zał. do Zarządzenia nr 16/2019 (poniżej)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć skan orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Opłaty

  Termin

  Do 13.07.2019

  Wysokość opłaty

  100 zł lub równowartość  w EURO lub USD /na podstawie  średnioważonego kursu tych walut w złotych NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano opłaty/.

  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. 


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  15.07 - 17.07.2019

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego – samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych, w liczbie nie przekraczającej 20 prac - z udziałem kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna dot. zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotycząca kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką.


  II etap

  Forma
 • Wyniki

  Termin

  18.07.2019 godz. 12.00

  Miejsce

  System IRK oraz tablica ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Projektowego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.